czasowniki ważne 6

 0    25 flashcards    agawuj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tańczyć
Anna i Tomek umieją zatańczyć Tango i Cha Chę.
start learning
to dance
Ann and Tom know how to dance Tango and Cha Cha.
błagać
Błagała ich, żeby nie skrzywdzili jej dziecka.
start learning
to beg
She pled with them not to hurt her baby.
wybierać
Nie wiedziałem, który krawat wybrać do tej koszuli.
start learning
to choose
I didn't know which tie to choose for that shirt.
zmieniać
Musisz zmienić swoje zachowanie.
start learning
to change
You need to change your behaviour.
zakładać
Załóż płaszcz, na zewnątrz jest zimno.
start learning
to put
Put on your coat, it’s cold outside.
kontynuować
Kontynuował koszenie trawnika, mimo że zaczęło padać.
start learning
to continue
He carried on mowing the lawn despite the fact that it started to rain.
tworzyć
Jak tworzy się nowe fiszki?
start learning
to create
How do I create new flashcards?
jeździć na czymś
Jeździłeś kiedyś na koniu?
start learning
to ride
Have you ever ridden a horse?
dołączyć
Czy mój młodszy brat może do nas dołączyć?
start learning
to join
Can my little brother join us?
ufać komuś
Nie ufaj nikomu w tej firmie.
start learning
to trust
Don't trust anyone in this company.
zamykać
Zamknąłem okno, bo robiło się tutaj zimno.
start learning
to close
I've shut the window because it was getting cold in here.
cierpieć
Cierpiałem po trudnym rozstaniu.
start learning
to suffer
I suffered after a bad breakup.
kupować
Helena właśnie kupiła nowy żakiet, skórzany pasek i mini spódnicę.
start learning
to buy
Helen has just bought a new jacket, a leather belt and a mini skirt.
wyjeżdżać
Moi rodzice wyjechali na dwa tygodnie na urlop.
start learning
to leave
My parents went away on holidays for two weeks.
zasługiwać
Nawet na niego nie zasługujesz.
start learning
to deserve
You don't even deserve him.
wsiadać
Autobus zatrzymał się żeby więcej ludzi mogło wsiąść.
start learning
to board
The bus stopped to let more people get on.
wysyłać
Dostałeś pocztówkę, którą wysłałem ci w zeszłym tygodniu?
start learning
to send
Have you received the postcard I sent you last week?
poddawać się
Walcz! Nie poddawaj się!
start learning
to give up
Fight! Don't give up!
stawać się
Ten problem stał się bardzo poważny.
start learning
to become
The problem has become very serious.
zatrzymywać
Przepraszam za spóźnienie, coś mnie zatrzymało w biurze.
start learning
to stop
I'm sorry for being late, I got hold up at the office.
zatrzymywać
Przepraszam za spóźnienie, coś mnie zatrzymało w biurze.
start learning
to keep
I'm sorry for being late, I got hold up at the office.
przechodzić
Nie wolno ci przejść przez ulicę w tym miejscu.
start learning
to cross
You mustn't cross the street here.
wątpić
Jak możesz w to wątpić?
start learning
to doubt
How can you doubt that?
stawiać czoła
Musisz stawić czoła prawdzie.
start learning
to face
You have to face the truth.
ciągnąć
Jeśli chcesz otworzyć drzwi, musisz je pociągnąć lub pchnąć.
start learning
to pull
You need to push or pull the door to open it.

You must sign in to write a comment