czasowniki nieregularne

 0    151 flashcards    jz09
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
budzić się
start learning
awake - awoke - awoken
być
start learning
be-was/were-been
urodzić; nosić
start learning
bear-bore-born; borne
Bić
start learning
Beat-beat-beaten
Zostać; stać się
start learning
become - became - become
Zaczynać się
start learning
begin - began - begun
Zginać, schylać
start learning
bend - bent - bent
zakładać się
start learning
Bet- betted/bet - betted/bet
Wiązać
start learning
Bind-bound-bound
gryźć
start learning
bite - bit - bitten/bit
Krwawić
start learning
Bleed-bled-bled
dmuchać
start learning
blow - blew - blown
Złamać, rozbić
start learning
break-broke-broken
Hodować, rodzić
start learning
breed-bred-bred
Przynosić, przyprowadzać
start learning
bring - brought - brought
budować
start learning
build - built - built
palić, parzyć
start learning
burn-burned/burnt-burned/burnt
Rozrywać, wybuchać
start learning
burst- burst- burst
Kupować
start learning
Buy-bought-bought
Rzucać
start learning
cast - cast - cast
Łapać, chwytać
start learning
catch-caught-caught
Wybierać
start learning
Choose- chose- chosen
Przyjść, przyjechać
start learning
Come-came-come
Kosztować
start learning
Cost-cost-cost
Czołgać się, skradać się
start learning
creep- crept- crept
ciąć
start learning
cut-cut-cut
Mieć do czynienia, postąpić
start learning
deal-dealt-dealt
Kopać
start learning
Dig-dug-dug
Robić, czynić
start learning
Do-did-done
Ciągnąć, rysować
start learning
draw-drew-drawn
Śnić, marzyć
start learning
Dream, dreamt/Dreamed, dreamt/Dreamed
Pić
start learning
Drink-drank-drunk
Kierować
start learning
Drive-drove-driven
Jeść
start learning
Eat-ate-eaten
Upaść
start learning
fall-fell-fallen
Karmić, żywić
start learning
feed- fed- fed
Czuć się
start learning
Feel-felt-felt
Walczyć
start learning
Fight-fought-fought
Znaleźć
start learning
Find-found-found
Uciekać
start learning
flee- fled- fled
Rzucać
start learning
fling - flung - flung
Lecieć
start learning
Fly-flew-flown
Zabraniać
start learning
forbid - forbade - forbidden
Zapominać
start learning
Forget-forgot-forgotten
Przebaczać
start learning
Forgive- forgave- forgiven
Opuszczać
start learning
forsake - forsook - forsaken
Marznąć
start learning
Freeze-froze-frozen
Dostać
start learning
Get-got-got (gotten)
Dawać
start learning
Give-gave-given
Iść, jechać
start learning
Go- went-gone
Mleć, ucierać
start learning
grind - ground - ground
Rosnąć
start learning
Grow-grew-grown
Wieszać kogoś, wieszać coś
start learning
hang-hanged-hanged, hang- hung-hung
Mieć, posiadać
start learning
have- had- had
Słyszeć
start learning
Hear-heard-heard
Ukrywać się
start learning
Hide-hid-hidden/hid
Uderzyć
start learning
Hit-hit-hit
Trzymać
start learning
hold - held - held
Zranić się
start learning
hurt-hurt-hurt
Trzymać
start learning
Keep-kept-kept
Klękać
start learning
Kneel-knelt/kneeled-knelt/kneeled
robić na drutach
start learning
Knit-knit/knitted-knit/knitted
Znać, wiedzieć
start learning
Know-knew-known
Kłaść, położyć
start learning
lay-laid-laid
Prowadzić
start learning
Lead-led-led
Opierać się
start learning
lean-leant/leaned-leant/leaned
Skakać
start learning
leap-leapt, leaped-leapt, leaped
Uczyć się
start learning
Learn-learnt/learned-learnt/learned
Opuścić, zostawić
start learning
Leave-left-left
Pożyczać komuś
start learning
lend-lent-lent
Pozwalać
start learning
Let-let-let
Leżeć
start learning
Lie-lay-lain
Zapalać
start learning
Light-lit/lighted-lit/lighted
Gubić, tracić
start learning
Lose-lost-lost
Wytwarzać, robić
start learning
make-made-made
Znaczyć, mieć na myśli
start learning
Mean-meant-meant
Spotykać
start learning
Meet-met-met
Kosić
start learning
Mow-mowed-mowed/mown
Płacić
start learning
Pay-paid-paid
Udowadniać
start learning
Prove-proved-proved/proven
Kłaść, położyć
start learning
put-put-put
Opuścić, przestać
start learning
quit- quit/quitted- quit/quitted
Czytać
start learning
Read-read-read
Jeździć konno, na rowerze itd.
start learning
ride-rode-ridden
Dzwonić
start learning
Ring-rang-rung
Wstawać
start learning
rise-rose-risen
Biec
start learning
Run-ran-run
Piłować
start learning
Saw-sawed-sawed/sawn
Powiedzieć, mówić
start learning
Say-said-said
widzieć
start learning
see-saw-seen
Szukać
start learning
seek - sought - sought
Sprzedać
start learning
Sell-sold-sold
Wysyłać
start learning
send-sent-sent
Ustawiać, układać
start learning
Set-set-set
Szyć
start learning
Sew-sewed-sewed/sawn
trząść
start learning
shake - shook - shaken
Świecić się
start learning
shine - shone - shone
Strzelać
start learning
Shoot-shot-shot
Pokazywać
start learning
Show-showed-shown/showed
Kurczyć się
start learning
Shrink-shrank/shrunk-shrunk
Zamykać
start learning
shut-shut-shut
Śpiewać
start learning
Sing-sang-sung
Tonąć
start learning
Sink-sank-sunk
Siedzieć
start learning
Sit-sat-sat
Zabijać
start learning
slay-slew-slain
Spać
start learning
Sleep-slept-slept
Ślizgać się
start learning
Slide-slid-slid
Pachnieć, czuć
start learning
Smell-smelt/smelled-smelt/smelled
Siać
start learning
Sow-sowed-sowed/sown
Mówić
start learning
Speak-spoke-spoken
spieszyć się, mknąć
start learning
speed-sped/speeded-sped/speeded
Literować
start learning
Spell-spelled/spelt-spelled/spelt
Spędzać, wydawać
start learning
spend - spent - spent
Rozlewać
start learning
Spill-spilled/spilt-spilled/spilt
prząść
start learning
spin-spun/span-spun
pluć
start learning
spit - spat(spit) - spat
rozszczepiać
start learning
split-split-split
psuć
start learning
spoil - spoilt/spoiled - spoilt/spoiled
rozciągać
start learning
spread- spread- spread
skakać
start learning
spring- sprang/sprung-sprung
stać
start learning
stand - stood - stood
kraść
start learning
steal-stole-stolen
wtykać, kleić
start learning
stick-stuck-stuck
kłuć, żądlić
start learning
sting - stung - stung
śmierdzieć
start learning
stink - stank/stunk - stunk
kroczyć
start learning
stride - strode - stridden
uderzać
start learning
strike- struck- struck
Usiłować, starać się
start learning
strive - strove/strived - striven/strived
przysięgać, kląć
start learning
swear-swore-sworn
zamiatać, rozciągać się
start learning
sweep- swept- swept
puchnąć
start learning
swell - swelled - swollen/swelled
pływać
start learning
swim-swam-swum
Kołysze cię, huśtać się
start learning
swing - swung - swung
brać
start learning
take-took-taken
nauczać
start learning
teach - taught - taught
rwać
start learning
tear - tore - torn
mówić, opowiadać
start learning
tell-told-told
sądzić, myśleć
start learning
think - thought - thought
rzucać
start learning
throw - threw - thrown
pchać
start learning
thrust-thrust-thrust
stąpać
start learning
tread - trod - trodden/trod
Rozumieć
start learning
Understand-understood-understood
budzić się
start learning
wake-woke/waked-woken/waked
Być ubranym, nosić
start learning
Wear-wore-worn
tkać
start learning
weave - wove - woven
płakać
start learning
weep - wept - wept
moczyć
start learning
wet-wet/wetted-wet/wetted
wyGrać
start learning
win-won-won
nawijać, nakręcać
start learning
wind - wound - wound
wykręcać
start learning
wring-wrung-wrung
pisać
start learning
write-wrote-written

You must sign in to write a comment