cz.3

 0    114 flashcards    dark5poczta
 
Question
Answer

Pleuropneumonia contagiosa bovum
start learning
zaraza płucna bydła Mycoplasma mycoides

MPS, Mycoplasmal pneumoniae of swine
start learning
MPS, mykoplazmowe zap. płuc świń - M. hyopneumoniae

Mycoplasmosis avium
start learning
Mykoplasmoza ptaków, CRD - M. gallisepticum, M. meleagridis

Synovitis infectiosa
start learning
Zakaźne zapalenie stawów ptaków, Mycoplasma synoviae

Encephalomielitis sporadica bovum
start learning
sporadyczne zap. mózgu i rdzenia bydła, chlamydie

Abortus epizooticus bovum
start learning
Epizootyczne ronienie bydła, chlamydie

Abortus enzooticus ovium
start learning
enzootyczne ronienie owiec, chlamydie

Chlamydiosis/psitaccosis/ornithosis avium
start learning
Chlamydiozia / psitakoza/ ornitoza ptaków, Chlamydia psittaci s. ornithosis

Enterititis porcellorum proliferativa
start learning
rozrostowe zap. jelit świń, Ileobacter/Lawsonia intracellularis

Rhinitis atrophicans infectiosa suum
start learning
ZZZN, zakaźne zanikowe zap. nosa świń, Bordatella bronchiseptica + P. multocida

Lymphangitis farciminosa bovis
start learning
nokardioza bydła, wrzodziejące zap. nacz. chł. bydła, Nokardia farcinica

Tuberculosis
start learning
Gruźlica, Mycobacterium tuberculosis

Paratuberculosis, enterituis paratubelculosa bovum
start learning
Paragruźlica, przerostowy zakaźny nieżyt jelit bydła, ch. Johnego, paratuberkuloza, Mycobacterium paratuberculosis

Pleuropneumonia suum
start learning
pleuropneumonia świń, Actinobacillus/Haemophilus pleuropneumoniae

Actinomycosis et actinobacillosis
start learning
Promienica (aktinomykoza) i aktinobacyloza, Actinomyces bovis, Actinobacillus liegniersi

Oedema puerperale malignum
start learning
paraszelestnica przyranna i porodowa, Clostridium septicum

Gastromycosis ovis
start learning
bradsot północny, paraszelestnica trawieńca owiec, Clostridium septicum

Oedema malignum
start learning
Obrzęk złośliwy, Clostridium novyi typu A i B

Hepatitis infectiosa necrotica ovis
start learning
Zakaźne martwicowe zapalenie wątroby owiec, bradsot niemiecki, Clostridium novyi typu B

Dysenteria agnorum anaerobica
start learning
dyzenteria (biegunka) beztlenowcowa jagniąt, Clostridium perfringens typu B

Enterotoxaemia anaerobica ovis
start learning
Enterotoksemia owiec, Clostridium perfringens typu C

choroba miękkiej nerki
start learning
choroba miękkiej nerki, Clostridium perfringens typu D

zakaźne martwicowe zap. jelit świń, zakaźna enterotoksemia świń
start learning
Clostridium perfringens typu C

Enterititis necroticans gallinarum
start learning
nekrotyczne zapalenie jelit kurcząt, Clostridium perfringens typu A i C

Rhusopathia suum
start learning
różyca świń, Erysipelothrix rhusopathiae

Listeriosis
start learning
Listerioza, L. monocytogenes

Pseudotuberculosis ovis
start learning
gruźlica rzekoma owiec, Corynebacterium pseudotuberculosis ovis

Lymphangioitis ulcerosa equorum
start learning
wrzodziejące zap. nacz. chł. koni, Corynebacterium pseudotuberculosis ovis

Gangraena emphysematosa
start learning
szelestnica, Clostridium chouvoei

Tężec, Clostridium tetani

wąglik, Bacillus anthracis

Streptococosis suum
start learning
streptokokoza świń, Streptococcus suis

Coryza infectiosa equorum
start learning
zołzy koni, Stereptococcus equi

Botryomycosis
start learning
botriomykoza, piasecznica, Staphylococcus aureus

necrobacillosis
start learning
Necrobacyloza, Fusobacterium necrophorum

Pasterellosis bovum
start learning
Pastereloza bydła, zaraza bydła i dziczyzny, posocznica krwotoczna bydła, choroba Bollingera, P. multocida

Pasterellosis suum
start learning
Pastereloza bydła, zaraza trzody chlewnej/świń, posocznica krwotoczna świń, P. multocida

Pasterellosis cuniculorum
start learning
Pastereloza bydła, posocznica krwotoczna królików, P. multocida

Pasterellosis avium, cholera avium, septicaemia haemorrhagica avium
start learning
Pastereloza ptaków, cholera ptaków, posocznica krwotoczna ptaków, P. multocida

Pseudotuberculosis rodentium
start learning
Pseudotuberkuloza gryzoni, Yersinia pseudotuberculosis

Pseudotuberculosis avium
start learning
Pseudotuberkuloza ptaków, Yersinia pseudotuberculosis

Salmonellosis
start learning
Salmonelloza, S. enteritidis, typhimurium, cholerasuis, typhisuis, gallinarum-pullorum

Leptospirosis
start learning
Leptospiroza, L. caniola, L. icterohaemorrhagiae, L. pomona, tarasavi

Dysenteria suum (Gastrocolitis haemorrhagica necroticans suum)
start learning
dyzenteria świń, Serpulina hyodysenteriae

Tularemia
start learning
Tularemia, Pasterella tularensis

nosacizna, Pseudomonas mallei

Colibacteriosis
start learning
kolibakterioza świń, E. coli

Morbus oedematosus
start learning
Choroba obrzękowa świń, E. coli EHEC

Coligranulomatosis
start learning
koligranulomatoza, śluzowate szczepy E. coli

kolibakterioza cieląt
start learning
E. coli

Paraplegia enzootica, scrapie
start learning
choroba kłusowa owiec, trzęsawka, priony PrP-sc

gąbczasta encefalopatia bydła, priony

Encephalomyelitis infectiosa equorum et ovium
start learning
choroba bornajska, wirusy inne

zakaźna anemia kurcząt, choroba niebieskiego skrzydła
start learning
circowirus

Laryngotracheitis infectiosa avium
start learning
Zakaźne zapalenie kratni i tchawicy ptaków, herpeswirus

Neurolymphoma-tosis (polyneuritis) gallinarum
start learning
ch. Mareka, herpeswirus

Coryza gangraenosa bovum
start learning
głowica bydła, herpeswirus

Rhinotracheitis inectiosa bovum et vulvovaginitis pustulosa infectiosa bovum
start learning
zakaźne zapal. nosa i tchawicy bydła (IBR) oraz otręt bydła (IPV), herpeswirus

Rhinopneumonitis equorum
start learning
zapalenie nosa i płuc koni oraz wirusowe ronienie klaczy, herpeswirus

Morbus Aujeszky
start learning
Choroba Aujeszkyi, herpeswirus

Pseudopestis gallinarum
start learning
Pomór rzekomy drobiu, choroba Newcastle, paramyksowirus

Febris catarrhalis infectiosa canum
start learning
nosówka, paramyksowirus

Pestis bovina
start learning
pomór bydła, księgosusz, paramyksowirus

Bronchopneumonia enzootica bovum
start learning
Bronchopneumonia enzootica bovum, wirus parainfluenzy

Influenza equi
start learning
influenza koni, wirus influenzy typu A1 i A2

Influenza suum
start learning
influenza świń, wirus influenzy typu A (Myxovirus influenzae A suis)

Aenemia infectiosa equorum
start learning
niedokrwistość zakaźna koni; NZK, retrowirus

choroba maedi-visna
start learning
retrowirus, slow virus

Osteoporosis gallinarum
start learning
Osteoporoza kur, RNA-wirus

Leucemia gallinarum
start learning
Białaczka drobiu, RNA-wirus (Retrowirusy)

Leucaemia bovum
start learning
enzootyczna białaczka bydła, retrowirus BLV

Marble spleen disease – MSD
start learning
Choroba marmurkowatej śledziony, Ptasi adenowirus

Inclusion body hepatitis - IBH
start learning
Wtrętowe zapalenie wątroby kurcząt, 2 serotypy szczepu Tripton z rodziny adenowirusów ptasich

Hepatitis contagiosa canum
start learning
zakaźne zapal. wątroby psów; choroba Rubartha; HCC, adenowirus

Bursitis infectiosa gallinare
start learning
Zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza, choroba Gumboro, Rodzina Birnaviridae, rodzaj Birnavirus, wybiórczo atakuje ukł. Immunolog.

Infectiosus standing syndrome – ang. ISS, malabsorption syndrome, runting and leg weakness, diarrhea and stunding
start learning
Zespół zakaźnego zahamowania wzrostu kurcząt, syndrom złego wchłaniania MAS, skarłowacenie i słabość nóg, biegunka i zahamowanie wzrostu, reowirus

Viral arthritis/ tendosynovitis – ang.
start learning
Wirusowe zapalenie stawów kurcząt, zapalenie stawów i pochewek ścięgien, zapalenie ścięgien i kaletek maziowych, reowirus

Avian reoviroses ARVs
start learning
Reowiroza ptaków, reowirus

Febris catarrhalis ovium
start learning
choroba niebieskiego języka, reowirus

Stomatitis vesicularis
start learning
pęcherzykowe zapal. jamy ustnej, rabdowirus

wścieklizna, rabdowirus

Peritonitis infectiosa felinum
start learning
zakaźne zapal. otrzewnej kotów; FIP, zmutowany koronawirus

Bronchitis infectiosa gallinarum
start learning
Zakaźne zapalenie oskrzeli kur, koronawirus

epidemiczna (epizootyczna) biegunka świń; PED
start learning
koronawirus

Gastroenteritis infectiosa suum
start learning
zakaźne zapalenie żołądka i jelit świń; TGE, koronawirus

Panleucopenia infectiosa felinum
start learning
panleukopenia kotów, zakaźne zapalenie jelit kotów, nosówka kotów, agranulocytoza, parwowirus

Wirusowe (parwowirusowe) zapalenie jelit psów
start learning
parwowirus

Pestis africana suum
start learning
pomór afrykański świń, irydowirus

Avian nephritis virus – ang. – ANV
start learning
Wirusowe zapalenie nerek ptaków, picornawirus

Pestis cuniculi
start learning
pomór królików, picornawirus

Encephalomielitis infectiosa avium
start learning
Zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia ptaków, picornawirus

Hepatitis infectiosa avium – łac.
start learning
Wirusowe zapalenie wątroby kaczek, picornawirus

Poliomyelitis suum
start learning
choroba talfańska, picornawirus

Polioencephalo-myelitis enzootica suum
start learning
choroba cieszyńska świń, enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia świń, picornawirus

Morbus vesicularis suum
start learning
choroba pęcherzykowa świń; SVD, picornawirus

Stomatitis apthosa epizootica, Aphtae epizooticae
start learning
pryszczyca, picornawirus

choroba skokowa owiec
start learning
togawirus

Encephalomyelitis infectiosa equorum
start learning
zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia koni, togawirus

Pestis suum
start learning
pomór klasyczny świń, togawirus

Arteritis infectiosa equorum
start learning
wirusowe zapalenie tętnic koni; EVA, togawirus

wir. biegunka i choroba bł.śluz. bydła; syndrom VD-MD
start learning
togawirus VD-MD

guzowaty wyprysk skóry bydła
start learning
wirus Neethling, pokswirus

Myxomatosis cuniculorum
start learning
myksomatoza królików, Poxvirus myxomatosis

Stomatitis pustulosa bovum
start learning
grudkowe zapalenie j. ustnej bydła, wirus ospopodobny, podobny do wir. niesztowicy

Ecthyma contagiosum
start learning
niesztowica owiec, wirus ospopodobny

Variola avium
start learning
Ospa ptaków, Poxvirus avium

Variola cuniculorum
start learning
ospa królików, wirus identyczny z Poxvirus officinale

Variola caprina
start learning
ospa kóz, poxwirus Poxvirus officinale

Variola ovina
start learning
ospa owiec, poxwirus

Variola suilla
start learning
ospa świń, Poxvirus suis – właściwa ospa świń Poxvirus officinale - krowianka

Variola equina
start learning
ospa koni, Poxvirus officinale

Pseudovariola bovum
start learning
rzekoma ospa krów, Virus paravacciniae

Variola vaccinia
start learning
ospa krów, Poxvirus bovis Poxvirus officinale (wirus krowianki)

ospa, Poxvirus bovis Poxvirus officinale


You must sign in to write a comment