ćwiczenia dział 1

 0    134 flashcards    Orsola
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oszczędny
start learning
careful with money
konserwatywny
start learning
conservative
kreatywny
start learning
creative
modny
start learning
fashion-conscious
pracowity
start learning
hardworking
uczciwy szanujący prawo
start learning
law-abiding
z otwartym umysłem
start learning
open minded
uprzedzony
start learning
prejudiced
towarzyski
start learning
sociable
samolubny
start learning
selfish
doceniać coś
start learning
appreciate
brakować czegoś
start learning
be short of
społeczność
start learning
community
rozmawiać gadać
start learning
chat
gość
start learning
guest
bezdomny
start learning
homeless
uczciwie szczerze
start learning
honestly
dostarczać
start learning
provide
żałować
start learning
regret
przynoszący satysfakcje
start learning
rewarding
uciekinier
start learning
runaway
schronienie
start learning
shelter
sprzątać
start learning
tidy up
ktos w tym samym wieku
start learning
someone of their own age
aż do
start learning
up to
ochotnik
start learning
volunteer
co z tego masz
start learning
what do you gen out of it
uzależnienie
start learning
addiction
dobrze się bawić
start learning
have a good time
przygotowywać śniadanie
start learning
make breakfast
sprawić że ktoś się dobrze czuje
start learning
make sb feel good
uczyć się do
start learning
study for
poświęcać czas
start learning
take up one's time
robić komuś różnicę
start learning
make a difference
celować
start learning
aim
atakować
start learning
attack
obóz przetrwania
start learning
boot camp
szerokopasmowy
start learning
broadband
stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
nałogowy
start learning
compulsive
uchodźca
start learning
refugee
fala
start learning
wave
synagoga
start learning
synagogue
nadzwyczajny
start learning
remarkable
odzwierciedlać
start learning
reflect
Imperium Brytyjskie
start learning
The British Empire
ostatni niedawny
start learning
recent
przepychać
start learning
push through
obecnie dzisiaj
start learning
nowadays
międzynarodowy
start learning
international
imigrant
start learning
immigrant
żydowski
start learning
Jewish
meczet
start learning
mosque
wielokulturowy
start learning
multicultural
malowidła na ścianie
start learning
murals
nowoprzybyli
start learning
new arrivals
ludność
start learning
population
protestant
start learning
Protestant
poddany
start learning
subject
ziemia ojczysta
start learning
homeland
dodatek
start learning
addition
obok dodatkowo
start learning
alongside
coroczne wydarzenie
start learning
annual event
Centrum Sztuki
start learning
Art Centre
atmosfera
start learning
atmosphere
obchodzić
start learning
celebrate
mieszkaniec Bangladeszu
start learning
Bangladeshi
chór
start learning
a choir
tłum
start learning
crowd
kultura
start learning
culture
pochodzić z czasów
start learning
date from
potomek
start learning
descendant
dzielnica
start learning
district
projektant
start learning
designer
ciekawe podniecające
start learning
exciting
byłe kolonie
start learning
ex colonies
wypełniać
start learning
fill
świat realny
start learning
real world
redukować
start learning
reduce
rehabilitacja
start learning
rehabilitation
ratować
start learning
rescue
korzenie
start learning
roots
obóz ratowniczy
start learning
rescue camp
wszechstronny
start learning
universal
nagły
start learning
sudden
ekran
start learning
screen
Trudne sprawy
start learning
severe cases
nierzeczywisty świat
start learning
unreal world
obszar leśny
start learning
woodland
warsztaty
start learning
workshops
jedna trzecia
start learning
one third
30%
start learning
thirty per cent
3 godziny dziennie
start learning
3 hours a day
kilka godzin
start learning
a coupe of hours
prawdę powiedziawszy
start learning
actually
bawić się
start learning
enjoy
Chciałabym przedstawić
start learning
I'd like to introduce
urocze śliczne
start learning
lovely
i ja też
start learning
so i do
do tej pory
start learning
so far
przez lato
start learning
over the summer
mieszkać z kimś
start learning
start with sb
być zagrożonym
start learning
be at risk
odsypiać
start learning
catch up on sleep
pokolenie
start learning
generation
sąsiedztwo
start learning
neighborhood
ostatni
start learning
recent
znany z
start learning
famous for
zapewniać coś
start learning
provide with sth
grać bez przerwy
start learning
play on end
przejść tor przeszkód
start learning
club over an assault course
kara
start learning
punishment
psychiatra
start learning
psychiatrist
stolica
start learning
capital
priorytet
start learning
priority
garncarstwo
start learning
pottery
obsesyjny
start learning
obsessive
uczestnik
start learning
participant
przed
start learning
in front of
zakładać szacować
start learning
estimate
dostęp do internetu
start learning
Internet access
ćwiczenia w wojskowym stylu
start learning
military style ecercises
duża szybkość
start learning
high speed
leczyć
start learning
to treat
cierpieć na coś
start learning
suffer from sth
wycieńczenie
start learning
exhaustion
opiekunka
start learning
counsellor
zmienić zdanie
start learning
change sb's mind
nałogowy
start learning
compulsive
wyleczyć kogoś z czegoś
start learning
cure (sb od sth)
umrzeć z powodu
start learning
die from
podkreślać
start learning
emphasise
mieszanina
start learning
mixture
opuszczać szkołę
start learning
miss school

You must sign in to write a comment