CuttEdge elem. unit 04.2

 0    71 flashcards    karolinaczlonka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
+Ja często gotuję w weekend.
start learning
I often cook at the weekend.
Ja chodzę na spacer.
start learning
I go for a walk.
On nigdy nie chodzi na zakupy w tygodniu.
start learning
He never goes shopping in a week.
My chodzimy na koncert raz w miesiącu.
start learning
We go to the concert once a month.
Oni często chodzą na siłownię w poniedziałki.
start learning
They often go to the gym on Mondays.
Ja lubię słuchać muzyki po pracy.
start learning
I like listening to music after work.
Oni spotykają się często ze swoimi przyjaciółmi.
start learning
They often meet with their friends.
Ja zwykle gram w piłkę nożną lub inny sport
start learning
I usually play football or another sport
On nigdy nie gra w gry online.
start learning
He never plays online games.
Ona często gra na gitarze lub na innym instrumencie.
start learning
She often plays the guitar or another instrument.
Ja nie mam czasu aby czytać książki lub magazyny.
start learning
I don't have time to read books or magazines.
Ja często się opalam na wakacjach za granicą.
start learning
I often sunbathe on holiday abroad.
Oni serfują po internecie dwa razy na dzień.
start learning
They surf the Internet twice a day.
Kasia okazyjnie pływa na basenie.
start learning
Kate occasionally swims in the pool.
Ja często piszę wiadomości do swoich przyjaciół.
start learning
I often text messages to my friends.
On rzadko ogląda telewizją w ciągu dnia.
start learning
He rarely watches television during the day.
On pracuje w domu.
start learning
He works at home.
Ona relaksuje się w parku.
start learning
She relaxes in the park.
Oni często spotykają się w klubie.
start learning
They often meet at a club/nightclub.
Moi przyjaciele zwykle grają w koszykówkę w centrum sportowym.
start learning
My friends usually play basketball at a sports center.
Co robisz w swoim wolnym czasie?
start learning
What do you do in your free/spare time?
Ja słucham muzyki w swoim wolnym czasie.
start learning
I listen to music in my spare time.
Gdzie ty to robisz?
start learning
Where do you do it?
Ja robię to w moim domu.
start learning
I do it in my home.
Kiedy to robisz?
start learning
When do you do it?
Ja słucham muzyki wieczorami.
start learning
I listen to music in the evenings.
Które czynności robisz zwykle z innymi ludźmi?
start learning
Which activities do you usually do with other people?
wewnątrz domu
start learning
inside the house
na zewnątrz domu
start learning
outside the house
Które z tych czynności ty robisz?
start learning
Which of these activities do you do?
Ja czytam książki, gram w sportowe gry, spotykam się z przyjaciółmi, chodzę do kina i relaksuję się słuchając mojej ulubionej muzyki.
start learning
I read books, play sports games, meet friends, go to the cinema and relax listening to my favorite music.
Tom gra na pianinie. On gra w domu po południu.
start learning
Tom is playing the piano. He plays at home in the afternoon.
Ja często jem kanapkę na śniadanie.
start learning
I often eat a sandwich for breakfast.
Ja nigdy nie jem lunch na stołówce.
start learning
I never eat lunch in the canteen.
On często sprawdza e-maile w czasie pracy.
start learning
He often checks emails while working.
Ona zwykle pozostaje przy biurku w godzinie lunch.
start learning
She usually stays at the desk in the lunch hour.
My często wychodzimy z biura na lunch.
start learning
We often leave the office for lunch.
Alicja nigdy nie bierze autobusu do centrum miasta.
start learning
Alice never takes a bus to the city center.
Ja zawsze mam przerwę na lunch w pracy.
start learning
I always have a lunch break at work.
Ja zawsze robię ćwiczenia po pracy.
start learning
I always do exercise after work.
Ona zawsze pije kawę przed wyjściem do pracy.
start learning
She always drinks coffee before going to work.
Ja często korzystam z komputera w pracy.
start learning
I often use a computer at work.
Ja zawsze biorę godzinę na lunch.
start learning
I always take an hour for lunch.
On zawsze chodzi na zajęcia wieczorne w poniedziałki.
start learning
He always goes to evening classes on Mondays.
My nigdy nie chodzimy na zakupy w tygodniu.
start learning
We never go shopping in a week.
My nie chodzimy na zakupy w tygodniu, ponieważ nie mamy czasu.
start learning
We do not go shopping in a week because we don't have time.
On nigdy nie chodzi na zakupy bo nienawidzi to.
start learning
He never goes shopping because he hates it.
On nie chodzi na zakupy w tygodniu.
start learning
He doesn't go shopping in a week.
Ja jeżdżę samochodem do pracy zawsze.
start learning
I always drive a car to work.
On często się uczy w nocy.
start learning
He often studies at night.
Ja rzadko jeżdzę na rowerze
start learning
I rarely ride a bike.
uprawiać aerobik/judo/yoga
start learning
do aerobics / judo / yoga
iść na wiosłowanie
start learning
go rowing
uprawiać jogę/ judo/ karate
start learning
do yoga/judo/karate
Ja chodzę na wiosłowanie/ bieganie/zakupy/jazdę na nartach/windsurfing
start learning
I go rowing/running/shopping/skiing and windsurfing
Ja często wchodzę na facebook i na internet.
start learning
I often go on Facebook and on the Internet.
On zawsze gra w szachy.
start learning
He always plays chess.
6
start learning
six
16
start learning
sixteen
60
start learning
sixty
600 sześćset
start learning
600 six hundred
6.000
start learning
six thousand
60.000 osób mówi po niemiecku.
start learning
60,000 people speak German.
600.000
start learning
600,000 six hundred thousand
6.000.000
start learning
6,000,000 six million
600.000.000
start learning
six billion
Ja zwykle dzwonię do moich przyjaciół po pracy.
start learning
I usually call my friends after work.
Ja zawsze sprawdzam e-maile wieczorami
start learning
I always check e-mails in the evening.
pisać z przyjaciółmi
start learning
to text friends
ściągać muzykę
start learning
to download music
wysyłać wiadomość
start learning
to send a message

You must sign in to write a comment