crime and law

 0    138 flashcards    Zosia Mat
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
apelacja
start learning
appeal
kaucja
start learning
bail
sprawa
start learning
case
obrońca
start learning
counsel for the defence
oskarżyciel
start learning
counsel for prosecution
sędzia najwyższy
start learning
chief justice
obraza sądu
start learning
contempt
tymczasowo aresztowany
start learning
custudy
obrona
start learning
defence
pozwany/a
start learning
defendant
pisemne zeznania
start learning
deposition
pisemne zeznania pod przysięgą
start learning
sworn deposition
ograniczona poczytalność
start learning
diminished responsibility
na ławie oskarżonych
start learning
in the dock
przesłuchanie, rozprawa
start learning
hearing
Sąd Najwyższy
start learning
High Court
sędzia przysięgły
start learning
member of jury
członek ławy przysięgłych
start learning
member of the jury
sędzia sądu niższej instancji
start learning
Justice of the Peace
wymiar sprawiedliwości
start learning
justice system
pomyłka sądowa
start learning
miscarriage of justice
proces sądowy
start learning
lawsuit
brak orzeczenia winy
start learning
no-fault
pod przysięgą
start learning
under oath
krzywoprzysięstwo
start learning
perjury
powód(ka)
start learning
plaintiff)
oświadczenie pozwanego
start learning
plea
oskarżenie
start learning
prosecution
ponowny proces
start learning
retrial
adwokat, doradca prawny
start learning
solicitor
wezwanie do sądu
start learning
subpoena
główny podejrzany
start learning
prime suspect
zeznanie
start learning
testimony
werdykt, wyrok
start learning
verdict
prawnik, adwokat
start learning
attorney
adwokat (uprawniony do występowania przed sądem)
start learning
barrister
kodeks
start learning
code
prawo zwyczajowe
start learning
common law
porada prawna
start learning
legal advice
bezpłatne porady prawne dla najuboższych
start learning
legal aid
koszty sądowe
start learning
legal costs
postępowanie sądowe
start learning
legal proceedings
notariusz
start learning
notary
kurator sądowy
start learning
probation officer
przepisy prawne
start learning
legal regulations
uniewinnić (kogoś w związku z czymś)
start learning
acquit (sb of sth)
odwoływać się (od (wyroku))
start learning
to appeal (against (a sentence))
stawić się w sądzie
start learning
to appear in court
zostać oczyszczonym z zarzutów
start learning
be acquitted of all charges
zostać oskarżonym o coś
start learning
be charged with something
być uznanym za winnego popełnienia morderstwa
start learning
be convicted of murded
odbywać się za zamkniętymi drzwiami (o procesie, rozprawie)
start learning
to be held in camera
zostać tymczasowo aresztowanym
start learning
be held in custody
być aresztowanym (do czasu rozprawy)
start learning
to be held on remand
zostać wypuszczonym za kaucją
start learning
be released on bail
być sądzonym za zabójstwo
start learning
be tried for murder
wytoczyć przeciwko komuś powództwo cywilne
start learning
bring a civil action against someone
wytoczyć komuś proces (cywilny)
start learning
to bring a lawsuit against someone
wytoczyć komuś proces
start learning
bring an action against someone
wytoczyć coś komuś
start learning
to bring sth against someone
oddawać kogoś w ręce sprawiedliwości
start learning
bring sb to justice
dokonać krzywoprzysięstwa
start learning
make a perjury
uznać winnym
start learning
to convict
wnosić o uniewinnienie
start learning
to enter a plea of not guilty
zatrzymać w areszcie
start learning
hold in custody
złożyć apelacje
start learning
lodge an appeal
przegrać sprawę
start learning
lose the case
ogłosić wyrok
start learning
to pass sentence
(nie) przyznawac się do winy
start learning
plead (not) guilty
oskarżać
start learning
prosecute
uchylić prawo
start learning
to repeal the law
oglosić werdykt
start learning
to return the verdict
stanowić precedens
start learning
set a precedent
rozwiązać sprawę polubownie (bez oddawania do sądu)
start learning
settle out of court
zasiadać na ławie przysięgłych
start learning
sit on the jury
stanąć przed sądem za coś
start learning
stand trial for something
pozwać kogoś
start learning
1. to sue SB 2. to take SB to court
zeznawać
start learning
to testify
sądzić
start learning
try
poświadczyć coś (w sądzie)
start learning
to witness to sth (in court)
przywłaszczenie
start learning
misappropriation
podpalenie
start learning
an arson
zamach
start learning
assassination
napaść, napad
start learning
assault
łup
start learning
booty
włamanie
start learning
a burglary
porwanie samochodu
start learning
carjacking
ohydna zbrodnia
start learning
atracious crime
fala zbrodni
start learning
crime wave
drobne przestępstwo
start learning
petty crime
jazda po pijanemu
start learning
drink-driving
sprzeniewierzanie pieniędzy
start learning
emmbezzelment
fałszerstwo
start learning
forgery
oszustwo
start learning
fraud
napad
start learning
hold-up
w biały dzień
start learning
in broad daylight
zniesławienie
start learning
libel
łup
start learning
loot
zabójstwo
start learning
manslaughter
napad, napaść
start learning
mugging
morderstwo z premedytacja
start learning
premeditated murder
wykroczenie
start learning
an offence
piractwo
start learning
piracy
kłusownictwo
start learning
poaching
okup
start learning
ransom
zniesławienie
start learning
slander
przemyt
start learning
trafficking
osoba molestująca kogoś
start learning
abuser
podpalacz
start learning
an arsonist
zamachowiec
start learning
assassin
młodociany przestępca
start learning
juvenile delinquent
przestępca
start learning
a criminal; offender
kłusownik
start learning
poacher
złodziej
start learning
a thief
wandal
start learning
a vandal
zakaz
start learning
ban
prace społeczne
start learning
community service
lincz
start learning
lynching
mandat za nieprawidłowe parkowanie
start learning
parking ticket
lanie
start learning
spanking
kara cielesna
start learning
corporal punishment
blokada na koła
start learning
wheel clamp
zakład poprawczy
start learning
young offenders' institution
przywłaszczyć
start learning
appropriate
dokonać zamachu
start learning
assassinate
dostać mandat za przekroczenie prędkości
start learning
be fined for speeding
przekupić
start learning
bribe
wyczyścić (ukraść wszystko)
start learning
clean out
zakłócać spokój
start learning
disturb the peace
zwędzić
start learning
flich
wrobić kogoś
start learning
to frame someone
napaść na bank
start learning
hold a bank up
straszyć bronią
start learning
hold at gunpoint
trzymać kogoś dla okupu
start learning
hold someone for ransom
otworzyć łomem
start learning
to jemmy
plądrować
start learning
loot
kłusować
start learning
to poach
związać, skrępowac
start learning
tie up

You must sign in to write a comment