consolidation 2

 0    136 flashcards    karolpawlowski3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uciec z (więzienia)
start learning
break away
przeszkadzać
start learning
break in
Przerwać nagle coś
start learning
break off
zepsuć się
start learning
break down
wedrzeć się siłą,
start learning
break in
załamywać się
start learning
break down
zerwać z (np tradycją)
start learning
break with
przedrzeć się, dokonać odkrycia
start learning
break through
zerwać związek
start learning
break up
zacząć płakać
start learning
break down
wybuchać
start learning
break out
puścić
start learning
break up
Co się z nim stało?
start learning
What has become of him?
Nawet nie mrugnął
start learning
He didn't even blink at
nie licz na to
start learning
Do not bank on it
wkrótce ucichnie
start learning
soon blow over
zarezerwować
start learning
book up
Jego twierdzenie potwierdza prawdę
start learning
His statement bears out the truth
wybuchać
start learning
blow up
odświeżyć mój włoski
start learning
brush up my Italian
przedrzeć się
start learning
break through
zebrać kolekcję
start learning
built up a collection
spalić, zniszczyć
start learning
burn down
zkończyć
start learning
burn up
nosić
start learning
bear
cały w siniakach
start learning
black and blue all over
za kratkami
start learning
behind bars
pełen życia, żywe srebro
start learning
full of beans
popełnić gafę
start learning
drop a brick
pełen, mający dosyć, otłuszczony
start learning
browned off
natchnienie
start learning
a brainwave
z nienacka, niespodziewanie
start learning
out of blue
wyjść na swoje
start learning
break even
bardzo drogie
start learning
cost a comb
ogólnie mówiąc
start learning
by and large
z zimną krwią
start learning
in cold blood
owijać w bawełnę
start learning
beating about/around the bush
wziąć byka za rogi
start learning
take the bull by the horns
obnażony
start learning
laid bare
przypominać, kojarzyć
start learning
rings a bell
ulubieniec, oczko w głowie
start learning
blue-eyed boy
być na granicy
start learning
in the balance
być bankrutem
start learning
be broke
być na czarnej liście
start learning
to be in the black books
wyznać, przyznać się
start learning
to make a clean breast of sth
grom z jasnego nieba
start learning
a bolt from the blue
być czarny lub biały
start learning
to be in black and white
odwalić kitę
start learning
kick the bucket
odegrać się na kimś za coś
start learning
to get our own back
szczęście w nieszczęściu
start learning
blessing in disguise
sprawia że jestem wściekły
start learning
makes my blood boil
Czuję w moich kościach
start learning
feel in my bones
pytasz pod złym adresem
start learning
barking up the wrong tree
schlebiać komuś
start learning
butter sb up
nie oczekuj tego, to mało prawdopodobne
start learning
don't hold your breath
na gorącym uczynku
start learning
red-handed
zadać cios
start learning
deal a blow to
ogólnie mówiąc
start learning
by and large
cieszyć się, że się już kogoś nie zobaczy
start learning
see the back of sb
podobny w charakterze do ojca lub matki
start learning
a chip off the old block
sztywniak, ktoś kto nie potrafi się dobrze bawić
start learning
wet blanket
zarozumiały, arogancki
start learning
big headed
uczciwy, szczery
start learning
above board
dbać o
start learning
take care of
zgodne z
start learning
consistent with
należą do
start learning
belong to
wycelować
start learning
aim to
zgodny z
start learning
agreeable with
nieostrożny
start learning
careless on
znudzony
start learning
bored with
przykuta do wózka
start learning
confide to wheelchair
obawiać się o coś
start learning
apprehensive about
być cierpliwym wobec kogoś
start learning
bear with sb
nie mieć wyboru w tej sprawie
start learning
to have no choice on the matter
wtrącać się
start learning
to meddle with
w zasięgu wzroku
start learning
in sight
w toku
start learning
in hand
od pierwszego spojrzenia
start learning
on sight
być wściekłym na kogoś (o coś)
start learning
to blow up at sb
zbity z tropu, zmieszany
start learning
baffled by
jest zbieżny
start learning
coincides
Pod wpływem chwili
start learning
on the spur of the mome
różni się od
start learning
different from
plusy i minusy
start learning
mixed blessing
prowadzić twarde warunki
start learning
to drive a hard bargain
mieć obsesję na punkcie czegoś
start learning
to have a bee in one's bonnet
motyle w brzuchu (objaw zdenerwowania)
start learning
butterflies in stomach
czapeczka
start learning
bonnet
zbyt wielu kucharzy psuje rosół
start learning
too many cooks spoil the broth
jeden szew, oszczędza dziewięć. Lepiej zapobiegać niż leczyć.
start learning
a stich in time saves nine
lepszy w garści niż skowronek na dachu.
start learning
A bird in the hand is worth two in the bush.
Za dużo wodzów, a za mało Indian
start learning
Too many chiefs and not enough Indians
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
start learning
The early bird catches the worm.
Rób siano, gdy świeci słońce. Kuj żelazo póki gorące.
start learning
Make hay while the sun shines
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
start learning
Every cloud has a silver lining
Nigdy nie pada, ale leje. Gdy robi się coraz gorzej.
start learning
It never rains but it pours.
Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem.
start learning
There is no use crying over spilled milk.
Działania mówią głośniej niż słowa.
start learning
Action speak louder than words.
lekarstwo
start learning
cure
lekarstwem na
start learning
remedy for
uzdrowić
start learning
heal
leczyć
start learning
treat
szczupły
start learning
slim
chude mięso
start learning
lean meat
bardzo chudy
start learning
skinny
smukły
start learning
slender
zbutwiałe
start learning
decayed
zgniły
start learning
rotten
zmarnowany
start learning
wasted
rozkładać się
start learning
decompose
świergot
start learning
twitter
warczeć
start learning
snarl
wycie
start learning
howl
beczeć
start learning
bleat
zabójstwo
start learning
assassination
ubój
start learning
slaughter
wykonać
start learning
execute
masakra
start learning
massacre
kawałki
start learning
chunks
okruch
start learning
crumb
kostki
start learning
cubes
kotlet
start learning
chop
pokrojone w kostkę
start learning
diced
szatkowane
start learning
shredded
mięso mielone
start learning
minced meat
tarty ser
start learning
greated cheese
zanika
start learning
fades
znikać
start learning
vanish
blady
start learning
pale
rzucić monetą
start learning
toss a coin
ciskać
start learning
hurl
rzut, cisnąć
start learning
cast
kopiowane
start learning
copied
naśladowane
start learning
imitated
gorliwie naśladować, konkurować.
start learning
emulate
fałszywy
start learning
fake

You must sign in to write a comment