Competition law

 0    41 flashcards    Szulerka
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

ustawodawstwo antytrustowe/antymonopolowe (przeciw praktykom ograniczającym konkurencję)
start learning
antitrust (AmE); competition law (BrE)

ograniczanie konkurencji => antykonkurencyjny
start learning
restraint of trade => anticompetitive

przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo
start learning
undertaking, business, firm, enterprise

forma koncentracji kapitałowej; oligopol powstały w drodze łączenia się samodzielnych dotąd przedsiębiorstw tej samej branży
start learning
trust

urzędnik antymonopolowy (dosł. pogromca trustów)
start learning
trustbuster

być przedmiotem
start learning
to be subject of

wydajność ekonomiczna
start learning
economic efficiency

alokacja zasobów / środków
start learning
allocation of resources

główne składniki, elementy
start learning
the key ingredients

tu: potwierdzić coś (np. zarzut), dowieść czegoś
start learning
to sustain sth

czynniki ograniczające wejście (nowej firmy) na rynek
start learning
barriers to entry

zmowa cenowa
start learning
price fixing

podaż, dostarczanie, zapasy
start learning
supply

naśladownictwo (np. ustalanie cen na tym samym poziomie co konkurenci)
start learning
parallel behaviour

output

akt ustawodawczy, uchwalenie
start learning
enactment

nadużycie pozycji dominującej
start learning
abuse of a dominant position

drastyczne zaniżanie cen by wyeliminować konkurencję
start learning
predatory pricing (also: undercutting)

in arrangement
start learning
tie
sprzedaż powiązana; warunki transakcji uzależnione od dokonania innej transakcji

merger

koncentracja pozioma i pionowa
start learning
horizontal/vertical concentration

ekonomiczny łańcuch dostaw
start learning
economic supply chain

bid
manipulacje przy składaniu ofert

zachowanie w sposób oczywisty naruszające przepisy (już bez potrzeby badania go pod względem legalności)
start learning
per se violation

podział terytorium / strefy wpływów (działalności)
start learning
territorial allocation

mieć negatywny wpływ na coś
start learning
to adversely affect sth

Pozwól, że Cię ostrzegę, że...
start learning
Let me caution you that...

Muszę Cię ostrzec, że...
start learning
I must warn you that...

Powinieneś wiedzieć, że...
start learning
You should be aware that...

Musze doradzić Ci, że...
start learning
I must advise you that...

Apeluję (nalegam) żebyś rozważył, że...
start learning
I urge you to consider that...

liczyć się z groźbą zarzutów karnych
start learning
to face the threat of criminal prosecution

to może skończyć się (u)więzieniem
start learning
it could lead to imprisonment


jazda taksówką
start learning
cab ride

subway (AmE), underground (BrE)

ostudzić (osłabić) konkurencję
start learning
to cool off competition

spisek, zmowa, porozumienie przestępcze
start learning
conspiracy (to do sth)

znaleźć punkt zaczepienia
start learning
to get a foothold

z punktu widzenia dowodowego
start learning
from an evidentiary standpoint

tani jak barszcz, za bezcen, za psie pieniądze
start learning
dirt cheap (slang.)


You must sign in to write a comment