company structure

 0    43 flashcards    damiangola
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mieć pierwszeństwo przed czymś
start learning
have precedence over something
przerywać, przeszkadzać
start learning
to interrupt
z góry (o płatności)
start learning
in advance
zasady szczegółowe
start learning
principles specific
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
płaca za efekty
start learning
pay for performance P4P
skompromitować się
start learning
lose face
Opcjonalne funkcje
start learning
optional features
wydatki na rozwój
start learning
development spending
być upokorzony
start learning
to be humiliated
zwyczaje kulturowe
start learning
cultural habits
być pod wpływem czegoś
start learning
to be influenced by
pracuje w zagranicznej spółce zależnej
start learning
working in foreign subsidiary
składka / wkład / udział
start learning
contribution
niezgodne cele
start learning
incompatible goals
na pełnych obrotach
start learning
at full capacity
pracownicy sprzedaży
start learning
sales force
Prowizja
start learning
commision
udział w rynku
start learning
market share
przejęcie / akwizycja
start learning
acquisition
spółka zależna
start learning
subsidiary
Spowolnienie gospodarcze
start learning
economic downturn
fuzja inkorporacyjna
start learning
merger
dać pierwszeństwo
start learning
to give priority
delegować podejmowanie decyzji
start learning
to delegate decision making
niezależny
start learning
autonomous
hierarchia służbowa
start learning
chain of command
podlegać komuś
start learning
to report to sb
okoliczności
start learning
circumstances
warstwy zarządzania
start learning
layers of management
zredukować
start learning
cut back on
oddzielny podział operacyjny
start learning
seperate operating division
wynagrodzanie
start learning
renumeration
zachęta
Zamiast bonusów pieniężnych zdecydowaliśmy się zorganizować wyjazd za granicę jako zachętę.
start learning
incentive
Instead of money bonuses we decided to organize a trip abroad as an incentive.
wymagania niższego rzędu
start learning
lower order needs
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
Stosunki pracy
start learning
labour relations
ciężar odpowiedzialności
start learning
burden of responsibility
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
start learning
perks
bodziec
start learning
motivator
podwładny
start learning
subordinate
wykonanie strategii
start learning
execute strategies
osiągać
start learning
attain

You must sign in to write a comment