0 Person likes this. Give a Like!

patrl35 patrl35

I started using VocApp 757 days ago. I have 145 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 100 lessons. The date of my last visit is 2019-07-26 14:29:31.

Flashcards created by me


Albański, politematycznie cz.1
Albański, politematycznie cz.2
Turecki, podstawy cz.1
Niemiecki, jedzenie itp cz.1
Angielski, człowiek cz.1
Albański, politematycznie cz.3
Albański, politematycznie cz.4
Albański, politematycznie cz.5
Albański, politematycznie cz.6
Albański, politematycznie cz.7
Albański, jedzenie
Albański, politematycznie cz.8
Albański, politematycznie cz.9
Albański, politematycznie cz. 10
Albański, politematycznie cz. 11
Rumuński, podstawy cz.1
Rumuński, podstawy cz.2
Rumuński, podstawowe państwa, mieszkańcy i języki
Rumuński, liczby wersja 1.
Serbski, politematycznie cz.1
Serbski, politematycznie cz.2
Albański, formy pjesore
Albański, politematycznie cz. 12
Niemiecki, jedzenie itp.cz.2
Niemiecki, politematycznie cz.1
Albański, dom i wyposażenie
Serbski, politematycznie cz. 5
Serbski, politematycznie cz.4
Serbski, politematycznie cz. 6
Serbski, politematycznie cz.7
Аngielski, politematycznie cz.1
Serbski, politematycznie cz. 8
Serbski, politematycznie 9
Albański, części ciała
Albański, zwierzęta
Albański, politematycznie cz. 13
Serbski, politematycznie cz. 12
Albański, podstawy
prototyp
Albański, politematycznie cz. 14
Albański, kultura
Serbski, prasa serbska cz.1
Serbski, prasa serbska cz.2
Serbski, politematycznie cz. 11
Moja lekcja
Albański, Kosova
Albański, słownik cz.1
Albański, słownik cz.2
Albański, słownik cz.3
Albański, politematycznie cz. 15
Albański, formy aorystu (koha e kryer e thjeshtë)
Niemiecki, politematycznie cz.2
Niemiecki, politemtycznie cz.3
titit
Prototyp lekcji
Czeski, podstawowe zwroty
Serbski, politematycznie cz. 10
Serbski, ciało człowieka
Serbski, dom i wyposażenie
Serbski, codzienne czynności
Serbski, kolokacje i wyrażenia
Serbski, bankowość
Serbski, słówka i konstrukcje z tekstów cz.1
Serbski, tekst o jarmarkach świątecznych
Serbski, politematycznie
Serbski, praca
Słownik polsko-polski
Albański, zdania i słówka cz.1
Albański, owoce
Serbski, pogoda
Angielski, społeczeństwo i media
Angielski, polityka
Serbski, kolej
Angielski, szkoła i studia
Niemiecki, społeczeństwo
Angielski, życie towarzyskie
Angielski, dorosłe życie
Moja lekcja
Albański, dom
Ruski jezik
Moja lekcja
Moja lekcja
Albański, rozmówki cz.1
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Albański, słówka z lekcji cz.1.
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Albański, formy aorystu
Albański, słówka z lekcji cz.2
Serbski, przyroda
Serbski, zwierzęta
Serbski, elementy gramatyki i interpunkcji (słownictwo)
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Serbski, czasowniki
Serbski, słówka z działu religia

You must sign in to write a comment