Angielski, polityka

 0    76 flashcards    patrl35
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
porozumienie
Osiągnęliśmy porozumienie.
start learning
agreement
We've reached an agreement.
mianować
Szeryf mianował mnie na swojego zastępcę.
start learning
appoint
The sheriff appointed me as his deputy.
ustawa
start learning
a bill
budżet
Nasz budżet został zatwierdzony.
start learning
a budget
Our budget has been approved.
koalicja
start learning
coalition
dojść do władzy
start learning
come into power
komitet
start learning
committee
komunista
start learning
communist
konstytucja
start learning
a constitution
konsulat
Konsulat jest otwarty od 8:00 do 14:00.
start learning
consulate
The consulate is open from 8:00 to 14:00.
zamach stanu
start learning
coup
korona
start learning
crown
debata
start learning
a debate
dekret
start learning
decree
demokracja
start learning
democracy
demokrata
start learning
a democrat
demokratyczny
start learning
democratic
dyktator
start learning
a dictator
dyktatura
start learning
dictatorship
dyplomacja
start learning
diplomacy
korpus dyplomatyczny
start learning
diplomatic corps
stosunki dyplomatyczne
start learning
diplomatic relations
dymisja
start learning
dismissal
ambasada
Gdzie jest ambasada Polski?
start learning
an embassy
Where is the embassy of Poland?
wykonawczy
start learning
executive
władza wykonawcza
start learning
executive branch
sprawować władzę
start learning
exercise authority
faszyzm
start learning
fascism
federacja
start learning
federation
polityka finansowa
start learning
finance policy
polityka zagraniczna
start learning
Foreign Policy
rząd
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
start learning
1. the Cabinet 2. the government
The government announced another tax increase.
gubernator
start learning
governor
głowa państwa
Prezydent jest głowa państwa w Polsce.
start learning
head of state
The president is the head of state in Poland.
pod przywództwem
start learning
headed by...
sprawować urząd
start learning
hold an office
wody terytorialne
start learning
home waters
izba parlamentu
start learning
house of parliament
na polu międzynarodowym
start learning
in the international field
wprowadzić ustawę
start learning
to introduce a bill
królestwo
start learning
a kingdom
ustawodawczy
start learning
legislative
izba niższa
start learning
the lower house
członek
Nasze stowarzyszenie ma wielu członków.
start learning
member
Our association has many members.
wojskowy zamach stanu
start learning
Military coup
minister
start learning
minister, secretary
ministerstwo
start learning
ministry
monarchia
start learning
a monarchy
protest pokojowy
start learning
peaceful protest
polityka
Uważam, że nasza polityka powinna być tak surowa jak to tylko możliwe.
start learning
policy
I believe our policy should be as strict as possible.
poglądy polityczne
start learning
political beliefs
świadomy politycznie
start learning
politically aware
polityk
start learning
a politician
prezydencki
start learning
presidential
premier
start learning
prime minister
książę
start learning
prince
księżniczka
start learning
princess
królowa
Ile lat ma królowa Anglii?
start learning
queen
How old is the queen of England?
reforma
Rząd wprowadza reformy do systemu edukacji. To oznacza sporo zmian.
start learning
a reform
The government is making reforms to the education system. It means a lot of changes.
reformator
start learning
reformer
panowanie
Panowanie obecnego króla trwa od 10 lat, ale jego ojciec rządził przez 50!
start learning
reign
The reign of the current king has been ten years, but his father ruled for fifty!
odrzucić ustawę
start learning
reject a bill
królewski
start learning
royal
państwo satelickie
start learning
satellite state
bezpieczeństwo
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.
start learning
security
On Monday there is a workshop on safety rules.
senat
start learning
senate
senator
start learning
senator
mąż stanu
start learning
statesman
poparcie
start learning
support
zwolennik
start learning
supporter
przejęcie władzy
start learning
a takeover
przejąć władzę nad Rosją
start learning
take over Russia
traktat
start learning
treaty
zamieszki, niepokój
start learning
unrest
przewrót
start learning
upheaval
weto
start learning
veto

You must sign in to write a comment