0 Person likes this. Give a Like!

lenkka lenkka

I started using VocApp 4549 days ago. I have 4 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 29 lessons. The date of my last visit is 2014-03-20 16:50:06.

My interests

biologia, łacina, medycyna, fizyka

Flashcards created by me


Choroby dziedziczone autosomalnie dominująco
Choroby dziedziczone autosomalnie recesywnie
Genetyka: podstawowe pojęcia.
Choroby dziedziczone dominująco, sprzężone z chromosomem X.
Choroby dziedziczone recesywnie, sprzęzone z chromosomem X.
Choroby pasożytnicze.
parzydełkowce- cnidaria
płazińce- platyhelminthes
nicienie - nematoda
pierścienice- annelida
Fizjologia.
Biofizyka.
Słówka łacina, koniugacje.
Słówka łacina, deklinacja I.
Deklinacja I, wyjątki rodzaju męskiego.
Deklinacja I grecka.
Słówka łacina, deklinacja II, rodzaj męski.
Słówka łacina, deklinacja II, rodzaj nijaki.
Deklinacja II, wyjątki.
Deklinacja II grecka.
Rząd- Kaparowce=Capparales, Rodzina- Kapustowate= Brassicaceae lub Krzyżowe= Cruciferae
Rząd- Strączkowce= Fabales, Rodzina Bobowate=Fabaceae lub Motylkowate= Papilionaceae
Rząd- Astrowce= Asterales, Rodzina- Astrowate= Asteraceae lub Złożone= Compositae
Podrodzina rurkokwiatowe- Asteroideae lub Tubuliflorae
Podrodzina języczkokwiatowe=Lactucoideae=Liguliflorae
Rząd- Różowce= Rosales, Rodzina- Różowate=Rosaceae, Podrodzina- Różowe- Rosoideae
Anatomia. Szkielet.
Krzywizny fizjologiczne kręgosłupa
Sploty nerwowe.

You must sign in to write a comment