Colicky baby

 0    61 flashcards    annamalota
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kolka niemowlęca
start learning
baby colic
ulewać
start learning
spit up
karmienie piersią
start learning
breast-feeding
niemowlę ze skłonnością do kolki
start learning
colicky baby
marudny wieczorami
start learning
cranky in the evenings
ciskać się, wymachiwać rękami
start learning
flail about
zaciskać pięści
start learning
clench the fists
napinać mięśnie brzucha
start learning
tense the abdominal muscles
wyginać plecy
start learning
arch the back
przyciągać kolana do brzucha
start learning
draw up the knees
ataki płaczu
start learning
bouts of crying
uspokoić brzuch
start learning
sooth the tummy
puszczać gazy podczas płaczu
start learning
experience extra gas when weeping
być trzymany w pozycji pionowej
start learning
be held in an upright position
połykać powietrze podczas jedzenia
start learning
swallow air when eating
odbić dziecku po jedzeniu
start learning
burping the baby afterward
ulewanie mleka
start learning
spitting up some milk
podrażniać ich delikatny żołądek
start learning
upset their fragile stomach
unikać spożywania herbaty, kawy i alkoholu
start learning
avoid consuming tea, coffee and alcohol
otulanie dziecka ciepłym, ciasnym kocem
start learning
swaddling the baby in a warm, tight blanket
szumy z otoczenia takie jak odkurzacz lub pralka
start learning
background noise such as a vacuum or washing machine
uspokoić dziecko
start learning
soothe a baby
uspokoić dziecko od płaczu
start learning
settle a baby down from crying
wybuch płaczu
start learning
crying outburst
zabrać dziecka na spacer w nosidełku
start learning
take a baby for a walk using a baby sling
krople symotikonu lub laktozy
start learning
simothicone or lactose drops
pomagają uwolnić uwięzione powietrze i wspomagają trawienie
start learning
they help release trapped air and aid digestion
dziecko pokona kolkę wraz z upływem miesiący
start learning
your baby will overcome colic as the month's progress
otul dziecko przytulnie
start learning
swaddle a baby snugly
połóż dziecko na kolanach i delikatnie pogłaszcz jego plecy
start learning
lay a baby across your lap and rub gently his back
podaj dziecku smoczek do ssania
start learning
have a baby suck on a dummy/pacifier
zrób dziecku ciepłą kąpiel
start learning
soak a baby in a warm bath
twoje dziecko robi niewiele więcej niż spanie, jedzenie i siusiu
start learning
your baby does little more than sleep, eat and pee
rozdzierające uszy zawodzenie
start learning
ear-shattering wails
zaciśnięte pięści
start learning
clenched fists
wymachując nogami
start learning
flailing legs
pocieszać płaczące dziecko
start learning
comfort a crying baby
płacz zaczyna się nagle bez wyraźnego powodu i nie ma wyraźnego lekarstwa
start learning
the crying starts suddenly for no apparent reason and has no apparent cure
jako rodzice jesteśmy biologicznie zaprogramowani do reagowania, aby potrzeby dziecka zostały zaspokojone
start learning
as parents we are biologically programmed to respond so the baby's needs get met
łagodzić
start learning
mitigate
dziecko płacze i opiera się wszelkim wysiłkom, aby go uspokoić
start learning
baby cries and resists your every effort to soothe
kolka nie jest chorobą, ale kombinacją zaskakujących zachowań
start learning
colic is not a disease but a combination of baffling behaviours
kolka jest powszechna, występuje u 1 na 5 niemowląt
start learning
colic is common, occurs in 1 in 5 infants
jest to ogólny termin na problem z płaczem u skądinąd zdrowych dzieci
start learning
it's a catch-all term for problem crying in otherwise healthy babies
nie ma na to innego rozwiązania jak upływ czasu
start learning
there's no solution to it besides the passing of time
te wybredne okresy mogą trwać godzinami, czasem późno w nocy
start learning
these fussy periods can go on for hours at a time, sometimes late into the night
niezwykle trudno jest uspokoić dziecko z kolkami
start learning
it's extremely difficult to calm a colicky baby
pogłębia własne frustracje, zmartwienie i wyczerpanie
start learning
it compounds your own frustrations, worry and exhaustion
aktywność jelit może wzrosnąć
start learning
bowel activity may increase
dziecko może puszczać gazy lub ulewać
start learning
the baby may pass gas or spit up
jedzenie i spanie są zakłócane przez płacz
start learning
eating and sleeping are disrupted by crying
dziecko gorączkowo szuka sutka, aby go odrzucić dopiero po rozpoczęciu ssania
start learning
the baby frantically seeks a nipple only to reject it once sucking has begun
dziecko drzemie przez kilka chwil, aby obudzić się z krzykiem
start learning
the baby dozes for a few moments only to wake up screaming
niedojrzały układ trawienny
start learning
an immature digestive system
refluks niemowlęcy
start learning
infant acid reflux
nadmiernie stymulowane zmysły
start learning
overstimulated senses
spróbuj odbić swoje dziecko
start learning
try burping your baby
połóż swoje dziecko twarzą w dół na kolanach lub pionowo, z brzuszkiem na ramieniu
start learning
place your infant face-down on your lap or upright with his tummy against your shoulder
spróbuj nosić dziecko w pozycji, w której maluch leży twarzą w dół, a brzuch spoczywa na twoim ramieniu
start learning
try the "colic carry", where your baby lies face-down with his belly resting on your arm
dziecko karmione mlekiem modyfikowanym
start learning
a formula-fed baby
zapytaj o zmianę mleka modyfikowanego
start learning
ask about switching formulas

You must sign in to write a comment