Chronologia dziejów nowożytnych

 0    24 flashcards    kacperkedzia2003
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1450
start learning
wynalezienie druku przez Jana Gutenberga
1453
start learning
Zdobycie przez Turków Konstantynopola ostateczna zakłada Bizancjum
1492
start learning
podróż Krzysztofa Kolumba do Ameryki Łacińskiej początek nowożytności
1519-1522
start learning
podróż dookoła świata zapoczątkowana przez Ferdynanda Magellana
1517
start learning
wystąpienie Marcina Lutra W wittenberdze przeciwko papieżowi Leonowi X początek reformacji w Europie powstanie luteranizmu
1537
start learning
początek kalwinizmu pod wodzą Jana kalwina
1534
start learning
początek anglikanizmu pod przywództwem Króla Anglii Henryka VIII
1555
start learning
pokój religijny augsburski w Niemczech
1572
start learning
Noc świętego Bartłomieja we Francji rzeź Hugenotów czyli kalwinów
1573
start learning
pierwsza wolna elekcja w Rzeczypospolitej wybór Henryka Walezego
XVII
start learning
wojny Rzeczypospolitej z Rosją Szwecją i Turcją
1648-1668
start learning
powstanie kozackie na Ukrainie pod wodzą hetmana Bohdana Chmielnickiego
1655-1660
start learning
potop szwedzki
1683
start learning
odsiecz wiedeńska Jana III Sobieskiego przeciwko turkom
1700-1721
start learning
wojna północna między saksonię Rosją a Szwecją klęska Szwecji
1775
start learning
początek wojny o niepodległość kolonii brytyjskich w Ameryce Pn. USA
1768
start learning
początek konfederacji barskiej przeciwko wpływom rosyjskim w Rzeczpospolitej i narzucaniu przed sąsiednie państwa praw kardynalnych
1772
start learning
Pierwszy rozbiór Polski z udziałem Rosji Prus i Austrii
1788-1792
start learning
Obrady Sejmu Czteroletniego Wielki
1791
start learning
uchwalenie Konstytucji 3 Maja przez Sejm Wielki
1792
start learning
zawiązanie konfederacji targowickiej przez przeciwników nowej Konstytucji i reformom Sejmu Wielkiego i wybuch wojny z Rosją
1793
start learning
drugi rozbiór Rzeczpospolitej z udziałem Rosji i Prus
1794
start learning
wybuch powstania pod wodzą Tadeusza Kościuszki w Krakowie insurekcji w obronie resztek Niepodległości
1795
start learning
trzeci rozbiór Rzeczpospolitej z udziałem Rosji Prus i Austrii abdykacja króla Stanisława Poniatowskiego ostateczna likwidacja Polskiego Państwa

You must sign in to write a comment