Cambridge English for Engineering - Unit 2

 0    140 flashcards    majorzbombasu
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odporność na scieranie
start learning
abrasion resistance
przyśpieszenie
start learning
acceleration
kruszywo
start learning
aggregate
stop
start learning
alloy
urządzenie (elektryczne)
start learning
appliance
pancerne zabezpieczenie
start learning
armored protection
grupa aromatycznych poliamidów
start learning
aromatic polyamide family
kompozyt azbestowy
start learning
asbestos-based composite
samochodowy
start learning
automotive
ostrze
start learning
blade
nadwozie
start learning
bodywork
tarcza hamulcowa
start learning
brake disc
płytka cierna hamulca
start learning
brake pad
hamulce
start learning
brakes
mosiądz
start learning
brass
kruchy
start learning
brittle
brąz
start learning
bronze
ubranie kuloodporne
start learning
bullet-resistant armour
rąbek, ząbek
start learning
burr
cement
start learning
cement
materiały ceramiczne
start learning
ceramics
podwozie
start learning
chassis
chrom
start learning
chromium
gruboziarnisty
start learning
coarse
pokryty, powlekany
start learning
coated with
kompozyt
start learning
composite (material)
skład
start learning
composition
związek
start learning
compound
przewodnik
start learning
conductor
miedź
start learning
copper
okruch
start learning
crumb
tłuczeń kamienny
start learning
crushed stone
opóźnienie, przyspieszenie ujemne
start learning
deceleration
(drzewo) liściaste
start learning
deciduous (tree)
rozpraszać
start learning
dissipate
rączka wiertarki
start learning
drill handle
pas transmisyjny
start learning
drive belt
trwały
start learning
durable
krawędź
start learning
edge
zysk wydajności
start learning
efficiency gain
elektroliza
start learning
electrolysis
strata energii
start learning
energy loss
odzyskiwanie energii
start learning
energy recovery
proces pochłaniający dużo energii
start learning
energy intensive process
raport oddziaływania na środowisko
start learning
environmental audit
czynnik środowiskowy
start learning
environmental consideration
oddziaływanie na środowisko
start learning
environment impact
wyziew, wylot
start learning
exhaust
układ wydechowy
start learning
exhaust system
eksploatacja
start learning
exploitation
żelazny, żelazawy
start learning
ferrous
drobnoziarnisty
start learning
fine
kruchość, łamliwośc
start learning
fragility
tarcie
start learning
friction
odporność na korozję
start learning
galvanic corrosion resistance
ocynkowany
start learning
galvanized
żwir
start learning
gravel
piła
start learning
hacksaw
młotek (bez trzonka)
start learning
hammer head
członek (młotka)
start learning
hammer shaft
właściwości pilotażowe
start learning
handling characteristics
drewno twarde (z drzew liściastych)
start learning
hardwood
materiał wysokiej jakości
start learning
high-grade material
kabel wysokiego napięcia
start learning
high-grade voltage cable
wywoływać, powodować, indukować
start learning
induce
wbudowany, inherenty
start learning
inherent
izolacja
start learning
insulation
okres użytkowania produktu
start learning
in-use phase
żelazo
start learning
iron
handel drobnymi artykułami żelaznymi
start learning
ironmongery
młotek stolarski
start learning
joiners' hammer
uszczelka, złącze
start learning
joint
energia kinetyczna
start learning
kinetic energy
ołów
start learning
lead
okres użytkowania
start learning
lifespan
żarówka
start learning
light bulb
wapno
start learning
lime
dłuto murarskie
start learning
masonry chisel
roztopić
start learning
melt down
membrana
start learning
membrane
wydobywać
start learning
mine
moduł, współczynnik
start learning
modulus
gwóźdź
start learning
nail
nikiel
start learning
nickel
bezpieczny, nie stanowiący zagrożenia
start learning
non-hazardous
niemetalowy
start learning
non-metallic
przeszkoda
start learning
obstacle
ruda
start learning
ore
włókno organiczne
start learning
organic fiber
zewnętrzna osłona
start learning
outer jacket
sosnowy
start learning
pine
oheblować
start learning
plane off
zmiękczacz, plas
start learning
plasticiser
izolacja polietylenowa
start learning
polyethylene insulation
okres po użytkowaniu produktu
start learning
post-use phase
okres przed użytkowaniem produktu
start learning
pre-use phase
właściwość
start learning
property
pulpa, masa
start learning
pulp
przebicie
start learning
puncture
odzyskiwać (energię)
start learning
recover (energy)
przetwarzalny
start learning
recyclable
hamowanie odzyskowe
start learning
regenerative braking
beton zbrojony
start learning
reinforced concrete
obrót
start learning
revolution
obroty na minutę
start learning
revs per minute
guma
start learning
rubber
rdza
start learning
rust
piłować
start learning
saw
brzeszczot
start learning
saw blade
rama piły
start learning
saw frame
rączka piły
start learning
saw handle
niedobór, rzadkośc
start learning
scarcity
złom
start learning
scrap
uszczelka
start learning
seal / sealing gasket
odporność na wstrząsy
start learning
shock resistance
pęknąć, puścić
start learning
snap
drewno miękkie (z drzew iglastych
start learning
softwood
sortować
start learning
sort
stal nierdzewna
start learning
stainless steel
pręt stalowy
start learning
steel bar
stalowy drut wiązkowy
start learning
steel tie wire
stal stosowana w łodziach podwodnych
start learning
submarine-grade steel
zastawa stołowa
start learning
tableware
odporność na rozdarcie
start learning
tear resistance
napięcie
start learning
tension
pochłanianie ciepła
start learning
thermal absorption
stabilność cieplna
start learning
thermal stability
drewno
start learning
timber
cyna
start learning
tin
wiązkośc
start learning
toughness
śladowy ilości (materiału)
start learning
traces (of metal)
węglik wolframu
start learning
tungsten carbide
opona
start learning
tyre
wodoszczelny
start learning
waterproof
membrana wodoodporna
start learning
waterproof membrane
wodoodporny
start learning
water-resistant
spawać
start learning
weld
przewód, kabel
start learning
wire
piła do drewna
start learning
wood saw
obrabialność
start learning
workability

You must sign in to write a comment