callan 6.3

 0    76 flashcards    badyl35
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
III forma czasownika „to fly
start learning
FLOWN
ciągnąć, rysować
start learning
DRAW
linijka
start learning
RULER
ZA POMOCĄ
start learning
BY MEANS OF
figura, cyfra
start learning
FIGURE
zaadaptować
start learning
ADOPT
Okrutny, srogi
start learning
CRUEL
Palić się
start learning
BURN
biec, pędzić
start learning
RUN
rosnąć, stawać się, hodować, wyrastać
start learning
GROW - GREW - GROWN
PRZEDE WSZYSTKIM
start learning
MOST OF ALL
materiał, sprawa, rzecz
start learning
MATTER
ogon, koniec,
start learning
TAIL
oczekiwać
start learning
EXPECT
CEL
start learning
PURPOSE
legalny
start learning
LEGAL
NA
start learning
ONTO
wiązać
start learning
TIE
WIĘZIEŃ
start learning
PRISONER
POZWOLIĆ
start learning
ALLOW
wybrać
start learning
ELECT
moc, siła, władza
start learning
POWER
CICHY
start learning
SILENT
prawo, słuszność, racja
start learning
right
mieć coś zrobione
start learning
to have something done
praca domowa
start learning
homework
gotowy
start learning
ready made
robione na miarę
start learning
made to measure
konserwować
start learning
conserve
oszczędzać
start learning
economise
chronić
start learning
protect
ratować
start learning
rescue
upaść, przewrócić się
start learning
fall down
fach, rzemiosło, handel, zawód
start learning
trade
kupiec, fachowiec, rzemieślnik
start learning
tradesman
piec
start learning
bake
piekarz
start learning
baker
rzeżnik
start learning
butcher
budowniczy
start learning
builder
blisko
start learning
close (adj)
od czasu do czasu
start learning
every now and again
już nie, dłużej nie
start learning
no longer
Skrajny, ekstremalny, największy, skrajność, ekstrema
start learning
extreme
produkować
start learning
produce
chwalić się, szczycić
start learning
boast
Konserwować, oszczędzać, chronić ratować
start learning
save
Środki, sposób, znaczy
start learning
Means
powiedzieć, mówić (komuś), (informować, rozkazać, opowiedzieć)
start learning
tell
powiedzieć, mówić (ogólnie
start learning
say
dodatkowy
start learning
additional
informować
start learning
inform
rozkaz, zamówienie; też: rozkazać, zamówić
start learning
order
opowiedzieć
start learning
relate
ogrodnik
start learning
gardener
zyskać
start learning
gain
transakcja
start learning
transaction
nastawić
start learning
put right
stopień
start learning
degree
znak, poprawiać
start learning
mark
poza, na
start learning
out of
benzyna
start learning
petrol
kompania (ludzi), firma
start learning
company
znak towarowy
start learning
trade-mark
podstawa
start learning
base
podstawowy
start learning
basic
podstawy
start learning
basis
szczęście
start learning
happiness
zawierać
start learning
include
szczotka, szczotkować
start learning
brush
rodzaj, typ; też: pisać na maszynie
start learning
type
praktyka; też: praktykować, stosować w praktyce
start learning
practise
wyjść, wydostać się, wyjąć, wyciągnąć
start learning
get out
dziwnie wyglądający
start learning
strange-looking
szczycić się
start learning
take pride
kopia
start learning
copy
myszy
start learning
mice

You must sign in to write a comment