Business English Part 1

 0    300 flashcards    dawidwedzicki
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to go to meetings
start learning
chodzić na spotkania
to spend time in meetings
start learning
spędzać czas na spotkaniach
he is in the meeting
start learning
on jest na spotkaniu
effort
start learning
wysiłek, wkład
trainee
start learning
praktykant(-ka), stażysta
competitive
start learning
oparty na współzawodnictwie, konkurencyjny
amend
start learning
poprawka
ultimate
start learning
ostatni, ostateczny
downfall
start learning
upadek
to design
start learning
projektować
to make certain / sure
start learning
upewniać się
to help sb out
start learning
pomóc komuś, wyciągnąć kogoś z tarapatów
to establish
start learning
zakładać
principles
start learning
zasady
to display
start learning
wystawiać (np. towary)
merchandise
start learning
towar, towary
safety staff
start learning
bezpieczeństwo personelu
commitment
start learning
zaangażowanie osobiste
increasing profits
start learning
wzrastające zyski
store
start learning
sklep
layout
start learning
układ graficzny
to maintain
start learning
utrzymywać
to price
start learning
wyceniać
store manager
start learning
kierownik sklepu
autonomous
start learning
niezależny, autonomiczny
decentralization
start learning
decentralizacja
function
start learning
funkcja
hierarchy
start learning
hierarchia
line authority
start learning
władza, stosunek służbowy szefa do podwładnego w układzie liniowym
to report to
start learning
podlegać komuś
being decisive
start learning
być w stanie podejmować szybkie decyzje
being efficient
start learning
być wydajnym
being authoritative
start learning
być w stanie wydawać polecenia
being competent
start learning
być kompetentnym; doskonale znać czyjąś pracę
being persuasive
start learning
być przekonującym; wiarygodnym
to set objectives
start learning
ustalać zadania, cele
to attain objectives
start learning
osiągać cele
to achieve sth
start learning
osiągać coś
to develop strategies
start learning
tworzyć strategie
to allocate resources
start learning
lokować środki
to measure performance
start learning
mierzyć osiągi, wyniki
to improve performance
start learning
poprawiać osiągi, wyniki
to make / take decisions
start learning
podejmować decyzje
to motivate people / subordinates
start learning
motywować ludzi, podwładnych
to supervise people / subordinates
start learning
nadzorować ludzi, podwładnych
to innovate
start learning
wprowadzać coś nowego
to put management techniques into practice
start learning
wprowadzać techniki zarządzcze w praktykę
to communicate
start learning
przekazywać (to communicate information / decisions / strategies / people about sth / objectives etc.)
communication
start learning
przekazywanie, komunikacja
to staff
start learning
zapewniać personel
manpower
start learning
praca (siła robocza)
chairman
start learning
prezes
board of directors
start learning
zarząd
crises management
start learning
zarządzanie kryzysowe
to supply
start learning
dostarczać
manageable
start learning
wykonalny
to adapt
start learning
zmieniać się, dostosowywać
executives
start learning
pracownicy szczebla kierowniczego
to verify
start learning
weryfikować
expertise
start learning
wiedza, doświadczenie
subordinates
start learning
podwładni
superior
start learning
przełożony
successive
start learning
następujący po sobie, kolejny
chain of command
start learning
"łańcuch" poleceń, rozkazów
immediate subordinate
start learning
najbliższy, bezpośredni podwładny
colleagues
start learning
koledzy
a staff position
start learning
osoba asystująca np. Assistant to the Marketing Manager
personnel
start learning
personel, pracownicy
increasing number of people
start learning
wzrastająca liczba ludzi
permanent
start learning
stały, ciągły
goal
start learning
cel
overlap
start learning
część wspólna, cel
to overlap
start learning
układać tak aby części na siebie zachodziły
profit
start learning
zysk
to increase
start learning
zwiększać się
to diminish
start learning
zmniejszać się, maleć
division
start learning
oddział, dział
to split up
start learning
rozdzielać, dzielić
to run the risk
start learning
narażać się na ryzyko
define
start learning
wyraźny, określony
four-dimensional
start learning
cztero-wymiarowy
to deal with the problem
start learning
radzić sobie z problemem; rozwiązywać go
priority
start learning
sprawa nadrzędna, uprzednia
to insist on sth
start learning
polegać na czymś
to pass on
start learning
przekazywać dalej
internally
start learning
wewnętrznie
capacity
start learning
wydajność
commission
start learning
prowizja
features
start learning
cechy
cash balance
start learning
równowaga finansowa
market share
start learning
udział w rynku
facilities
start learning
udogodnienia; sprzęt, wyposażenie
profit margins
start learning
margines dochodów
development spending
start learning
wydatki na rozwój
self-financing
start learning
samofinansowanie
retained earnings
start learning
wypracowane zyski
Board of Directors
start learning
zarząd
Chairman (GB) / President (US)
start learning
Prezes
Managing Director (GB) / Chief Executive Officer (US)
start learning
dyrektor zarządzający
consists of = includes = contains
start learning
składa się z (masa)
is composed of
start learning
składa się z; jest skomponowany z
is made up of
start learning
jest złożony z kilku drobnych części
is divided into
start learning
jest podzielny na
to be in charge of
start learning
szefować
to support
start learning
wspierać
to be supported by
start learning
być wspieranym przez
to be accountable to
start learning
odpowiadać komuś przed kimś
to be responsible for
start learning
być odpowiedzialnym za
to assist
start learning
pomagać, asystować
to assisted by
start learning
być wspomaganym / wspieranym przez
reorganization
start learning
reorganizacja
to handle the problem
start learning
radzić sobie z problemem; rozwiązywać go
alienation
start learning
wyobcowanie
to motivate
start learning
motywować
to promote
start learning
awansować
to provoke
start learning
prowokować, wywoływać
employee
start learning
pracownik
employer
start learning
pracodawca
employment
start learning
zatrudnienie
labour relations
start learning
stosunki między pracodawcami a pracownikami, dyrektorami a pracownikami, zarządzającymi a związkami
labour unions = trade unions
start learning
związki zawodowe
responsibility
start learning
odpowiedzialność
wages
start learning
wynagrodzenie (za godzinę, dzień, tydzień; zwykle dotyczy pracowników fizycznych)
salary
start learning
pensja miesięczna (dla pracowników umysłowych)
benefits
start learning
zasiłki, korzyści
supplements
start learning
dodatki
promotion
start learning
awans
job security
start learning
pewność zatrudnienia
social security
start learning
ubezpieczenia społeczne
to avoid doing sth
start learning
unikać robienia czegoś
to reward
start learning
nagradzać
to outline sth
start learning
przedstawiać coś
to conclude
start learning
zawierać, wywnioskować coś
to point out
start learning
wskazywać
protection
start learning
ochrona
to assume sth
start learning
zakładać coś
achievement
start learning
osiągnięcie
challenging
start learning
stawiający wysokie wymagania, ambitny
pension
start learning
renta / emerytura
an adequate wage or salary
start learning
stosowne wynagrodzenie lub pensja
sick pay
start learning
chorobowe
paid holidays
start learning
płatne urlopy
potential
start learning
potencjał, talent
anxiety
start learning
obawa, lęk, niepokój
burden of responsibility
start learning
ciężar odpowiedzialności
approach
start learning
propozycja, podejście
ingenious
start learning
pomysłowy
on the contrary
start learning
przeciwnie do
recognition
start learning
uznanie, zasługa
mindless
start learning
bezmyślny
repetitive
start learning
powtarzający się
to ensure sb
start learning
zapewniać kogoś
reliable
start learning
godny zaufania, solidny, pewny
corporate culture
start learning
kultura przedsiębiorstwa
claim
start learning
skarga
annual bonus
start learning
coroczny dodatek
factors
start learning
czynniki
low-priced meals
start learning
niskie cenowo posiłki
regular medical screenings
start learning
regularne badania lekarskie
staff discount on M&S merchandise
start learning
zniżka dla pracowników na towary M&S
perks
start learning
korzyści uboczne
reputation
start learning
reputacja, renoma
pleasant / hygienic environment
start learning
przyjazne / higieniczne środowisko
to produce sth
start learning
produkować coś
product
start learning
produkt
production
start learning
produkcja
production agreement (US) / productivity agreement (Br. Eng.)
start learning
umowa w sprawie premii za wydajność
productivity
start learning
wydajność
productivity bonus
start learning
premia za wydajność
producer
start learning
producent
produce
start learning
płody rolne
productive
start learning
wydajny, owocny
unproductive
start learning
jałowy, bezproduktywny
multinational companies
start learning
międzynarodowe przedsiębiorstwa
subsidiary
start learning
przedsiębiorstwo filialne, filia
foreign subsidiaries
start learning
zagraniczne filie
to attempt
start learning
próbować
efficient
start learning
sprawny, sprawnie działający, wydajny
attitude
start learning
postawa
attitude to
start learning
pogląd, stosunek do
to perform
start learning
wykonywać
defect
start learning
wada
negligence
start learning
zaniedbanie, niedbalstwo
within
start learning
w granicach
to testify
start learning
zeznawać, poświadczać
all-important
start learning
najważniejszy
globalization
start learning
globalizacja
to require sth
start learning
potrzebować coś
largely
start learning
przeważnie, w większości
obviously
start learning
wyraźnie, oczywiście
essentially
start learning
zasadniczo, w gruncie rzeczy
particularly
start learning
zwłaszcza, szczególnie
policy of promotion
start learning
polityka awansu
to sign a deal
start learning
podpisać transakcję
the principle of pay-for-performance
start learning
zasada płacenia za osiągi (wyniki)
unthinkable
start learning
nie do pomyślenia
humiliation
start learning
poniżenie, upokorzenie
to pressure sb to do sth
start learning
zmuszać kogoś do zrobienia czegoś
under a new policy
start learning
pod rządami nowej polityki
to distinguish beetwen
start learning
rozróżniać pomiędzy
consequently
start learning
w rezultacie
to be offended
start learning
być obrażonym
corrupt
start learning
skorumpowany, zepsuty, uszkodzony
to reveal
start learning
wyjawić, odkryć
extremly
start learning
niezmiernie, nadzwyczajnie
precedence
start learning
pierwszeństwo
20 years his junior
start learning
20 lat od niego młodszy
rationality
start learning
racjonalność
intuition
start learning
intuicja
status
start learning
pozycja, status
seniority
start learning
staż pracy, wysługa lat
to resign
start learning
rezygnować
ethicaly
start learning
etycznie
to negotiate with sb
start learning
negocjować z
moral standards
start learning
standardy moralne
expansion
start learning
rozwój, wzrost, rozszerzanie się
to expand
start learning
(business) rozwijać się, rozrastać, (area, staff) powiększać, (influence) rozszerzać
recruitment
start learning
nabór
job centre
start learning
biuro pośrednictwa pracy
jobless
start learning
bez pracy
the jobless
start learning
bezrobotni
job security
start learning
gwarancja stałego zatrudnienia
applicant
start learning
kandydat(-ka)
application
start learning
podanie (for job), wniosek
application form
start learning
formularz podania (wniosku)
to apply for
start learning
ubiegać się o (pracę)
candidate
start learning
kandydat(-ka)
curriculum vitae or CV (GB) / resume (US)
start learning
życiorys
employment agencies
start learning
biura pośrednictwa pracy
interview
start learning
rozmowa kwalifikacyjna
job description
start learning
zakres obowiązków
references
start learning
referencje
short-listed
start learning
ostatecznie umieszczeni na liście kandydatów spośród których się wybiera
covering letter (GB) / cover letter (US)
start learning
listy motywacyjny
to select
start learning
wybierać, selekcjonować
qualifications
start learning
kwalifikacje
abilities
start learning
możliwości
to make a final selection
start learning
dokonywanie ostatecznej selekcji
experience
start learning
doświadczenie
to graduate from
start learning
ukończyć
to hire
start learning
powoływać
to do a post-graduate degree in finance and banking
start learning
zrobić (ukończyć) podyplomowe studia z dziedziny finansów i bankowości
vacancy
start learning
wakat, wolny etat
vacation
start learning
urlop, wakacje
vacation course
start learning
kurs wakacyjny
to recruit
start learning
przyjmować do pracy
labour unions = trade unions (Br. Eng.)
start learning
związki zawodowe
collective bargaining
start learning
zbiorowe rokowania; negocjacje zbiorowe o płace, warunki pracy
bargaining
start learning
negocjacje w celu pozyskania czegoś
a strike = strike action
start learning
strajk
a go-slow (GB) / slowdown (US)
start learning
spowolnienie tempa pracy, produkcji
working-to-rule
start learning
akcja (forma strajku) podjęta przez pracowników przeciwko interesom pracodawców polegająca na przestrzeganiu zasad, reguł pracy lecz powolnym wykonywaniu swoich obowiązków
industrial action
start learning
akcja protestacyjna (strajkowa)
to picket
start learning
pikietować
strike pay
start learning
zezwolenie niektórym związkom zawodowym na płacenie pensji swoim członkom podczas gdy strajkują
rail strike
start learning
strajk kolejarzy
team-working
start learning
zespoły pracy
sensible
start learning
rozsądny
peace
start learning
spokój
to encourage sb to do sth
start learning
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
to discourage
start learning
zniechęcać
to attempt to ensure
start learning
próbować zapewnić
fair wages
start learning
uczciwe wynagrodzenie
reasonable working hours
start learning
rozsądne godziny pracy
industrial relations
start learning
stosunki między pracownikami a pracodawcami
part time jobs
start learning
prace na część etatu
casual
start learning
od czasu do czasu
political parties
start learning
partie polityczne
right-wing
start learning
rządy prawicowe
to worsen
start learning
pogorszyć
restraint
start learning
zahamowanie, ograniczenie
dynamic
start learning
dynamiczny
out-of-work
start learning
bezrobotny
uneconomic
start learning
nieekonomiczny
basic aims
start learning
podstawowe cele
deregulation
start learning
rozregulowanie, zmniejszenie ilości ograniczeń
manual workers
start learning
pracownicy fizyczni
to consult sb about sth
start learning
konsultować się z kimś w jakiejś sprawie
adversary
start learning
przeciwnik
adverse to
start learning
wrogi
in adverse circumstances
start learning
w niesprzyjających okolicznościach
tyranny
start learning
tyrania
the public sector
start learning
sektor publiczny
confrontational
start learning
konfrontacyjny
conglomerate
start learning
konglomerat
incapable
start learning
niezdolny
business leaders
start learning
przywódcy kół businessu
to represent the needs of the employees
start learning
reprezentować potrzeby (wymagania) pracowników
to articulate
start learning
wyrażać
to strike over the introduction of...
start learning
strajkować przeciwko wprowadzeniu...
unionization
start learning
organizowanie się w związki zawodowe
to unionize
start learning
organizować związki zawodowe
union president
start learning
przewodniczący związku
product policy
start learning
polityka produktu
capable
start learning
zdolny
warranty / guarantee
start learning
gwarancja
under warranty
start learning
na gwarancji
to augment
start learning
powiększać, zwiększać
after-sales service
start learning
serwis posprzedażowy
delivery
start learning
dostawa

You must sign in to write a comment