business English

 0    81 flashcards    dorrilako
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szczeble kariery
start learning
career ladder
Plan kariery
start learning
Career plan
Przerwa kariera
start learning
career break
rozwój kariery
start learning
career move
możliwości kariery
start learning
career opportunities
wyrzucic z pracy
start learning
get a sack
twórzcie swoje cele
start learning
create your goals
doradzać
start learning
to advise on
zrobić listę priorytetów
start learning
make a list of priorities
Grabarz
start learning
Grave Digger
dane kontaktowe
start learning
contact details
potwierdzać
start learning
to confirm
zdawać sobie sprawę z czegoś, być świadomym
start learning
be aware of
zwolnić
start learning
to fire
środek
start learning
resource
ostrzegać
start learning
to warn
niszczyć
start learning
to damage
poradzić sobie, potrafić
start learning
to manage
narzekać
start learning
to complain
marka
start learning
brand
przestrzegać, pouczać
start learning
to caution
odmówić, odmówić
start learning
to reject
liczba, postać
start learning
figure
sprawdzać
start learning
to check
być proaktywnie zarządzanym
start learning
be proactively managed
środek
start learning
resource
zwolnić kogoś
start learning
to fire somebody
Osobisty profil
start learning
Personal Image
wykluczyć
start learning
to ban
Świadczyć usługi
start learning
render services
Ochrona danych osobowych
start learning
personal data protection
udział w rynku
start learning
market share
zysk netto
start learning
net profit
spółka-matka
start learning
parent company
Cena akcji
start learning
Share price
spółka zależna
start learning
subsidiary
Siła robocza
start learning
Workforce
Spółka stowarzyszona
start learning
Affiliated company
obrót
start learning
turnover
Wyniki finansowe
start learning
financial performance
wzrost / przyrost
start learning
increase
wzrastać
start learning
to rise
Popyt
start learning
Demand
podaż
start learning
Supply
przepływ środków pieniężnych/ przepływy pieniężne
start learning
cash flow
kapitał
start learning
asset
wpływowe rodziny
start learning
influential families
zagrożony
start learning
at risk
stały
start learning
Steel
Dochód
start learning
Revenue
generowane za granicą
start learning
generated overseas
fatalny, katastrofalny
start learning
disastrous
argumentować
start learning
argue
do prowadzenia działalności gospodarczej
start learning
to run a business
mieć coś do powiedzenia w
start learning
have a say in
Premia
start learning
Bonus
detalista, sprzedawca detaliczny
start learning
retailer
detaliczny
start learning
retail
sprzedaż hurtowa
start learning
wholesale
inaczej, w przeciwnym razie
start learning
unlike
własność
start learning
ownership
współwłasność
start learning
co-ownership
wart, korzystny
start learning
worthwhile
cel
start learning
aim
słuchacz, widownia
start learning
audience
do udzielania informacji
start learning
to give information
misja przedsiębiorstwa
start learning
mission statement
reklama
start learning
advertising
lokowanie produktu
start learning
product placement
aktualna praca
start learning
current job
Możliwości (z korzyścią)
start learning
opportunities
możliwości, opcje
start learning
possibilities, options
ścieżka
start learning
path
ścieżka kariery
start learning
career path
potwierdzać
start learning
to confirm
aktualny
start learning
current
Magazyn
start learning
Warehouse
organizować konferencję
start learning
to hold conference
szpiegostwo przemysłowe
start learning
insider trading
godny zaufania
start learning
confident
odpowiedzieć, zastępować
start learning
to reply

You must sign in to write a comment