Business Deutsch

 0    97 flashcards    mickfoit
 
Question
Answer

Hallo Michael, im Anhang findest Du den Vertrag
start learning
v příloze nalezneš

Als Anlage erhalten Sie Informationen
start learning
v příloze naleznete

im Anhang der Vertrag
start learning
připojeného ke Smlouvě

Mit freundlichen Grüßen
start learning
se srdečným pozdravem

Im Anhang ist auch noch...
start learning
V příloze je také...

Anbei der unterschriebene Vertrag
start learning
v příloze přiložená smlouva

Ein Exemplar unterzeichnet zurrück an...
start learning
Jeden podepsaný exemplář na...

der Vertrag ist bei uns angekommen.
start learning
Smlouva k nám dorazila

Wir freuen uns über euer Kommen.
start learning
Těšíme se na váš příjezd

Bis dahin eine gute Zeit!
start learning
Do té doby se mějte

Viele Grüße an alle,
start learning
S přáním všeho nejlepšího všem,

plangemässig
start learning
podle plánu

Veränderung
start learning
změna

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung!
start learning
viz.

Poptávka

k rukám

zzgl. = Zuzüglich
start learning
plus, navíc, k tomu

Tagesprogramm
start learning
denní program (kapely)

ausgestaltung
start learning
vytvoření, vytváření (např. programu)

příkaz, instrukce

dovolat se

ist aufzunehmen
start learning
k uskutečnění

falls vorhanden
start learning
pokud k dispozici

Veranstaltungsort
start learning
místo konání

Umkleideraum
start learning
šatna

ručení

übernimmt keine Haftung für Schäden
start learning
nepřebírá zodpovědnost za škody

mj. uhradit

výše jmenovaný (oben genannt)

Konventionalstrafe
start learning
smluvní pokuta

maßgebend
start learning
rozhodující, určující

Nebenabsprache
start learning
vedlejší dohoda

Unwirksamkeit
start learning
neúčinnost (předpisu smlouvy)

vlastnictví

etw. einschreiben; etw. eingeschrieben schicken
start learning
poslat doporučeně

per Nachnahme, Nachname Sendung
start learning
na dobírku

Unterbringung
start learning
ubytování

poptávka

letos (zast.?)

r Verschleiß
start learning
opotřebení

nahradit

r Verbandkasten
start learning
lékárnička

unterbringen
start learning
ubytovat; umístit

Verbindung zu jn. Haben
start learning
mít kontakt na

Mautpflicht
start learning
mýtné

Umgangsformen
start learning
společenské způsoby

Wegbeschreibung
start learning
popis cesty

Wegweisung
start learning
1) vykázání, 2) dopravní značení

PA anlage (=Verstärkeranlage)
start learning
zesilovací zařízení

anderungen vorbehalten
start learning
změny vyhrazeny

ansprechspartner
start learning
kontaktní osoba

kontaktieren Sie mich unter Tel 607...
start learning
kontaktjte mne na čísle 607...

die CD, die Compact Disc
start learning
CD

schnelle Rückantwort bezüglich
start learning
týkající se

Mit freundlichen Grüßen
start learning
s přátelskými pozdravy

vertig machen
start learning
vyhotovit

např. Du kannst mir einen Vertrag fertig machen.
start learning
Můžete mi vyhotovit smlouvu

darbietung
start learning
předvedení, ztvárnění, vystoupení

beinhalten
start learning
obsahovat, zahrnovat

nach Inhalt
start learning
po obdržení

Vertrag schicke Ich Ihnen dann nach erhalt zurück
start learning
Smlouvu vám po obdržení pošlu zpět

In der Anlage mein Vorschlag zum Vertrag
start learning
v příloze...

příchod, příjezd

poplatky

odměna

nahrávání

poštou (ne mailem)

bekant machen
start learning
seznámit se

nach erhalt
start learning
po obdržení

Mit freundlichen Grüßen
start learning
s přátelským pozdravem

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
start learning
Přípravy běží na plné obrátky

Steuern und Abgaben
start learning
Daně a cla

Vertragspartner II ist freier Mitarbeiter und trägt alle Abgaben selbst.
start learning
Dodavatel II je na volné noze a ponese veškeré náklady sám.

Ratenzahlung
start learning
platba ve splátkách

soustruh

herunterladen
start learning
download

Vertragsentwurf
start learning
návrh smlouvy

Tschechien
start learning
Čechy

inkl. (inklusive)
start learning
vč. (v ceně)

zzgl. (zuzüglich)
start learning
a. (plus)

Preis: 24,90 € (inkl. MwSt.-zzgl. Versand)
start learning
Cena: € 24.90 (plus poštovné inkl. MwSt.-)

Die Spielzeit beträgt 2 x 45 Minuten zzgl. Zugaben, sofern vom Publikum gewünscht.
start learning
Hrací doba je 2 x 45 minut případně...

Wie steht es?
start learning
Kolik to je (skóre)?

wie gehabt
start learning
jak to bylo naplánováno, dle domluvy

podezření

Kündigung
start learning
vypovězení

zisk

Verpflichtung
start learning
povinnost, závazek

einvernehmlich
start learning
jednomyslně, jednohlasně

obratem, bez odkladu

rozpustit

vyhlásit

Die Behörde
start learning
úřad

hlasovat, uvést v soulad, odsouhlasit

Übermitteln
start learning
doručit

Vieln Dank im Voraus
start learning
předem děkuji

eingescannte Kopie
start learning
oskenovaná kopie


You must sign in to write a comment