Business and Economic vocabulary and others

 0    3,158 flashcards    mrroyal
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
loss
start learning
strata / utrata
profit
start learning
zysk
cost
start learning
koszt / cena
tax
start learning
podatek
distribute
start learning
rozprowadzać
prepositions
start learning
przyimek
whilst
start learning
podczas
equipment
start learning
ekwipunek / sprzęt / wyposażenie
inventory
start learning
inwentarz / zapas / remanent
utilities
start learning
narzędzia
loan
start learning
pożyczka
founders
start learning
założyciele
supplier
start learning
dostawca
invoices
start learning
faktury
land
start learning
wylądować
machinery
start learning
maszyneria / mechanizm
insurance
start learning
ubezpieczenie
within
start learning
w ciągu / w zasięgu
debts
start learning
długi
break down
start learning
zapsuć się / przełamać
retailer
start learning
detalista
as simple as
start learning
tak prosty jak
supply chain
start learning
łańcuch dostaw
make
start learning
robić
possible
start learning
możliwy
multiple
start learning
wielokrotność
credit card payment
start learning
płatność kartą kredytową
around the world
start learning
dookoła świata
deliver
start learning
dostarczać
order
start learning
zamawiać / uporządkować
component
start learning
składnik
put
start learning
położyć / umieszczać
out of stuck
start learning
utknąć
inventory
start learning
inwentarz / zapas / remanent
places
start learning
miejsca
distributors
start learning
dystrybutorzy
all over the country
start learning
w całym kraju
literally
start learning
dosłownie
contribute
start learning
przyczynić się / wnieść wkład
goods
start learning
dobra / towary
compare
start learning
porównać / przyrównać
share
start learning
dzielić
show
start learning
pokazać / wykazać
several
start learning
kilka
ideas
start learning
pomysły
cv
start learning
CV
cover letter
start learning
list motywacyjny
headings
start learning
nagłówek / rubryka / dział
personal details
start learning
informacje osobiste
surname
start learning
nazwisko
date
start learning
data
birth
start learning
narodziny
nationality
start learning
narodowość
current
start learning
obecny
permanent
start learning
stały / trwały / pernamenty
applicable
start learning
odpowiedni / dający się zastosować
recent
start learning
niedawny
attend
start learning
uczęszczać
obtain
start learning
uzyskać / otrzymać / nabyć
employer
start learning
pracodawca
position
start learning
pozycja / stanowisko / położenie
manage
start learning
zarządzać / kierować / gospodarować / poradzić sobie
at least
start learning
przynajmniej / choćby
item
start learning
pozycja / rzecz / przedmiot / element
gain
start learning
zdobyć
leading
start learning
prowadzący / czołowy / przewodniczy
extensive
start learning
rozległy / obszerny / ekstensywny
to knowledge
start learning
poznać
assembling
start learning
złożenie / składanie
considerable
start learning
znaczny / poważny / spory
in addition
start learning
dodatkowo / w dodatku / na domiar
aspect
start learning
aspekt
week
start learning
tydzień
may
start learning
móc / może
consideration
start learning
wynagrodzenie
sincerely
start learning
szczerze
compose
start learning
komponować / składać / układać
might
start learning
moc / potęga / siła
encounter
start learning
napotkać się / napotkać / mieć utarczkę
initiative
start learning
inicjatywa / przedsiębiorczość
cause
start learning
przyczyna / powód / sprawa
misunderstanding
start learning
nieporozumienie
to hung
start learning
wieszać
as soon as
start learning
tak szybko jak
shower
start learning
prysznic
One by one
start learning
jeden po drugim
although
start learning
mimo że / chociaż
none
start learning
żaden / nikt / nic
The single
start learning
pojedynczy
factor
start learning
czynnik / współczynnik / element
embrace
start learning
uścisk / objęcie
reinforce
start learning
wzmacniać / wspierać / zasilać
attitudes
start learning
postawa / stosunek / nastawienie
achieve
start learning
osiągać / dokonać / realizować
complain
start learning
skarżyć się / wnieść skargę
pick them up
start learning
podnieść je
clues
start learning
wskazówka / trop
subtle
start learning
subtelny / delikatny
assignments
start learning
zadania
enforce
start learning
egzekwować / wyegzekwować / narzucać
provides
start learning
zapewnia
practise
start learning
praktyka / cwiczenia
extension
start learning
rozszerzenie
summary
start learning
streszczenie
contain
start learning
zawiera
deals with
start learning
zajmuje sie
area
start learning
obszar
build on
start learning
opiera sie
associated
start learning
powiazany
phrases
start learning
zwroty
thorough
start learning
gruntowne
meaningfull
start learning
znaczący / wyrazisty
relating to
start learning
dotyczące
points
start learning
punkty
consolidation
start learning
utrwalenie
develop
start learning
rozwijają
build up
start learning
tworzyc
themselves
start learning
same
both
start learning
obie
basis
start learning
podstawa
Catch up
start learning
dogonić
revise
start learning
zrewidować
further
start learning
dalej / dalsze
essential
start learning
istotny
rely
start learning
polegać
main
start learning
najważniejsze
glossary
start learning
slownik
may
start learning
móc
resources
start learning
zasoby
enhance
start learning
wzmocniać
refer
start learning
odnieść sie
explanations
start learning
wyjaśnienia
explain
start learning
wyjaśniać
require
start learning
wymagać
functional
start learning
funkcjonalny
set
start learning
ustawić
mobile device
start learning
urządzenie przenośne
sincerely
start learning
szczerze
corporate
start learning
korporacyjny
social
start learning
społeczny
qualities
start learning
cechy
take over
start learning
przejąć
pros
start learning
plusy
cons
start learning
minusy
mergers
start learning
fuzje
acquisitions
start learning
nabycie
diplomatic
start learning
dyplomatyczny
advice
start learning
rada
brief
start learning
zwięzły
concise
start learning
treściwy
polite
start learning
uprzejmy
contingences
start learning
nieprzewidziane wypadki
incentive
start learning
zachęta
features
start learning
funkcja / cecha / właściwość
benefits
start learning
korzyśći
related
start learning
związane z / powiązane
luxury
start learning
luksus / przepych
spare parts
start learning
części zamienne
haircut
start learning
ostrzyżenie
primary
start learning
podstawowy / główny
secondary
start learning
wtórny / drugorzędny
tertiary
start learning
trzeciorzędowy
agriculture
start learning
rolnictwo
fishing
start learning
Wędkarstwo
forestry
start learning
leśnictwo
mining
start learning
górnictwo
construction
start learning
budowa / konstrukcja
manufacturing
start learning
produkcja
banking
start learning
Bankowość
tourism
start learning
turystyka
entertainment
start learning
zabawa
owned
start learning
posiadany
debts
start learning
długi
run the business
start learning
prowadzi działalność
public
start learning
publiczny / społeczny
gain
start learning
zdobyć / przyrost
lose
start learning
stracić / przegrać
price
start learning
Cena / koszt
company
start learning
firma / spółka
individuals
start learning
osoby fizyczne / osoby
vendors
start learning
dostawcy / sprzedawca
consumer
start learning
konsument / odbiorca
conglomerate
start learning
konglomerat
manufacturer
start learning
producent / wytwórca
assemble
start learning
montować / gromadzić / zbierać
steady
start learning
równomierny / stały
decade
start learning
dekada / dziesięcioleci
largely
start learning
w dużej mierze / przeważnie
due
start learning
z powodu
raw materials
start learning
surowce
sign
start learning
znak
lead
start learning
doprowadzić
compared to
start learning
w porównaniu
far more
start learning
znacznie więcej
settlers
start learning
osadnicy
real estate
start learning
nieruchomość
suffer
start learning
ponieść
demand
start learning
popyt
foreign
start learning
obcy / obca
sink
start learning
tonąć
fall
start learning
spadać
vast
start learning
ogromny
exploit
start learning
eksploatować / wykorzystać
liquefied
start learning
upłynniony
lag behind
start learning
pozostają w tyle
dependent
start learning
zależny
undamaged
start learning
nieuszkodzona
in any case
start learning
w każdym przypadku
come through
start learning
przejść
coal
start learning
węgiel
iron ore
start learning
ruda żelaza
settlers
start learning
osadnicy
welcomed
start learning
mile widziana
major
start learning
poważny lub główny
effort
start learning
wysiłek
ban
start learning
zakaz
ivory
start learning
kość słoniowa
browse
start learning
przeglądać
wares
start learning
towary lub wyroby
regard
start learning
uważać
authorities
start learning
władze
former
start learning
byłej / dawnej
strict
start learning
ścisłe / rygorystyczne
retail
start learning
handlowy
commerce
start learning
handel
wide range
start learning
szeroki zakres
household appliances
start learning
artykuły gospodarstwa domowego
came out
start learning
wyszedł
innovative
start learning
innowacyjny
launched
start learning
uruchomione / wprodwadzone
accounted for
start learning
stanowić / odpowiadać
handle
start learning
obsługuje
even though
start learning
nawet jeśli
undergone
start learning
przeszedł
enormous
start learning
ogromny
accused
start learning
oskarżony
reveal
start learning
ujawnić
announcement
start learning
ogłoszenie
fully
start learning
w pełni / całkowicie
Apart from
start learning
oprócz
efficient
start learning
wydajny
Instead of
start learning
Zamiast
from scratch
start learning
od zera
electrify
start learning
elektryzować
phase out
start learning
wycofać
fierce
start learning
dziki / zażarty
rapidly
start learning
szybko
higher mileage
start learning
wyższy przebieg
headquarters
start learning
Kwatera główna
As soon as
start learning
Tak szybko jak / skoro tylko
register
start learning
rejestruje
presence
start learning
prezencja
tracked
start learning
śledzone
infrared
start learning
podczerwień
smoothly
start learning
płynnie
hardships
start learning
trudności życiowe
distinguish
start learning
rozróżniać
flavours
start learning
smaki
checkout counters
start learning
liczniki kas
cashiers
start learning
kasy
restock
start learning
uzupełniania zapasów
Overall
start learning
całkowite
revenue
start learning
przychody
constantly
start learning
stale
targeting
start learning
celowanie
outlet
start learning
rynek zbytu
surprisingly
start learning
zaskakująco
failed
start learning
nie powiodło się
step out
start learning
wyjść
tackle security issues
start learning
rozwiązać problemy bezpieczeństwa,
revenue
start learning
dochód / obroty
direct cost
start learning
koszty bezpośrednie (np. praca, materiały)
gross profit
start learning
profit albo strata po koszcie bezpośrednim
other costs
start learning
inne koszta (np. administracja, budynki, narzędzia)
utilities
start learning
narzędzia
operating profit
start learning
profit albo strata po kosztach bezpośrednich i innych kosztach
tax and depreciation
start learning
pieniądze płacone rządowi i strata w wartości sprzętu
net profit after tax
start learning
profit albo strata po wszystkich kosztach i podatkach
dividend
start learning
pieniądze rozdzielone między akcjonariuszy
retained profit
start learning
pieniądze ponownie zainwestowane w firme
mortgages
start learning
hipoteki
by the time
start learning
do momentu gdy
set up
start learning
ustawić
breaks down
start learning
psuje się
contribute
start learning
przyczynić się
keep
start learning
utrzymać
type of work
start learning
rodzaj pracy
responsibilitys
start learning
odpowiedzialności
details
start learning
szczegóły
it is as simple as that
start learning
to jest tak proste
comodity
start learning
towary lub wyroby
to be responisble for
start learning
być odpowiedzialym za
to be in charge of
start learning
być odpowiedzialnym za
take into account
start learning
wziąć po uwagę
actually
start learning
tak właściwie
proper
start learning
właściwie / odpowiedni
appropriately
start learning
odpowiednio
advisable
start learning
wskazane
suitable
start learning
odpowiedni
to prioritize
start learning
spriorytetyzować
placement
start learning
zatrudnienie
appendix
start learning
aneks / dodatek
rate
start learning
ocenić / oszacować
strenghts
start learning
silne strony
weaknesses
start learning
Słabości
assamble
start learning
montować / gromadzić
priority
start learning
priorytet
encourage
start learning
zachęcać
outlook
start learning
perspektywy
shift
start learning
zmiana
labour force
start learning
siła robocza
turn the table
start learning
odwrócić sytuację
acceptable
start learning
do przyjęcia
accountant
start learning
księgowy
to achieve
start learning
osiagnąć
action-planning
start learning
Akcja planowania
advisable
start learning
wskazany
to apologise
start learning
przepraszać
appointed
start learning
Wyznaczony, mianowany, ustanowiony
to appreciate
start learning
doceniać
appropriate
start learning
odpowiedni, właściwy
aspect
start learning
aspekt
assignments
start learning
zadania/placówki
associate
start learning
powiązany (stowarzyszony, związany)
authoritarian
start learning
autorytarny
autonomy
start learning
autonomia, samodzielność
to avoid
start learning
zapobiegać, unikać
based
start learning
oparty na
to beat
start learning
bić; uderzać
bright
start learning
bystry
burst into tears
start learning
wybuchnąć płaczem
to be in charge of
start learning
być odpowiedzialnym za
canteen
start learning
stołówka
to check
start learning
sprawdzić
checklist
start learning
lista
civil service
start learning
służba publiczna
to clarify
start learning
wyjaśnić
clues
start learning
tropy, wskazówki, poszlaki
collaborator
start learning
współpracownik, kolaborant
colleague
start learning
kolega/koleżanka z pracy
commitment
start learning
zaangażowanie
to complain
start learning
narzekać, skarżyć się, składać skargę
as far as ... is concerned
start learning
biorąc pod uwagę...
conclusions
start learning
konkluzja
counseling
start learning
Usługi doradcze
to count
start learning
liczyć się
co-worker
start learning
współpracownik
criticism
start learning
krytyka
customer service
start learning
dział obsługi klienta
day-to-day
start learning
codzienny
deadline
start learning
termin wykonania pracy
to delegate
start learning
dawać komuś jakieś kompetencje, upoważniać do czegoś
to demand attention
start learning
wymagać uwagi
demotion
start learning
degradacja, obniżenie rangi
to demonstrate
start learning
wykazać, przedstawić
department head
start learning
kierownik działu
deputy
start learning
zastępca (osoby wyższej rangą)
despite
start learning
mimo, wbrew
diplomatic
start learning
dyplomatyczny/ taktowny
to disagree
start learning
nie zgadzać się
to disconnect
start learning
Odłączyć/ rozłączyć
to disturb
start learning
zakłócać, przeszkadzać, zaburzać - synonim: interrup
dogmatic
start learning
konserwatysta
dress code
start learning
zasady dotyczące ubioru
to echo
start learning
odbijać, roznosić się echem; powtarzać
effective
start learning
skuteczny
efficiency
start learning
wydajność, efektywność
to embrace
start learning
obejmować
employee
start learning
pracownik
to encounter
start learning
napotkać
to encourage
start learning
zachęcać
to enforce
start learning
egzekwować/wymuszać
ethnic minorities
start learning
mniejszości etniczne
to evaluate
start learning
ocenić
expression
start learning
wyrażenie, ekspresja
to establish
start learning
zakładać, tworzyć, ustanawiać
experienced
start learning
doświadczony
files
start learning
akta
firm
start learning
stanowczy
founded
start learning
założony
frank
start learning
szczery
goal
start learning
cel
gradually
start learning
stopniowo, powoli
to hire
start learning
zatrudniać
to ignore
start learning
ignorować/ zignorować
impatient
start learning
niecierpliwy
implication
start learning
konsekwencja, implikacja
impression
start learning
wrażenie, impresja
induction
start learning
wprowadzenie
instruction
start learning
instrukcja, polecenie
intentions
start learning
intencje, zamiary
inefficiency
start learning
brak wydajności
influential
start learning
wpływowy
initiative
start learning
inicjatywa, przedsiębiorczość
insincere
start learning
nieszczery, obłudny
intern
start learning
praktykant, stażysta
introductory
start learning
wstępny, wprowadzający
to invite
start learning
zapraszać
junior
start learning
junior
to justify
start learning
usprawiedliwiać
ladder
start learning
drabina
lazy
start learning
leniwy
to liaise
start learning
współpracować
to look after
start learning
zajmować się czymś, dbać o coś, troszczyć się o coś
loyalty
start learning
lojalność
mind your own business
start learning
nie twoja sprawa!
misunderstanding
start learning
nieporozumienie
monkey business
start learning
machlojki, nielegalne interesy
objective
start learning
obiektywny
to be objective
start learning
być obiektywnym
to observe
start learning
przyglądać się
etiquette
start learning
etykieta, normy zachowania
office manager
start learning
kierownik biura
on first name terms
start learning
być na TY
organigram
start learning
schemat organizacyjny
performance
start learning
występ
to pick something up
start learning
zbierać coś; podnosić coś
to paraphrase
start learning
wyrazić innymi słowami
parent company
start learning
firma matka
to pay attention
start learning
zwracać uwagę
politely
start learning
kulturalnie
predecessor
start learning
poprzednik
to prioritise
start learning
ustalać priorytety
profitability
start learning
rentowność
progress
start learning
postęp
to promote
start learning
awansować
promotion
start learning
awans
public relations
start learning
relacje publiczne, kontakt z otoczeniem
punctuality
start learning
punktualność
R & D
start learning
badania i rozwój
to reassess
start learning
ponownie ocenić, rozważyć
to recruit
start learning
rekrutować
to refuse
start learning
odmawiać
to reinforce
start learning
wzmacniać
to replace
start learning
zastąpić
to report
start learning
donieść
research scientist
start learning
naukowiec zajmujący sie badaniami
to resolve
start learning
rozwiązać (problem)
to be responsible for
start learning
być odpowiedzialnym
to retire
start learning
przejść na emeryturę
to risk
start learning
ryzykować
role
start learning
rola
to run a business
start learning
prowadzić interes
rude
start learning
nieuprzejmy
safely
start learning
bezpiecznie
smart
start learning
sprytny, mądry
to socialise
start learning
utrzymywać relacje z innymi ludźmi
solidarity
start learning
solidarność
staff
start learning
personel, załoga
to state
start learning
wypowiedzieć, wyrzec
subsidiary
start learning
oddział
subtle
start learning
subtelny, dyskretny
suggestion
start learning
sugestia
suitable
start learning
właściwy
to summarise
start learning
podsumowywać
supervisor
start learning
kierownik, nadzorca
supervision
start learning
nadzór
to tackle
start learning
radzic sobie z czymś
to take care of
start learning
zadbać o coś
to take over
start learning
przejąć
task
start learning
zadanie
temporarily
start learning
tymczasowo
to get tired of
start learning
mieć czegoś dość
threatening
start learning
groźny
to transfer
start learning
przenieść
unacceptable
start learning
nie do zaakceptowania
understanding
start learning
wyrozumiały
unwritten rule
start learning
niepisana zasada
valuable
start learning
wartościowy
valued
start learning
cenny
values
start learning
wartości
weak
start learning
słaby
Who's Who
start learning
Kto jest kim?
customer support
start learning
obsługa klienta
to put all eggs in one basket
start learning
stawiać wszystko na jedną kartę
reality check
start learning
zejście na ziemię, zderzenie z rzeczywistością
tax break
start learning
ulga podatkowa
to bus
start learning
wieźć, wozić (autobusem)
copycat
start learning
naśladowca
tax holiday
start learning
wakacje podatkowe
twentysomething
start learning
dwudziestoparolatek
to turn the tables
start learning
odwracać sytuację
long-established
start learning
o długiej tradycji
GDP
start learning
PKB
incentive
start learning
zachęta
telecom
start learning
telekomunikacyjny
training scheme
start learning
program szkoleniowy
to fine-tune
start learning
dopracować, dostroić, dopiąć
helpline
start learning
infolinia
to outsell
start learning
sprzedać więcej od kogoś innego (albo lepiej niż produkt konkurencyjny)
upmarket
start learning
rynek produktów wyższej jakości
grateful
start learning
wdzięczny
knowledgeable
start learning
mądry, znający się na rzeczy
reassuring
start learning
pocieszający, pokrzepiający
sympathetic
start learning
współczujący
to switch on
start learning
włączyć
to switch off
start learning
wyłączyć
out of order
start learning
zepsuty, nie działa
write-off
start learning
kupa złomu
to sort out
start learning
rozwiązać
to escalate
start learning
narastać, nasilać
to lift out
start learning
wyjąć
to release
start learning
wypuścić, uwolnić
to screw in
start learning
wkręcać
to fasten
start learning
zapiąć, zamocować
to retain
start learning
utrzymać, zachować
slot
start learning
wejście, otwór, szczelina (np. na kartę)
to earth
start learning
uziemić
to push in
start learning
wpychać
to unscrew
start learning
odkręcać
to hang up
start learning
rozłączyć się
to speak up
start learning
mówić głośniej
to put through
start learning
przełączyć do
to renew
start learning
podejmować na nowo, wznawiać
to terminate
start learning
przerwać, zakończyć
margin
start learning
marża
strengths
start learning
mocne strony
weaknesses
start learning
słabe strony
manufacturing
start learning
wytwarzanie
conscious
start learning
świadomy
consciousness
start learning
świadomość
conscience
start learning
sumienie
square
start learning
kwadrat
conscientious
start learning
sumienny
conscientiousness
start learning
sumienność
rectangle
start learning
prostokąt
arrange
start learning
organizować
diagnose
start learning
diagnozować
escalate
start learning
zwiększyć
exchange
start learning
wymienić
identify
start learning
zidentyfikować
sort out
start learning
rozwiązać
reassuring
start learning
pocieszający
knowledgeable
start learning
posiadający wiedzę
persuasive
start learning
przekonujący
pleasant
start learning
sympatyczny
retain
start learning
zatrzymać
side-panel
start learning
panel boczny
slot
start learning
wejście (np. na kartę)
upset
start learning
zdenerwowany, zmartwiony, zaniepokojony
lift out
start learning
wyciągnąć
release
start learning
wypuścić
screw in
start learning
wkręcać
insert
start learning
włożyć
accounts payable
start learning
platnosci, zobowiazania
crack
start learning
pęknięcie
inconsistency
start learning
niezgodność
patch
start learning
poprawka
write-off
start learning
spisany na straty
come up with
start learning
wpaść na pomysł
obsolescence
start learning
wychodzenie z użycia
shift
start learning
zmiana
staff turnover
start learning
rotacja pracowników
swap
start learning
wymienić
triple
start learning
potrójny
put on hold
start learning
Zawiesić połączenie
subsidized
start learning
dotowany
look into
start learning
zgłębić
launch
start learning
wprowadzać
attach
start learning
Załączyć (do maila)
approach
start learning
podejście
focus group
start learning
grupa focusowa, grupa testowa
frustration
start learning
frustracja
interface with
start learning
współdziałać z kimś
provocation
start learning
prowokacja
rage
start learning
furia
resistant
start learning
odporny
trigger
start learning
wywoływać
wrap
start learning
zawijać, owijać
attention-grabbing
start learning
przyciągający uwagę
fire-retardant
start learning
niepalny, utrudniający zapłon
chart
start learning
mapa (na statkach lub samolotach)
overlay
start learning
nakładka
retardant
start learning
zwalniacz, opóźniacz
tamper with
start learning
majstrować przy czymś, grzebać w czymś
grounded, Earth
start learning
uziemiony
copycat
start learning
akcja wzorowana na innych
tax break
start learning
ulgi podatkowe
tax holiday
start learning
okresowe zwolnienie podatkowe
twentysomething
start learning
osoba w wieku 20-29 lat
labour
start learning
praca/siła robocza
turn the tables
start learning
odwracać sytuację
freely
start learning
swobodnie
come again?
start learning
Możesz powtórzyć?
freeze
start learning
zawiesić się (komputer)
crash
start learning
awaria (komputera)
incentives
start learning
bodźce
to fine-tune somebody's language
start learning
doszkolić język
benefits
start learning
korzyści
desirable
start learning
pożądany
accommodation
start learning
zakwaterowanie
medical insurance
start learning
ubezpieczenie zdrowotne
luncheon vouchers
start learning
kupony na lunch
pension plan
start learning
plan emerytalny
profit-sharing
start learning
taki, w którym zyski są dzielone
facilities
start learning
udogodnienia
dismissed
start learning
wylany z pracy
argue
start learning
kłócić się
resign
start learning
składać wymówienie
unemployed
start learning
bezrobotny
retire
start learning
przejść na emeryturę
CV/resume
start learning
życiorys
hire
start learning
zatrudnić
department
start learning
dział
refuse
start learning
odmawiać
publish
start learning
publikować
controversial
start learning
kontrowersyjny
competitor
start learning
konkurent
commitment
start learning
przywiązanie
strict deadline
start learning
wyznaczony koniec pracy
workload
start learning
nawał pracy
ownership
start learning
własnosć
fortunately
start learning
na szczeście
cope with
start learning
radzic sobie z
pressure
start learning
ciśnienie, nacisk
responsibility
start learning
odpowiedzialnosć
high-flier
start learning
osoba bedąca w czymś najlepszą
concern
start learning
problematyczna osoba
flag
start learning
oznaczyć
ambitious
start learning
ambitny
fiancé
start learning
narzeczony
senior management
start learning
kadra zarządzająca wyższego szczebla
potential
start learning
potencjalny
engineer
start learning
inżynier
a new hire
start learning
nowy pracownik
deliver the goods
start learning
dostarczac towary
consistently
start learning
konsekwentnie
underperform
start learning
nie wykorzystywać swojego calego potencjalu
raise
start learning
podniesienie
serious
start learning
poważny
corporate policy
start learning
polityka firmy
achievement
start learning
osiągnięcie
aware of
start learning
świadomy
deal with
start learning
radzić sobie z
stock options
start learning
możliwości zakupu akcji firmy
graduate
start learning
zostać absolwentem
apply for
start learning
aplikować
offer a position
start learning
oferować posadę
short-listed
start learning
być w ostatnim etapie rekrutacji
make redundant
start learning
zwolnić z powodu redukcji etatow
appoint
start learning
wyznaczyć (na stanowisko)
take a sabbatical
start learning
wziąć urlop naukowy
merge
start learning
dokonać fuzji
factory
start learning
fabryka
head office
start learning
biuro główne firmy
impressive
start learning
pod wrażeniem
attend
start learning
brać udział, uczęszczać
on the spot
start learning
z miejsca
prefer
start learning
preferować, woleć
editor
start learning
redaktor, edytor
possess
start learning
posiadać
valuable contribution
start learning
cenny wkład
negotiation
start learning
negocjacje
promises
start learning
obietnice
deliver
start learning
dostarczać
adapt
start learning
dopasować się, przystosować
liaise
start learning
utrzymywać dobre kontakty z kimś
government officials
start learning
urzędnicy państwowi
satisfy
start learning
usatysfakcjonować
openings
start learning
wolne posady
obviously
start learning
zdecydowanie, oczywiście
head hunter
start learning
łowca głów
a shame
start learning
szkoda
solutions
start learning
rozwiązania
assignment
start learning
zadanie
vacancy
start learning
wolna posada
strengths
start learning
mocne strony
claim
start learning
żądać, twierdzić
weaknesses
start learning
słabe strony
official warning
start learning
oficjalne ostrzeżenie
fire
start learning
zwolnić
save face
start learning
ocalić twarz
wannabe
start learning
osoba pazerna
greedy
start learning
żądny, chciwy
promoted
start learning
awansowany
appreciate
start learning
doceniać
reward
start learning
nagradzać
well-connected
start learning
z dobrymi kontaktami w pracy
contract
start learning
umowa (o pracę)
justify
start learning
usprawiedliwiać
career path
start learning
ścieżka kariery zawodowej
job satisfaction
start learning
zadowolenie z pracy
society
start learning
społeczeństwo
opportunities
start learning
szanse
genuinely
start learning
naprawdę, prawdziwie
martial arts
start learning
sztuki walki wschodu
career advisor
start learning
doradca zawodowy
preferably
start learning
woląc (gdy coś wolimy)
fame
start learning
sława
recognition
start learning
uznanie
job security
start learning
pewność pracy, brak zagrozenia utratą
research
start learning
badania
suffer
start learning
cierpieć
average
start learning
średni, przeciętny
salaries
start learning
wypłaty, wynagrodzenia
invent
start learning
wynaleźć
long-term goal
start learning
cel długoterminowy
preconceived ideas
start learning
pochopnie pwrowadzone pomysły
prevent
start learning
zapobiegać
excited
start learning
podekscytowany
imagine
start learning
wyobrazić sobie
passions
start learning
zamiłowania
incorporate
start learning
wcielać w życie
self-exploration
start learning
poznanie samego siebie
beyond
start learning
poza, np. wychodzenie poza stereotypy
characteristics
start learning
cechy szczególne, charakterystyczne
session
start learning
posiedzenie, sesja
knowledgeable
start learning
obyty, z dużą wiedzą
insights
start learning
wgląd w coś
not to mention
start learning
nie wspominając
jump in at the deep end
start learning
rzucić się na głęboką wodę
obstacles
start learning
przeszkody
self-doubt
start learning
zwątpienie w siebie
acknowledge
start learning
przyznać
commonly
start learning
powszechnie
colleagues
start learning
koledzy
exchange
start learning
wymieniać
challenges
start learning
wyzwania
place emphasis on
start learning
kłaść nacisk na coś
treadmill
start learning
bieżnia, sytuacja bez wyjścia
overview
start learning
przegląd
start the ball rolling
start learning
rozpocząć, zainicjować
commit
start learning
popełnić, przywiązać się
develop
start learning
rozwijać się
expect
start learning
oczekiwać
variety
start learning
różnorodnosć
avoid
start learning
unikać
selfish
start learning
samolubny
actually
start learning
właściwie
reliable
start learning
rzetelny, można na nim polegać
available
start learning
dostępny
experience
start learning
doświadczenie
autonomy
start learning
autonomia
team spirit
start learning
Teamgeist
flow
start learning
przepływ
depend (on)
start learning
zależeć od
sources
start learning
źródła
earn
start learning
zarabiać
repair
start learning
naprawiać
key
start learning
klucz, kluczowy
stages
start learning
etapy
success and failure
start learning
sukces i porażka
reach
start learning
osiagać, sięgać
generate
start learning
generować, powodować
explore
start learning
zagłębiać się w coś, studiować
discover
start learning
odkrywać
pursuit
start learning
coś do osiągnięcia, za czymś gonimy
dig
start learning
kopać
underlying
start learning
leżące u podstawy, głębsze
building blocks
start learning
klocki do budowania
spark
start learning
iskrzyć, iskra
pick someone's brains
start learning
zasięgnąć języka
habit
start learning
nawyk
fear
start learning
strach
shallow
start learning
płytki
internal
start learning
wewnętrzny
inertia
start learning
brak ruchu, stangacja
posse
start learning
nieformalna grupa
support
start learning
wspierać
regularly scheduled
start learning
regularnie zadawany, sprawdzany
solutions
start learning
rozwiązania
re-examine
start learning
sprawdzić ponownie
accomplishments
start learning
zdobycze, osiągniecia
pan out
start learning
przebiegać jak po maśle
force
start learning
zmuszać
earth-shattering
start learning
poruszający ziemię
to cope
start learning
radzić sobie z
top performing
start learning
najlepsi z najlepszych
to gain
start learning
zdobyć
goal
start learning
cel
essential
start learning
kluczowy
skills
start learning
umiejętności
significant
start learning
znaczący
to apply
start learning
aplikować, stosować
supervisor
start learning
nadzorujący
workload
start learning
obłożenie pracą
to ease
start learning
ułatwiać
opportunity
start learning
okazja, szansa
quality
start learning
jakosć
to reformulate
start learning
wyrazić inaczej
for instance
start learning
na przykład
value
start learning
wartosć
to prove
start learning
udowodnić
successfully
start learning
z sukcesem
environment
start learning
środowisko
to invent
start learning
wynaleźć
regardless of
start learning
bez względu na
make a deal (with sb)
start learning
dobijać targu
bricks-and-mortar store
start learning
biznes z tradycyjną siedzibą (nie internetowy)
online store vs. offline store
start learning
sklep internetowy vs sklep tradycyjny
retail vs. e-tail
start learning
sprzedaż detaliczna vs detal internetowy
e-commerce
start learning
handel elektroniczny
purchase
start learning
zakupić, zakup
uninterrupted stream of offers
start learning
nieprzerwany ciąg ofert
an offer tailored to (your tastes / needs)
start learning
oferta dopasowana do
claws (get one's claws into sb)
start learning
szpony (wbijać w kogoś szpony)
not let go
start learning
nie puszczać
be none the wiser
start learning
nadal nic nie wiedzieć
be at a disadvantage
start learning
być w niekorzystnej pozycji
save sb's bacon (idiom)
start learning
ocalić czyjąś skórę
conversion rate
start learning
wskaźnik konwersji (liczba kupujących w odniesieniu do liczby odwiedzających sklep)
foot traffic
start learning
ruch klientów w sklepie
take advantage of
start learning
skorzystać z
scan bar codes
start learning
skanować kod kreskowy
household name
start learning
powszechnie znana nazwa
savvy
start learning
obyty, kumaty
venue (shopping venue)
start learning
miejsce (jakiegoś wydarzenia)
addictive
start learning
uzależniający
hook sb
start learning
przyciągnąć, uzależnić
self-perpetuating race
start learning
samonapędzający się wyścig
converge
start learning
zbiegać się (upodabniać się)
place an order
start learning
złożyć zamówienie
take an order
start learning
przyjąć zamówienie
fill an order
start learning
wypełnić zamówienie
bring down a price
start learning
obniżyć cenę
quote a price (-quotation (n))
start learning
podawać cenę / wyceniać (- wycena)
state a price
start learning
wyznaczać cenę
offer a discount
start learning
oferować zniżkę
ask for a discount
start learning
prosić o zniżkę
grant a discount
start learning
przyznać zniżkę
see the benefits
start learning
zobaczyć korzyści
sell the benefits
start learning
sprzedać korzyści
sort out the details
start learning
ustalić, dopiąć szczegóły
discuss the details
start learning
dyskutować o szczegółach
go over the details
start learning
omawiać szczegóły
make a proposal
start learning
złożyć propozycję / ofertę
firm up a proposal
start learning
konkretyzować propozycję
reject a proposal
start learning
odrzucać propozycję
be subject to negotiation = be negotiable
start learning
do negocjacji
under negotiation
start learning
w czasie negocjacji
require a deposit
start learning
wymagać zaliczki
put down (= pay) a deposit
start learning
wpłacić, dać zaliczkę
a monthly fee
start learning
miesięczna opłata
an annual fee
start learning
coroczna opłata
an entrance fee
start learning
opłata za wejście
hidden costs
start learning
ukryte koszta
extra costs
start learning
dodatkowe koszta
fixed costs
start learning
stałe koszta
meet a deadline
start learning
dotrzymać, zdążyć przed terminem ostatecznym
miss a deadline
start learning
przegapić ostateczny termin
extend a deadline
start learning
przedłużyć termin ostateczny
seek a compromise
start learning
szukać porozumienia
offer a compromise
start learning
oferować porozumienie
find a compromise
start learning
znaleźć porozumienie
browse the site
start learning
przeglądać stronę
put a product in a (shopping) cart
start learning
wrzucić produkt do wózka (koszyka internetowego)
go to check-out
start learning
iść do kasy
the account is (was) debited
start learning
konto zostało obciążone
generate an invoice
start learning
generować fakturę
ship the product from a warehouse
start learning
wysłać produkt z magazynu
send back the faulty product
start learning
odesłać wadliwy produkt
under guarantee
start learning
objęty gwarancją
customer care (customer service)
start learning
obsługa klienta
short-change sb
start learning
dać zbyt mało reszty
make (sexist/racist) remarks
start learning
czynić uwagi na tle rasowym
provided that
start learning
pod warunkiem, że
as long as
start learning
tak długo jak
unless
start learning
o ile nie
suggest / recommend sth / sth to sb
start learning
sugerować / rekomendować coś komuś
suggest / recommend doing sth / (that) sb do sth
start learning
sugerować / rekomendować zrobienie czegoś komuś
advise sb (not) to do sth / (not) doing sth
start learning
doradzać komuś by (nie) zrobił coś
to bargain with sb about sth
start learning
targować się, negocjować z kimś o coś
(of a website) up and running
start learning
działająca
make a tentative offer
start learning
składać wstepną ofertę
make a firm offer
start learning
składać ostateczną ofertę
counter-offer
start learning
oferta w odpowiedzi na inną
I'd be reluctant to do sth
start learning
być niechętnym do zrobienia czegoś
I'd be willing to do sth
start learning
chcieć zrobić coś
I'd be prepared to do sth
start learning
być gotowym do zrobienia czegoś
I might possibly be able to do sth
start learning
Mógłbym prawdopodobnie być w stanie zrobić coś
I might consider doing sth
start learning
Mógłbym rozważyć zrobienie czegoś
Let's split the difference
start learning
pojść na kompromis, dojść do porozumienia
mailshots
start learning
druki reklamowe wysyłane pocztą
merchant account
start learning
konto biznesowe
transparent
start learning
przejrzysty
sales volume
start learning
wielkość sprzedaży
increase steadily
start learning
rosnąć stale
anticipate - (more quickly) than anticipated
start learning
spodziewać się
gain prestige
start learning
zyskiwać prestiż
in the unlikely event of
start learning
w mało prawdopodobnym przypadku
dispute with a customer
start learning
spór z klientem
encounter difficulties
start learning
napotkać trudności
assist sb
start learning
pomagać komuś
put sb in touch with
start learning
skontaktować kogoś z kimś
terms and conditions
start learning
warunki
quotation
start learning
wycena
contingency plan
start learning
plan awaryjny
justify
start learning
uzasadniać
lead time
start learning
czas przygotowania, wdrażania
incentive (incentive trip / program)
start learning
zachęta
reward sb with sth
start learning
nagradzać kogoś czymś
a quick reminder that
start learning
szybkie przypomnienie że...
all-expenses paid holiday
start learning
w pełni opłacone wakacje
get a good deal on sth
start learning
zrobić dobry interes na czymś
eyeballs
start learning
widzowie, osoby oglądające reklamę
intrusive
start learning
natrętne
track sb's navigation of a site
start learning
śledzić kogoś surfowanie na stronie
without sb's consent
start learning
bez czyjejś zgody
violation of privacy
start learning
naruszenie prywatności
look up a product on a search engine
start learning
sprawdzać, wyszukać produkt w wyszukiwarce
be entitled to a discount
start learning
być uprawnionym do zniżki
team-building course
start learning
kurs wspomagający pracę zespołu
relocate
start learning
przenieść się do innego kraju (zawodowo)
down time
start learning
czas nieczynności (witryny internetowej)
Q (quarter)
start learning
kwartał
squeeze
start learning
wycisnąć
above and beyond
start learning
ponad wszystko, przede wszystkim
absence
start learning
nieobecność
absenteeism
start learning
fakt bycia (często) nieobecnym w pracy
acceptable
start learning
akceptowalne
access
start learning
dostęp
accident
start learning
wypadek
according to
start learning
według
accurate
start learning
dokładny, właściwy
accurately
start learning
właściwie, dokładnie
accusations
start learning
oskarżenia
achieve
start learning
osiagnąć
acknowledge
start learning
zdać sobie sprawę
adequate
start learning
stosowny
adopt
start learning
przyjąć
advancement
start learning
postęp
adverse
start learning
odległy
affect
start learning
wpływać
agenda
start learning
plan spotkania
air-conditioning
start learning
klimatyzacja
aligning
start learning
zbiegający sie
allegations
start learning
zarzuty
allow
start learning
pozwalać
altruist
start learning
altruista
announce
start learning
ogłaszać
anticipate
start learning
przewidywać
apologies
start learning
przeprosiny
appear
start learning
wydawać się
apply to
start learning
zastosować do
apply
start learning
aplikować
approach
start learning
podejście
appropriate
start learning
właściwy
approve
start learning
akceptować
arguments
start learning
argumenty
as a rule
start learning
jako zasada
attention
start learning
uwaga
attitude to
start learning
podejście do
attract
start learning
przyciągać
automated
start learning
zautomatyzowany
average
start learning
średni, średnio
avoid
start learning
unikać
awards
start learning
nagrody
aware of
start learning
świadomy
badly treated
start learning
źle traktowany
bear (v)
start learning
znosić
behaviour
start learning
zachowanie
believable
start learning
możliwy do uwierzenia
benefits
start learning
zalety, korzyści
beyond
start learning
ponad, za
biodegradable packaging
start learning
opakowanie ulegające biodegradacji
Board
start learning
zarząd
boost
start learning
poprawić, podreperować
bottom line
start learning
sedno sprawy
bound to
start learning
zobowiązany do zrobienia czegoś
boundaries
start learning
granice
brand
start learning
marka
break
start learning
zrobić przerwę
business park
start learning
miejsce przemysłowe dla firm
carbon footprint
start learning
ślad węglowy (suma emisji gazów cieplarnianych)
careful
start learning
ostrożny
case
start learning
przypadek
cash
start learning
gotówka
causes
start learning
powody
century