biznesowe nr 1

 0    26 flashcards    frani
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wypracować np. porozumienie
Taki mamy plan o ile uda im się dobić targu.
start learning
hammer out
Well, that's the plan, if they can hammer out a deal.
kierować, zarządzać
Chcę, abyś zarządzał nowym biurem federalnym wydziału policji
start learning
head up
I want you to head up a new federal bureau of Police Squad.
reklamować produkt
I wreszcie dobrym rozwiązaniem jest uznanie za niedopuszczalną sytuacji, w której dany produkt reklamowany jest jako posiadający właściwości, których w istocie nie może zapewnić.
start learning
advertise a product
Finally, it is a good thing that it is to be impermissible to advertise a product as having properties that are beyond what it can offer
produkt markowy
Nigdy nie słyszałem o takiej nazwie marki
start learning
branded product
I have never heard about that brand name
główny/flagowy produkt
Jeśli zna pan naszą pracę, to wie pan, że w 2009 roku przedstawiliśmy nowy, flagowy produkt
start learning
flagship product
If you know our work, you know that we introduced a new flagship product in 2009
produkt podstawowy
start learning
core product
(USA)
wprowadzać nowy...
wprowadzać nowy produkt, biznes
start learning
launch a new...
launch a new product, launch a new business,
świadomość
Twoja świadomość jest wystarczająco silna, aby zapanować nad instynktami
start learning
awareness
Your awareness may be powerful enough to control your instincts.
niepowodzenie / porażka
Nie można dopuścić do takiego niepowodzenia, jak w Kopenhadze.
start learning
failure / defeat
The failure in Copenhagen must not be repeated
prowadzić księgowość
Księgowy powinien prowadzić księgowość
start learning
keep the accounts
The accounting officer shoud keep the accounts
przychody / wpływy
To zwykłe należności, wpływy gotówki.
start learning
receipts / income
It's simple receivables, cash receipts.
przeprowadzać kontrolę jakości
start learning
carry out quality checks
podjąć środki zapobiegawcze
podjąć środki zapobiegawcze przeciwko ptakom, gryzoniom, owadom i innym szkodnikom
start learning
take preventive measures
take preventive measures against birds, rodents, insects and other vermin
szkolić się
Poślubiłem dziewczynę którą poznałem, kiedy byłem w szkoleniach w Teksasie
start learning
in training
I married a girl I met when I was in training in Texas
konkurować o nowe rynki
Czy porty lotnicze aktywnie konkurują o obsługę przewoźników lotniczych
start learning
compete for new markets
whether airports actively compete for airline business
oferta konkurencyjna
Komisja parków i autostrad zaprosi konkurencyjne oferty na trzy projekty
start learning
competitive bid
The parks and highways commission will invite competitive bids on three projects
zgodnie z zasadami / według przepisów
Powiedziałem, żebyś działał zgodnie z przepisami.
start learning
by the book
I told you do it by the book.
mający siedzibę w
S-W obecną siedzibą jest Skórzewo
start learning
based in
S-W is currently based in Skórzewo
przemysł, producent, usługodawca, operator
Utrzymanie konkurencyjnego przemysłu (w tym wytwórców, usługodawców i operatorów) wymaga nowych badań i technologii
start learning
industry, manufacturer, service, providers
Sustaining a competitive industry (including manufacturers, service providers and operators) requires new research and technologies.
roczna sprzedaż
Ten produkt rocznie przynosi około 80 mln dolarów zysku
start learning
annual sales
This product has annual sales of about $80 million.
harmonogram
Zdaję sobie sprawę, że masz napięty harmonogram
start learning
schedule
I realize you have a busy schedule.
wyznaczać cel
Ustalam sobie cel i nie spocznę, póki go nie wykonam
start learning
set a goal
I set a goal and I won't rest until I reach it.
trzymać się...
Mówiłeś, że powinniśmy trzymać się naszych kłamstw.
start learning
stick to
You said we should stick to our lies
przydzielić / przypisać
Poproszę szefa żeby przydzielił kogoś innego
start learning
assign someone
I'll ask the chief to assign someone else
uczestniczyć / brać udział
Nie będę uczestniczyć w żadnym z tych spotkań ponownie.
start learning
attend
I will not attend any more of those meetings again
szacowany roczny przychód
start learning
estimated annual revenue

You must sign in to write a comment