BIOLOGIA 07.10.2019

 0    16 flashcards    jsisnsi
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Gen
start learning
odcinek DNA kodujacy informację genetyczną na temat budowy określonego białka (łańcucha polipeptydowego) lub jednej cząsteczki RNA.
EKONY
start learning
są odcinkami kodujacymi
INTRONY
start learning
są odcinkami niekodującmi
Genom
start learning
wszystkie cząsteczki DNA tworzące kompletną informację genetyczną organizmu.
Chromatyna
start learning
To DNA w jądrze komórkowym związane z białkiem (postać długich nici)
Nukleosom
start learning
fragment nici DNA nawinięty na białko
Chromosom
start learning
cześć chromatyny, która przed replikacja zawiera jedną a po replikacji dwie części DNA
kariotyp
start learning
zestaw chromosomow charakterystycznych dla komórki, w każdej komórce dogmatycznej jest ta sama liczba zestawów chromosomow.
Prawidłowy kariotyp człowieka
start learning
... człowieka zawiera 22 pary chromosomow
komórka somatyczna
start learning
budująca, mają zazwyczaj 2 zestawy chromosomow: jeden dziedziczony po matce, drugi po ojcu
chromosomy homologiczne
start learning
chromosomy z różnych zestawów, zawierające te same geny ułożone w tej samej kolejności i pogrupowane w pary
chromosomy diploidalne
start learning
organizmy i komórki o podwójnym zestawie chromosomow (2n)
chromosomy haploidalne
start learning
zawierają jeden pojedynczy zestaw chromosomow - gamety męskie/zenskie
cechu kodu genetycznego
start learning
jest trójkowy, nie ma przerw, kilka kodonow może oznaczać jeden aminokwas oraz jest UNIWERSALNY
Początek
start learning
kodon metionina
koniec
start learning
kodon STOP

You must sign in to write a comment