Bicycle paths

 0    57 flashcards    kplewa164
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
brukować
start learning
pave
infrastruktura
start learning
infrastructure
kruszywo
start learning
aggregate
ścieżka
John i Kathy poszli wzdłuż wąskiej ścieżki aż do plaży.
start learning
path
John and Kathy walked along the narrow path all the way to the beach.
budowla
start learning
construction
szerokość
To jest bardzo cienkie, mniej więcej szerokości włosa niemowlęcia.
start learning
width
It's very thin, it's about a baby's hair width.
droga / szosa
start learning
road
ruch uliczny
O tej porze dnia nie ma dużego ruchu.
start learning
traffic
There isn't much traffic at this time of day.
wierzchowiec
start learning
mount
trasa
start learning
route
luminarz
start learning
luminary
wysokość
Znajdujemy się teraz na dużej wysokości, jako że jesteśmy w połowie drogi na szczyt najwyższej góry w kraju.
start learning
height
We're at a very high altitude now because we're halfway up one of the country's highest mountains.
jezdnia
start learning
roadway
trwały
start learning
durable
automobilowy
start learning
automotive
popularny
Stał się bardzo popularny.
start learning
popular
He's became very popular.
wzornictwo przemysłowe
start learning
design
poświata
start learning
glow
zieleń
start learning
greenery
spójność
Ważne, by w społeczeństwie była pewna doza spójności - bez tego wystąpi konflikt.
start learning
cohesion
It's important to have a certain amount of cohesion in a society, otherwise conflict can start.
ustabilizować
start learning
stabilise
odwilż
start learning
thaw
estetyczny
start learning
aesthetic
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
start learning
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
zwarty
start learning
compact
zagwarantować
start learning
ensure
ścieżka rowerowa (droga rowerowa)
start learning
bicyle path (bicyle road)
Prawo o ruchu drogowym
start learning
the Law on Road Traffic
droga publiczna
start learning
public road
środek transportu
start learning
means of transport
dojeżdżać (np. do pracy, do szkoły)
start learning
to commute
motoryzacja
start learning
automotive industry
tu: pas ruchu
start learning
lane
spójność
start learning
cohesion
wygoda
start learning
convenience
cel podróży
start learning
destination
nachylenie, pochyłość (np. terenu)
start learning
inclination
jezdnia
start learning
roadway
chodnik
start learning
sidewalk
jednokierunkowy
start learning
one-way
dwukierunkowy
start learning
two-way
próg zwalniający na drodze
start learning
bump (speed bump)
krawężnik
start learning
curb
łuk
start learning
arc
skrzyżowanie
start learning
intersection
przejazd
start learning
crossing
sygnalizacja świetlna
start learning
traffic lights
element małej architektury
start learning
landscaping element
kruszywo łamane
start learning
crushed aggregate
zagęszczać
start learning
to compact
chudy beton
start learning
lean concrete
warstwa ścieralna
start learning
wearing course
hamować
start learning
to brake
tu: nawierzchnia
start learning
pavement
beton cementowy
start learning
cement concrete
płyta betonowa
start learning
concrete slab
ścieżka świecąca
start learning
glowing path

You must sign in to write a comment