Berez, nowa książka, karne

 0    110 flashcards    anglofil
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
śledztwo/dochodzenie
start learning
investigation
prowadzić śledztwo/dochodzenie
start learning
investigate (nie żadne carry out, conduct ani takie tam)
powziąć wiadomość o popełnieniu przestępstwa
start learning
learn of
zatrzymać (podejrzanego)
start learning
arrest, take into (police) custody, apprehend
aresztować
start learning
remand in custody, jail
proces karny
start learning
criminal action
organ ścigania
start learning
law enforcement agency
recydywista
start learning
multiple offender
wykryć przestępstwo
start learning
discover, uncover
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
start learning
crime report
zatroskany obywatel (powiadamiający o popełnieniu przestępstwa)
start learning
concerned citizen
czynność
start learning
procedure
przesłuchanie
start learning
interrogation, questioning, interview- totalnie zamienne, bez różnicy
zeznania (wszystkich przesłuchiwanych, na pierwszym etapie np. przez policję)
start learning
witness statement, statement (nie-testimony)
zeznania w sądzie
start learning
testimony
miejsce popełnienia przestępstwa
start learning
crime scene
oględziny
start learning
examination
zabezpieczyć miejsce popełnienia przestępstwa
start learning
secure and protect the crime scene
technik policyjny
start learning
forensic, crime scene investigator
ślady obuwia
start learning
footwear impressions
ślady krwi
start learning
blood stains
pozostałości po użyciu broni palnej
start learning
gunshot residue, firearm discharge residue
sekcja zwłok
start learning
post mortem, autopsy
dowody
start learning
evidence, material
dowód rzeczowy
start learning
exhibit (czyli evidence w formie policzalnej)
umorzyć postępowanie (np. z powodu niewykrycia sprawcy)
start learning
discontinue
przeszukanie
start learning
search
nie wykryć sprawcy
start learning
fail to identify the suspect
brak wystarczających dowodów
start learning
insufficient evidence
przeprowadzić przeszukanie (uwaga: nie rewizję, rewizja to język potoczny, tak samo jak nakaz rewizji- nie ma czegoś takiego w prawie)
start learning
search
postanowienie o przeszukaniu
start learning
search warrant
zbiec
start learning
flee from justice, abscond
pościg
start learning
pursuit, hot pursuit
funkcjonariusz policji
start learning
constable uk, officer us
zatrzymany
start learning
arrestee
nakaz aresztowania
start learning
arrest warrant
list gończy
start learning
agrest warrant
ENA, europejski nakaz aresztowania
start learning
European arrest warrant (EAW)
środek przymusu bezpośredniego
start learning
force
obezwładnić
start learning
subdue
chwyt obezwładniający
start learning
restraining hold
kajdanki
start learning
handcuffs
siła fizyczna
start learning
physical force
pałka
start learning
baton
kolczatka
start learning
spike strip
paralizator
start learning
taser
stosowanie środków przymusu adekwatnych do sytuacji
start learning
reasonable use of force
kontrola osobista/ przeprowadzić ją
start learning
frisk, pat down
zarządzić zatrzymanie osoby podejrzanej
start learning
to order to arrest a suspect
pouczyć (zatrzymanego)/ pouczenie
start learning
caution uk/ warn us
Miranda warning us
start learning
pouczenie o prawach przysługujących zatrzymanemu us
okazanie
start learning
identity parade uk, lineup, police lineup us
lustro weneckie
start learning
one way mirror
zwolnienie, zwolnić
start learning
release
tymczasowo aresztować
start learning
remand in custody uk, keep in custody us
mataczyć
start learning
prevent the course of justice uk, obstruct the course of justice us
conditional release
start learning
inny wolnościowy środek zapobiegawczy
poręczenie majątkowe / wpłacić
start learning
bail / post bail
zwolnić za poręczeniem majątkowym
start learning
release on bail
przepadek
start learning
forfeiture
stawić się
start learning
appear
niestawiennictwo
start learning
failure to appear
zastosować dozór policyjny
start learning
order to report to the police station
ucieczka za granicę
start learning
flight abroad
zakaz opuszczania kraju
start learning
prohibition on international travel
zatrzymanie paszportu
start learning
passport surrender
wydać postanowienie
start learning
order
areszt śledczy
start learning
remand center uk / jail us
wezwanie na czynności śledcze
start learning
request
odpowiadać z wolnej stopy
start learning
not be taken into custody
zażalenie na postanowienie sądu
start learning
application for court order review/ application to review uk, motion to modify court order, motion to review court order us
właściwość rzeczowa sądów
start learning
subject matter jurisdiction
summary offence
start learning
lekkie przestępstwo
indictable offence
start learning
ciężkie przestępstwo
dozór policyjny
start learning
reporting to the police
przebywanie pod określonym adresem
start learning
living at a particular address
ocena (dowodów)
start learning
review
umorzyć, umorzenie
start learning
discontinue, discontinuance
CPS Crown Prosecution Service
start learning
Koronnaw Służba Prokuratorska
county police us
start learning
policja hrabstwa us
book us
start learning
sporządzić dokumentację z zatrzymania
booking photograph, pot. mug shot
start learning
zdjęcie sygnalityczne
DA, District Attorney us
start learning
procurator okręgowy us
probable cause
start learning
uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa
lista zarzutów
start learning
criminal complaint uk, charge list us
odmówić sformułowania zarzutów
start learning
decline to make a charge list
misdeanour us
start learning
występek
arrest warrant
start learning
nakaz aresztowania
niezwłocznie
start learning
promptly
felony
start learning
zbrodnia
initial appearance us
start learning
rozprawa informacyjna
plead guilty
start learning
przyznać się do zarzutu (nie-winy)
plead no contest/ nolo contendere
start learning
nie podważać zarzutu
release on one’s own recognizance, release on recognizance, release on personal recognizance
start learning
poręczenie osobiste – pisemne zobowiązanie podejrzanego do stawienia się na każde wezwanie sądu
RoR, OR, PR
start learning
release on one’s own recognizance, release on recognizance, release on personal recognizance- pisemne zobowiązanie podejrzanego do stawienia się na każde wezwanie sądu
bail agent
start learning
agent poręczeń majątkowych
bail bond
start learning
deklaracja odpowiedzialności materialnej
preliminary hearing us, in the case of felony
start learning
rozprawa wstępna
grand jury (tam gdzie nie ma preliminary hearing)
start learning
wielka ława przysięgłych, rozpatruje mat. dowodowy przedstawiony przez DA
powołać świadków (grand jury gdy powołuje)
start learning
subopena
return verdict
start learning
wydać orzeczenie
verdict
start learning
orzeczenie jury
attorney
start learning
pełnomocnik
probable cause hearing (niektóre stany w us)
start learning
rozprawa wstępna
no bill (grand jury, us)
start learning
odmówić skierowania aktu oskarżenia do sądu/ umorzyć postępowanie
refuse to indict (grand jury, us)
start learning
odmówić skierowania aktu oskarżenia do sądu/ umorzyć postępowanie
bill of indictment
start learning
akt oskarżenia
dismiss the charges (sąd)
start learning
oddalić zarzuty, umorzyć postępowanie
true bill (grand jury, us)
start learning
oskarżyć, skierować akt oskarżenia do sądu
no bind (sąd, preliminary hearing, us)
start learning
zastosować środek zapobiegawczy

You must sign in to write a comment