Behavioural problems of horses – aggression

 0    139 flashcards    catpaws
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Kojarzyć (coś z czymś), wiązać (fakty)
Wiele problemów behawioralnych wiąże się z zamknięciem.
start learning
Associate
Many behavioral problems are associated with confinement.
Zamknięcie
Wiele problemów behawioralnych wiąże się z zamknięciem.
start learning
Confinement
Many behavioral problems are associated with confinement.
Hodowany w naturalnych warunkach, z wolnego wybiegu
W ramach hodowli w naturalnych warunkach konie wędrują i spędzają ponad 60% swojego dnia na poszukiwaniu pożywienia.
start learning
Free-range
Under free-ranging circumstances, horses wander and spend >60% of their day foraging.
Błąkać się, włóczyć się
W ramach hodowli w naturalnych warunkach konie wędrują i spędzają ponad 60% swojego dnia na poszukiwaniu pożywienia.
start learning
Wander
Under free-ranging circumstances, horses wander and spend >60% of their day foraging.
Plądrować, poszukiwać pożywienia
W ramach hodowli w naturalnych warunkach konie wędrują i spędzają ponad 60% swojego dnia na poszukiwaniu pożywienia.
start learning
Forage
Under free-ranging circumstances, horses wander and spend >60% of their day foraging.
Reszta (czegoś), pozostałość (czegoś)
Resztę ich wolnego czasu stanowi odpoczynek (stanie, leżenie), pielęgnacja oraz podejmowanie innych aktywności.
start learning
Remainder
The remainder of their time is spent resting (standing or lying down), grooming, or engaging in another activity.
Oporządzanie
konia
Resztę ich wolnego czasu stanowi odpoczynek (stanie, leżenie), pielęgnacja oraz podejmowanie innych aktywności.
start learning
Grooming
The remainder of their time is spent resting (standing or lying down), grooming, or engaging in another activity.
Podejmować się, zajmować się
Resztę ich wolnego czasu stanowi odpoczynek (stanie, leżenie), pielęgnacja oraz podejmowanie innych aktywności.
start learning
Engage
The remainder of their time is spent resting (standing or lying down), grooming, or engaging in another activity.
Okoliczności
W ramach hodowli w naturalnych warunkach konie wędrują i spędzają ponad 60% swojego dnia na poszukiwaniu pożywienia.
start learning
Circumstances
Under free-ranging circumstances, horses wander and spend >60% of their day foraging.
Wzorzec zachowań
Ten sam wzorzec zachowań jest obserwowany w warunkach stajennych; nawet podczas swobodnego dostępu do zboża, konie będę spożywały wiele małych posiłków podczas dnia.
start learning
Pattern of behaviour
This same pattern is seen under barn conditions; even with free choice of grain, horses will eat many small meals a day.
Stodoła, obora
tutaj: o stajni
Ten sam wzorzec zachowań jest obserwowany w warunkach stajennych; nawet podczas swobodnego dostępu do zboża, konie będę spożywały wiele małych posiłków podczas dnia.
start learning
Barn
This same pattern is seen under barn conditions; even with free choice of grain, horses will eat many small meals a day.
Warunki
tutaj o warunkach w stajni
Ten sam wzorzec zachowań jest obserwowany w warunkach stajennych; nawet podczas swobodnego dostępu do zboża, konie będę spożywały wiele małych posiłków podczas dnia.
start learning
Conditions
This same pattern is seen under barn conditions; even with free choice of grain, horses will eat many small meals a day.
Zboże
Ten sam wzorzec zachowań jest obserwowany w warunkach stajennych; nawet podczas swobodnego dostępu do zboża, konie będę spożywały wiele małych posiłków podczas dnia.
start learning
Grain
This same pattern is seen under barn conditions; even with free choice of grain, horses will eat many small meals a day.
Wysoce
Konie są wysoce towarzyskimi zwierzętami, dlatego dla ich właściwego utrzymania i zapewnienia dobrostanu potrzebują kontaktu z innymi osobnikami.
start learning
Highly
Horses are higly social animals that require contact with others for normal daily maintenance and well-being.
Potrzebować, życzyć sobie
Konie są bardzo towarzyskimi zwierzętami, dlatego dla ich właściwego utrzymania i zapewnienia dobrostanu potrzebują kontaktu z innymi osobnikami.
start learning
Require
Horses are higly social animals that require contact with others for normal daily maintenance and well-being.
Utrzymanie, wyżywienie (dziecka, zwierzęcia)
Konie są bardzo towarzyskimi zwierzętami, dlatego dla ich właściwego utrzymania i zapewnienia dobrostanu potrzebują kontaktu z innymi osobnikami.
start learning
Maintenance
Horses are higly social animals that require contact with others for normal daily maintenance and well-being.
Dobrostan
Konie są bardzo towarzyskimi zwierzętami, dlatego dla ich właściwego utrzymania i zapewnienia dobrostanu potrzebują kontaktu z innymi osobnikami.
start learning
Well-being
Horses are higly social animals that require contact with others for normal daily maintenance and well-being.
Doprowadzić do, powodować
Izolacja koni może prowadzić do rozwoju problemów.
start learning
Lead
Isolating horses can lead to development of problems.
Rozwój
Izolacja koni może prowadzić do rozwoju problemów.
start learning
Development
Isolating horses can lead to development of problems.
Cel (który chcemy osiągnąć)
Głównym celem radzenia sobie z problemami behawioralnymi tych zwierząt jest rozpoznanie odstępstw od normalnego końskiego behawioru i skorygowanie ich.
start learning
Goal
The main goal of managing behavior problems in horses is to identify the deviation from normal equine behavior and correct it.
Radzić sobie, zdołać
Głównym celem radzenia sobie z problemami behawioralnymi tych zwierząt jest rozpoznanie odstępstw od normalnego końskiego behawioru i skorygowanie ich.
start learning
Manage
The main goal of managing behavior problems in horses is to identify the deviation from normal equine behavior and correct it.
Rozpoznawać
Głównym celem radzenia sobie z problemami behawioralnymi tych zwierząt jest rozpoznanie odstępstw od normalnego końskiego behawioru i skorygowanie ich.
start learning
Identify
The main goal of managing behavior problems in horses is to identify the deviation from normal equine behavior and correct it.
Koński
Głównym celem radzenia sobie z problemami behawioralnymi tych zwierząt jest rozpoznanie odstępstw od normalnego końskiego behawioru i skorygowanie ich.
start learning
Equine
The main goal of managing behavior problems in horses is to identify the deviation from normal equine behavior and correct it.
Sprostować, skorygować
Głównym celem radzenia sobie z problemami behawioralnymi tych zwierząt jest rozpoznanie odstępstw od normalnego końskiego behawioru i skorygowanie ich.
start learning
Correct
The main goal of managing behavior problems in horses is to identify the deviation from normal equine behavior and correct it.
Powszechny, pospolity
Agresja jest powszechnym problemem u koni i obejmuje gonitwę za celem, siłowanie się za pomocą szyi, kopanie, gryzienie i inne groźby.
start learning
Common
Aggression is a common problem in horses and includes chasing, neck wrestling, kicks and bites, and other threats.
Ścigać, gonić
Agresja jest powszechnym problemem u koni i obejmuje gonitwę za celem (...).
start learning
Chase
Aggression is a common problem in horses and includes chasing (...).
Mocować się za pomocą szyi
u koni
Agresja jest powszechnym problemem u koni i obejmuje siłowanie się za pomocą szyi (...).
start learning
Neck wrestle
Aggression is a common problem in horses and includes neck wrestling (...).
Kopać (nogą)
Agresja jest powszechnym problemem u koni i obejmuje kopanie (...).
start learning
Kick
Aggression is a common problem in horses and includes kicks (...).
Ugryźć, ukąsić
Agresja jest powszechnym problemem u koni i obejmuje gryzienie (...).
start learning
Bite
Aggression is a common problem in horses and includes bites (...).
Pogróżka, groźba
Agresja jest powszechnym problemem u koni i obejmuje (...) i inne groźby.
start learning
Threat
Aggression is a common problem in horses and includes (...) and other threats.
Oznaka agresji
Oznakami agresji są (...).
start learning
Sign of aggression
Signs of aggression include (...).
Rozpłaszczone do tyłu uszy
Oznakami agresji są rozpłaszczone do tyłu uszy (...).
start learning
Flattened backward ears
Signs of aggression include ears flattened backward (...).
Rozpłaszczyć
Oznakami agresji są rozpłaszczone do tyłu uszy (...).
start learning
Flatten
Signs of aggression include ears flattened backward (...).
Tylny, wsteczny
Oznakami agresji są rozpłaszczone do tyłu uszy (...).
start learning
Backward
Signs of aggression include ears flattened backward (...).
Cofnięte wargi
Oznakami agresji są cofnięte wargi (...).
start learning
Retracted lips
Signs of aggression include retracted lips (...).
Cofać, chować, wciągać
np. pazury
Oznakami agresji są cofnięte wargi (...).
start learning
Retract
Signs of aggression include retracted lips (...).
Szybkie ruchy ogona
Oznakami agresji są szybkie ruchy ogona (...).
start learning
Rapid tail movements
Signs of aggression include rapid tail movements (...).
Szybki, gwałtowny
dziejący się szybko i w krótkim okresie
Oznakami agresji są szybkie ruchy ogona (...).
start learning
Rapid
Signs of aggression include rapid tail movements (...).
Ruch, poruszanie się
Oznakami agresji są szybkie ruchy ogona (...).
start learning
Movement
Signs of include rapid tail movements (...).
Porszuać się zygzakiem
Oznakami agresji są poruszanie się zygzakiem (...).
start learning
Snake
Signs of aggression include snaking (...).
Drapać, skrobać, grzebać
łapą, kopytem
Oznakami agresji są skrobanie kopytem (...).
start learning
Paw
Signs of aggression include pawing (...).
Schylanie głowy, ukłon głową
Oznakami agresji są kłanianie się głową (...).
start learning
Head bowing
Signs of aggression include head bowing (...).
Ukłonić się, schylać się
Oznakami agresji są kłanianie się głową (...).
start learning
Bow
Signs of aggression include head bowing (...).
Demonstracja stosu odchodów
Oznakami agresji są demonstracja stosu odchodów (...).
start learning
Fecal pile display
Signs of aggression include fecal pile display (...).
Fekalny
dotyczący fekaliów
Oznakami agresji są demonstracja stosu odchodów (...).
start learning
Fecal
Signs of aggression include fecal pile display (...).
Stos, sterta
Oznakami agresji są demonstracja stosu odchodów (...).
start learning
Pile
Signs of aggression include fecal pile display (...).
Demonstracja, popis
Oznakami agresji są demonstracja stosu odchodów (...).
start learning
Display
Signs of aggression include fecal pile display (...).
Chrapać
Oznakami agresji są chrapanie (...).
start learning
Snore
Signs of aggression include snoring (...).
Piszczeć
wysokim głosem
Oznakami agresji są piszczenie (...).
start learning
Squeal
Signs of aggression include squealing (...).
Lewada
figura polegająca na wznoszeniu się na głęboko zgiętych tylnych kończynach
Oznakami agresji są (...) lewada (wznoszenie się na głęboko zgiętych tylnych kończynach) oraz grożenie kopnięciem.
start learning
Levade
Signs of aggression include (...) leavde (rearing with deeply flexed hindquarters), and threats to kick.
Wznosić, podnosić
np. łeb
Oznakami agresji są (...) lewada (wznoszenie się na głęboko zgiętych tylnych kończynach) oraz grożenie kopnięciem.
start learning
Rear
Signs of aggression include (...) leavde (rearing with deeply flexed hindquarters), and threats to kick.
Zginać, napinać
np. mięśnie
Oznakami agresji są (...) lewada (wznoszenie się na głęboko zgiętych tylnych kończynach) oraz grożenie kopnięciem.
start learning
Flex
Signs of aggression include (...) leavde (rearing with deeply flexed hindquarters), and threats to kick.
Tylna część czworonoga, zad
Oznakami agresji są (...) lewada (wznoszenie się na głęboko zgiętych tylnych kończynach) oraz grożenie kopnięciem.
start learning
Hindquarters
Signs of aggression include (...) leavde (rearing with deeply flexed hindquarters), and threats to kick.
Posłuszny, uległy
Uległe konie reagują unikaniem, spuszczaniem szyi i głowy, ściśnięciem ogona i odwracaniem się od napastnika.
start learning
Submissive
Submissive horses respond by avoiding, lowering the neck and head, clamping the tail and turning away from aggressor.
Reagować
Uległe konie reagują unikaniem, spuszczaniem szyi i głowy, ściśnięciem ogona i odwracaniem się od napastnika.
start learning
Respond
Submissive horses respond by avoiding, lowering the neck and head, clamping the tail and turning away from aggressor.
Spuszczać (głowę)
Uległe konie reagują unikaniem, spuszczaniem szyi i głowy (...).
start learning
Lower (head)
Submissive horses respond by avoiding, lowering the neck and head (...).
Podkulanie, ściskanie ogona
Uległe konie reagują ściśnięciem ogona (...).
start learning
Clamping tail
Submissive horses respond by clamping the tail (...).
Podkulać, ściskać
Uległe konie reagują ściśnięciem ogona (...).
start learning
Clamp
Submissive horses respond by clamping the tail (...).
Napastnik
Uległe konie reagują (...) odwracaniem się od napastnika.
start learning
Aggressor
Submissive horses respond by (...) turning away from aggressor.
Głównie, najbardziej
Takie zachowanie jest najczęściej obserwowane w boksach, w których konie czują się ograniczone poprzez zbyt małą przestrzeń, a co za tym idzie mogą ją łatwo obronić.
start learning
Mostly
This behavior is seen mostly in stalls in which the horse feels confined in a small space that is also easily defended.
Boks
dla konia
Takie zachowanie jest najczęściej obserwowane w boksach, w których konie czują się ograniczone poprzez zbyt małą przestrzeń, a co za tym idzie mogą ją łatwo obronić.
start learning
Stall
This behavior is seen mostly in stalls in which the horse feels confined in a small space that is also easily defended.
Ograniczać
Takie zachowanie jest najczęściej obserwowane w boksach, w których konie czują się ograniczone poprzez zbyt małą przestrzeń, a co za tym idzie mogą ją łatwo obronić.
start learning
Confine
This behavior is seen mostly in stalls in which the horse feels confined in a small space that is also easily defended.
Bronić
np. swojego terytorium
Takie zachowanie jest najczęściej obserwowane w boksach, w których konie czują się ograniczone poprzez zbyt małą przestrzeń, a co za tym idzie mogą ją łatwo obronić.
start learning
Defend
This behavior is seen mostly in stalls in which the horse feels confined in a small space that is also easily defended.
Różnorodność, rozmaitość
Różnorodność agresji wobec ludzi może mieć przyczyny takie jak: strach, wywołany ból, może to być agresja seksualna (hormonalna), wyuczona oraz związana z dominacją.
start learning
Variety
The varieties of aggression toward people include fear, pain induced, sexual (hormonal), learned and dominance related.
Wobec
Różnorodność agresji wobec ludzi może mieć przyczyny takie jak: strach, wywołany ból, może to być agresja seksualna (hormonalna), wyuczona oraz związana z dominacją.
start learning
Toward
The varieties of aggression toward people include fear, pain induced, sexual (hormonal), learned and dominance related.
Wywołany ból
Różnorodność agresji wobec ludzi może mieć przyczyny takie jak: strach, wywołany ból, może to być agresja seksualna (hormonalna), wyuczona oraz związana z dominacją.
start learning
Pain induced
The varieties of aggression toward people include fear, pain induced, sexual (hormonal), learned and dominance related.
Powodować, wywołać
np. ból, poród, wymioty
Różnorodność agresji wobec ludzi może mieć przyczyny takie jak: strach, wywołany ból, może to być agresja seksualna (hormonalna), wyuczona oraz związana z dominacją.
start learning
Induce
The varieties of aggression toward people include fear, pain induced, sexual (hormonal), learned and dominance related.
Dominacja, wyższość
Różnorodność agresji wobec ludzi może mieć przyczyny takie jak: strach, wywołany ból, może to być agresja seksualna (hormonalna), wyuczona oraz związana z dominacją.
start learning
Dominance
The varieties of aggression toward people include fear, pain induced, sexual (hormonal), learned and dominance related.
Mimo że
Mimo że niegroźne dla innych koni, dla ludzi mogą okazać się niebezpieczne.
start learning
Although
Although benign to other horses, this can be dangerous to people.
Niegroźny, łagodny
np. nowotwór
Mimo że niegroźne dla innych koni, dla ludzi mogą okazać się niebezpieczne.
start learning
Benign
Although benign to other horses, this can be dangerous to people.
Przyczyna, powód
Pierwszym krokiem radzenia sobie z końską agresją jest rozpoznanie przyczyny i usunięcie jej, jeśli to możliwe.
start learning
Cause
The first step in managing equine aggression is identyfying the cause, and if possible, removing it.
Pozytywne wzmocnienie
Trening i pozytywne wzmocnienie, aby umocnić kontrolę nad koniem, są również wskazane, wraz z odwrażliwieniem i przeciwwarunkowaniem.
start learning
Positive reinforcement
Training and positive reinforcement to estabilish control over the horse are also used, along with desensitization and counterconditioning.
Utwierdzić, umocnić, ugruntować (swoją pozycję)
Trening i pozytywne wzmocnienie, aby umocnić kontrolę nad koniem, są również wskazane, wraz z odwrażliwieniem i przeciwwarunkowaniem.
start learning
Estabilish
Training and positive reinforcement to estabilish control over the horse are also used, along with desensitization and counterconditioning.
Razem z
Trening i pozytywne wzmocnienie, aby umocnić kontrolę nad koniem, są również wskazane, wraz z odwrażliwieniem i przeciwwarunkowaniem.
start learning
Along with
Training and positive reinforcement to estabilish control over the horse are also used, along with desensitization and counterconditioning.
Odwrażliwianie
powodowanie zaniku reakcji na dany bodziec
Trening i pozytywne wzmocnienie, aby umocnić kontrolę nad koniem, są również wskazane, wraz z odwrażliwieniem i przeciwwarunkowaniem.
start learning
Desensitization
Training and positive reinforcement to estabilish control over the horse are also used, along with desensitization and counterconditioning.
Przeciwwarunkowanie
zastępowanie jednego bodźca innym
Trening i pozytywne wzmocnienie, aby umocnić kontrolę nad koniem, są również wskazane, wraz z odwrażliwieniem i przeciwwarunkowaniem.
start learning
Counterconditioning
Training and positive reinforcement to estabilish control over the horse are also used, along with desensitization and counterconditioning.
Agresja związana z dominacją
Agresja związana z dominacją u koni jest inna, niż psia agresja związana ze statusem (znana również jako związana z dominacją), ponieważ nie jest uzależniona od kontekstu.
start learning
Dominance-related aggression
Dominance-related aggression in horses is different from canine status-related aggression (also known as dominance aggression) in that it is not context-dependent.
Agresja związana ze statusem
Agresja związana z dominacją u koni jest inna, niż psia agresja związana ze statusem (znana również jako związana z dominacją), ponieważ nie jest uzależniona od kontekstu.
start learning
Status-related aggression
Dominance-related aggression in horses is different from canine status-related aggression (also known as dominance aggression) in that it is not context-dependent.
Psi
Agresja związana z dominacją u koni jest inna, niż psia agresja związana ze statusem (znana również jako związana z dominacją), ponieważ nie jest uzależniona od kontekstu.
start learning
Canine
Dominance-related aggression in horses is different from canine status-related aggression (also known as dominance aggression) in that it is not context-dependent.
Dzięki temu, ponieważ
Agresja związana z dominacją u koni jest inna, niż psia agresja związana ze statusem (znana również jako związana z dominacją), ponieważ nie jest uzależniona od kontekstu.
start learning
In that
Dominance-related aggression in horses is different from canine status-related aggression (also known as dominance aggression) in that it is not context-dependent.
Zależny od kontekstu
Agresja związana z dominacją u koni jest inna, niż psia agresja związana ze statusem (znana również jako związana z dominacją), ponieważ nie jest uzależniona od kontekstu.
start learning
Context-dependent
Dominance-related aggression in horses is different from canine status-related aggression (also known as dominance aggression) in that it is not context-dependent.
Związany z otoczeniem, środowiskowy
Zarządzanie środowiskowe jest również bardzo ważne; dobrze rozporządzone otoczenie powinno zawierać wystarczające zasoby takie jak przestrzeń, jedzenie, woda.
start learning
Environmental
Environmental management is important as well; good management should include sufficient resources such as space, food, and water.
Zarządzanie
Zarządzanie środowiskowe jest również bardzo ważne; dobrze rozporządzone otoczenie powinno zawierać wystarczające zasoby takie jak przestrzeń, jedzenie, woda.
start learning
Management
Environmental management is important as well; good management should include sufficient resources such as space, food, and water.
Wystarczający, dostateczny
Zarządzanie środowiskowe jest również bardzo ważne; dobrze rozporządzone otoczenie powinno zawierać wystarczające zasoby takie jak przestrzeń, jedzenie, woda.
start learning
Sufficient
Environmental management is important as well; good management should include sufficient resources such as space, food, and water.
Zasób
Zarządzanie środowiskowe jest również bardzo ważne; dobrze rozporządzone otoczenie powinno zawierać wystarczające zasoby takie jak przestrzeń, jedzenie, woda.
start learning
Resource
Environmental management is important as well; good management should include sufficient resources such as space, food, and water.
Rozważać, rozpatrywać
Uważa się, że niektóre konie przejawiają patologiczną agresję związaną z dominacją; będą atakować inne konie oraz ludzi przebywających w ich pobliżu.
start learning
Consider
Some horses are considered to have pathologic dominance aggression; they will attack other horses and people that near them.
Patologiczny, chorobliwy
Uważa się, że niektóre konie przejawiają patologiczną agresję związaną z dominacją; będą atakować inne konie oraz ludzi przebywających w ich pobliżu.
start learning
Pathologic
Some horses are considered to have pathologic dominance aggression; they will attack other horses and people that near them.
Oddzielać
Takie konie powinny być całkowicie oddzielone od innych ludzi i koni, ich rokowania są złe.
start learning
Separate
These horses should be separated completely from other people or horses and have a poor prognosis.
Całkowicie
Takie konie powinny być całkowicie oddzielone od innych ludzi i koni, ich rokowania są złe.
start learning
Completely
These horses should be separated completely from other people or horses and have a poor prognosis.
Złe rokowania
Takie konie powinny być całkowicie oddzielone od innych ludzi i koni, ich rokowania są złe.
start learning
Poor prognosis
These horses should be separated completely from other people or horses and have a poor prognosis.
Dobór płciowy
Agresja w stosunku do innych koni jest powiązana głównie z: doborem płciowym, strachem, dominacją oraz terytorium (ochrona stada i zasobów).
start learning
Sexual competition
Aggression toward other horses is mostly associated with sexual competition, dominance, or territory (protecting the group and resources).
Chronić, zabezpieczać
Agresja w stosunku do innych koni jest powiązana głównie z: doborem płciowym, strachem, dominacją oraz terytorium (ochrona stada i zasobów).
start learning
Protect
Aggression toward other horses is mostly associated with sexual competition, dominance, or territory (protecting the group and resources).
Patologicznie
Tak jak w przypadku agresji wobec ludzi, niektóre konie mogą być patologicznie agresywne w stosunku do innych koni.
start learning
Pathologically
As with aggression toward people, some horses may be pathologically aggressive toward other horses.
Niższy rangą, podrzędny
np. w końskim stadzie
Pierwszym krokiem jest oddzielenie koni agresywnych od reszty oraz trzymanie koni o niższej randze z dala od tych dominujących.
start learning
Subordinate
The first step is separation the aggressive horses from other horses and keeping subordinate away from dominate horses.
Dokonać, osiągnąć
Rozdzielenia można dokonać dzięki zbitej ścianie lub postawienie dwóch płotków, aby uniknąć kopnięć przez tylko jeden płotek.
start learning
Achieve
Seperation is achieved by solid walls or two fences to avoid kicks through the fence.
Metoda terapii
Konie powinny mieć dostateczną ilość zasobów, a odwrażliwianie i przeciwwarunkowanie są najlepszą metodą terapii.
start learning
Treatment approach
Horses should have sufficient resources, and desensitization and counterconditioning is the best treatment approach.
Kastracja
W przypadku agresji na tle seksualnym kastracja i progestageny (np. medorkysprogesteron 70–80 mg/300 kg/dzień) może pomóc.
start learning
Castration
In case of sexually related aggression, castration and progestins (eg, medroxyprogesterone 70–80 mg/300 kg/day) can help.
Progestageny
hormony steroidowe powodujące aktywność progestagenną
W przypadku agresji na tle seksualnym kastracja i progestageny (np. medorkysprogesteron 70–80 mg/300 kg/dzień) może pomóc.
start learning
Progestins
In case of sexually related aggression, castration and progestins (eg, medroxyprogesterone 70–80 mg/300 kg/day) can help.
Medroksyprogesteron
stosuje się m.in. przy zaburzeniach równowagi hormonalnej
W przypadku agresji na tle seksualnym kastracja i progestageny (np. medorkysprogesteron 70–80 mg/300 kg/dzień) może pomóc.
start learning
Medroxyprogesterone
In case of sexually related aggression, castration and progestins (eg, medroxyprogesterone 70–80 mg/300 kg/day) can help.
Działanie niepożądane
Działania niepożądane takiej terapii powinny być starannie rozważone, a koń uważnie obserwowany.
start learning
Adverse effect
Adverse effects of such treatment should be weighed carefully, and the horse should be monitored closely.
Rozważać, porównywać
Działania niepożądane takiej terapii powinny być starannie rozważone, a koń uważnie obserwowany.
start learning
Weigh
Adverse effects of such treatment should be weighed carefully, and the horse should be monitored closely.
Starannie, ostrożnie
Działania niepożądane takiej terapii powinny być starannie rozważone, a koń uważnie obserwowany.
start learning
Carefully
Adverse effects of such treatment should be weighed carefully, and the horse should be monitored closely.
Obserwować, monitorować
Działania niepożądane takiej terapii powinny być starannie rozważone, a koń uważnie obserwowany.
start learning
Monitor
Adverse effects of such treatment should be weighed carefully, and the horse should be monitored closely.
Uważnie, pilnie, z bliska
Działania niepożądane takiej terapii powinny być starannie rozważone, a koń uważnie obserwowany.
start learning
Closely
Adverse effects of such treatment should be weighed carefully, and the horse should be monitored closely.
Tryptofan
jeden z 20 aminokwasów tworzących białka
Dodanie tryptofanu do dziennej porcji żywieniowej lub podanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny może być pomocne w niektórych przypadkach.
start learning
Tryptophan
Adding tryptophan to the daily ration or administering selective serotonin reuptake inhibitors may be helpful in some cases.
Dzienna porcja żywieniowa
Dodanie tryptofanu do dziennej porcji żywieniowej lub podanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny może być pomocne w niektórych przypadkach.
start learning
Daily ration
Adding tryptophan to the daily ration or administering selective serotonin reuptake inhibitors may be helpful in some cases.
Zaaplikować, podawać
o leku
Dodanie tryptofanu do dziennej porcji żywieniowej lub podanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny może być pomocne w niektórych przypadkach.
start learning
Administer
Adding tryptophan to the daily ration or administering selective serotonin reuptake inhibitors may be helpful in some cases.
Selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny
Dodanie tryptofanu do dziennej porcji żywieniowej lub podanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny może być pomocne w niektórych przypadkach.
start learning
Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI)
Adding tryptophan to the daily ration or administering selective serotonin reuptake inhibitors may be helpful in some cases.
Kara, karanie
Powinno się unikać karania.
start learning
Punishment
Punishment should be avoided.
Macierzyński, matczyny
Agresja matczyna.
start learning
Maternal
Maternal aggression.
Klacz
Agresja wobec ludzi ze strony klaczy jest całkowicie normalna podczas pierwszych dni po porodzie.
start learning
Mare
Agression by mares toward people is normal during the first few days after parturition.
Poród
Agresja wobec ludzi ze strony klaczy jest całkowicie normalna podczas pierwszych dni po porodzie.
start learning
Parturition
Agression by mares toward people is normal during the first few days after parturition.
Hormonalnie
Agresja wobec ludzi ze strony klaczy jest całkowicie normalna podczas pierwszych dni po porodzie. Taki behawior jest napędzany hormonalnie i zazwyczaj słabnie z czasem.
start learning
Hormonally
This behavior is hormonally driven and usually wanes with time.
Napędzać, naganiać
tutaj o hormonach
Agresja wobec ludzi ze strony klaczy jest całkowicie normalna podczas pierwszych dni po porodzie. Taki behawior jest napędzany hormonalnie i zazwyczaj słabnie z czasem.
start learning
Drive
This behavior is hormonally driven and usually wanes with time.
Słabnąć, blednąć
Agresja wobec ludzi ze strony klaczy jest całkowicie normalna podczas pierwszych dni po porodzie. Taki behawior jest napędzany hormonalnie i zazwyczaj słabnie z czasem.
start learning
Wane
This behavior is hormonally driven and usually wanes with time.
Zaznajomić, zapoznać
Klacze powinny być zaznajomione ze swoimi opiekunami przed porodem i mieć minimalny kontakt z innymi ludźmi już po porodzie.
start learning
Familiarize
Mares should be familiarized with their caretakers before delivery and have minimal contact with other people after delivery.
Opiekun
zwierzęcia, osoby starszej
Klacze powinny być zaznajomione ze swoimi opiekunami przed porodem i mieć minimalny kontakt z innymi ludźmi już po porodzie.
start learning
Caretaker
Mares should be familiarized with their caretakers before delivery and have minimal contact with other people after delivery.
Poród
Klacze powinny być zaznajomione ze swoimi opiekunami przed porodem i mieć minimalny kontakt z innymi ludźmi już po porodzie.
start learning
Delivery
Mares should be familiarized with their caretakers before delivery and have minimal contact with other people after delivery.
Hodowla
Ogiery, które są agresywne podczas użytkowania w hodowli są często nadużywane lub użytkowane poza okresem godowym.
start learning
Breeding
Stallions that are aggressive when used for breeding are often overused or used out of season.
Hodować, rozmnażać się
Agresja podczas hodowli (rozmnażania się).
start learning
Breed
Agression while breeding.
Ogier
Ogiery, które są agresywne podczas użytkowania w hodowli są często nadużywane lub użytkowane poza okresem godowym.
start learning
Stallion
Stallions that are aggressive when used for breeding are often overused or used out of season.
Nadużywać
Ogiery, które są agresywne podczas użytkowania w hodowli są często nadużywane lub użytkowane poza okresem godowym.
start learning
Overuse
Stallions that are aggressive when used for breeding are often overused or used out of season.
Poza okresem godowym
Ogiery, które są agresywne podczas użytkowania w hodowli są często nadużywane lub użytkowane poza okresem godowym.
start learning
Out of season
Stallions that are aggressive when used for breeding are often overused or used out of season.
Rozwijać
Ogiery mogą rozwijać preferencje godowe i mogą nie pasować do wybranej klaczy; zmiany klaczy może być pomocna.
start learning
Develop
Stallions can develop preferences for mating and may not be compatible with chosen mare; changing the mare may help.
Preferencje godowe
Ogiery mogą rozwijać preferencje godowe i mogą nie pasować do wybranej klaczy; zmiany klaczy może być pomocna.
start learning
Mating preferences
Stallions can develop preferences for mating and may not be compatible with chosen mare; changing the mare may help.
Zgodny, kompatybilny
Ogiery mogą rozwijać preferencje godowe i mogą nie pasować do wybranej klaczy; zmiany klaczy może być pomocna.
start learning
Compatible
Stallions can develop preferences for mating and may not be compatible with chosen mare; changing the mare may help.
Wybrany
Ogiery mogą rozwijać preferencje godowe i mogą nie pasować do wybranej klaczy; zmiany klaczy może być pomocna.
start learning
Chosen
Stallions can develop preferences for mating and may not be compatible with chosen mare; changing the mare may help.
Stajnia (rzecz.), trzymać w stajni (czas.)
Jeśli ogiery były trzymane w stajni z klaczami, kiedy były źrebakami, mogą mieć pewne społeczne zahamowania do krycia, a zmuszanie do niego może skutkować agresją.
start learning
Stable
If stallions were stabled with mares when they were colts, they may have some social inhibitions for mating, and forced mating can result in agression.
Źrebię
Jeśli ogiery były trzymane w stajni z klaczami, kiedy były źrebakami, mogą mieć pewne społeczne zahamowania do krycia, a zmuszanie do niego może skutkować agresją.
start learning
Colt
If stallions were stabled with mares when they were colts, they may have some social inhibitions for mating, and forced mating can result in agression.
Zahamowanie
Jeśli ogiery były trzymane w stajni z klaczami, kiedy były źrebakami, mogą mieć pewne społeczne zahamowania do krycia, a zmuszanie do niego może skutkować agresją.
start learning
Inhibition
If stallions were stabled with mares when they were colts, they may have some social inhibitions for mating, and forced mating can result in agression.
Łączenie się w pary, krycie
o zwierzętach
Jeśli ogiery były trzymane w stajni z klaczami, kiedy były źrebakami, mogą mieć pewne społeczne zahamowania do krycia, a zmuszanie do niego może skutkować agresją.
start learning
Mating
If stallions were stabled with mares when they were colts, they may have some social inhibitions for mating, and forced mating can result in agression.
Zmuszać, wymuszać
Jeśli ogiery były trzymane w stajni z klaczami, kiedy były źrebakami, mogą mieć pewne społeczne zahamowania do krycia, a zmuszanie do niego może skutkować agresją.
start learning
Force
If stallions were stabled with mares when they were colts, they may have some social inhibitions for mating, and forced mating can result in agression.
kończyć się (czymś), doprowadzić do (czegoś)
Jeśli ogiery były trzymane w stajni z klaczami, kiedy były źrebakami, mogą mieć pewne społeczne zahamowania do krycia, a zmuszanie do niego może kończyć się agresją.
start learning
Result in (something)
If stallions were stabled with mares when they were colts, they may have some social inhibitions for mating, and forced mating can result in agression.
Sztuczny, udawany, symulowany
Celem terapii jest wyleczenie głównej przyczyny agresji; można również próbować zmiany klaczy (z uwagi na preferencje) lub sztucznego pokrycia.
start learning
Artificial
The goal of treatment is to treat the main cause of aggression; changing the mare (because of preferences) or artificial breeding can also be attempted.
Próbować, usiłować
Celem terapii jest wyleczenie głównej przyczyny agresji; można również próbować zmiany klaczy (z uwagi na preferencje) lub sztucznego pokrycia.
start learning
Attempt
The goal of treatment is to treat the main cause of aggression; changing the mare (because of preferences) or artificial breeding can also be attempted.
Ograniczenie ruchów, skrępowanie
np. o pasach bezpieczeństwa
Skrępowanie fizyczne (np. poprzez pęto) i odwrażliwienie również może pomóc.
start learning
Restraint
Physical restraint (eg, hobbles) and desensitization can help as well.
Pęto
dla konia
Skrępowanie fizyczne (np. poprzez pęto) i odwrażliwienie również może pomóc.
start learning
Hobble
Physical restraint (eg, hobbles) and desensitization can help as well.
Szkolenie klikerowe
Szkolenie klikerowe było z powodzeniem używane przy odwrażliwianiu ogierów od tego problemu.
start learning
Clicker training
Clicker training has been used successfully to desensitize stallions with this problem.
Eliminować
Aby wyeliminować końską agresję, w pierwszej kolejności musimy znaleźć jej przyczynę.
start learning
Rid
To get rid of equine aggression, first we have to find out what is the cause.

You must sign in to write a comment