BBC in work

 0    11 flashcards    smallm
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Dobrym przykładem, który przychodzi na myśl...
start learning
A good example that comes to mind...
Jestem szczególnie dumny z...
start learning
I'm particularly proud of...
Punktualność jest dla mnie ważna.
start learning
Timekeeping is important to me.
Pozwól mi wyjaśnić, co się stało
start learning
Let me explain what happened
Obawiam się, że to nie jest dozwolone
start learning
I'm afraid this is not allowed
Rozumiem twój punkt widzenia, ale myślę...
start learning
I understand your point of view, but I think...
Jedno czego nie byłem pewny to...
start learning
One thing I was not sure about...
Czy mogę Ci pomóc?
start learning
Can I help you?
Chcę po prostu sprawdzić...
start learning
I just want to check...
Cóż, nie jestem tego taki pewien...
start learning
Well, I'm not so sure...
Czy ewentualnie mógłbyś wyjaśnić...
start learning
Could you possibly explain...

You must sign in to write a comment