Basic Legal Language

 0    21 flashcards    rafuzar3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zleceniodawca
start learning
the Contracting Party
zleceniodawca
start learning
the Contractor
wiążący
start learning
legally binding
niniejsza umowa
start learning
this Agreement
wymogi
start learning
requirements
wchodzić w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
start learning
come into force
The resolution comes into force on the day of its adoption.
strona
start learning
party
rozwiązania umowy
start learning
terminate the Agreement
dotyczy
start learning
concerns / relates to
udzielania informacji
start learning
provide information
czynności konieczne
start learning
necessary tasks
pod rygorem nieważności
start learning
is not valid
zezwolenia
start learning
permission
prawa autorskie
Nasza firma jest właścicielem praw autorskich do tych fotografii, więc jeśli zauważysz, że ktoś inny je wykorzystuje, prosimy o poinformowanie nas o tym.
start learning
copyright
Our company has a copyright on those photos, so if you see anyone else using them, please let us know.
w związku z tym
start learning
pursuant to this
bez żadnych ograniczeń
start learning
without limitation
podmiot trzeci
start learning
third party
spór
start learning
dispute
śluszne roszczenia
start learning
just and fair claims
na rzecz
start learning
on the part of
zgodnie z
start learning
according to / in accordance with

You must sign in to write a comment