BAFTA cz.1

 0    9 flashcards    kingaradosz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wpadać na kogoś/coś
Moja mama wpadła w mieście na moją nauczycielkę. Ona skręciła w prawo i potrąciła przechodnia.
start learning
bump into sb/sth
My mother bumped into my teacher in town. She turned right and bumped into a pedestrian.
przeciwnicy
Jej nastawienie do życia przysporzyło jej wielu przeciwników.
start learning
adversaries
Her attitude to life has given her many adversaries.
wpływ, uderzenie
Decyzje rządu mają wpływ na gospodarkę. Siła uderzenia asteroidy zniszczyła miasto. Złe odżywianie negatywnie wpłynie na twoje zdrowie.
start learning
impact
The government's decisions have an impact on the economy. The impact of the asteroid destroyed the town. Poor nutrition will negatively impact your health.
pogoń, dążenie, zajęcie
On spędził swoje życie na pogoni za szczęściem. Wędkarstwo jest jego ulubionym zajęciem na świeżym powietrzu.
start learning
pursuit
He spent his life in the pursuit of happiness. Fishing is his favourite outdoor pursuit.
elastyczny
Mam elastyczne godziny pracy.
start learning
flexible
I've got flexible work hours.
praca nad filmem lub programem telewizyjnym następująca po ich nakręceniu
start learning
post-production
lud, naród, ludowy
Większość ludu uznałaby to co zrobiłem za trudne do zrozumienia. Oni zatańczyli taniec ludowy na lokalnym festiwalu.
start learning
folk
Most folk would find what I did hard to understand. They danced a folk dance at a local festival.
cechą, funkcja, właściwość/główny artykuł w gazecie/cechować, uwypuklać/przedstawiać/obsadzić/długometrażowy
Główną cechą charakterystyczną tego produktu jest jego wytrzymałość. Główny artykuł w gazecie był o Kim Kardashian. Cechował ją pieprzyk obok jej ust. Film przedstawia realia Polski.
start learning
feature
This product's main feature is its durability. The feature was about Kim Kardashian. A beauty spot next to her lips featured her. The film features the reality of Poland. We casted Meryl Streep as the main character in our feature film.
ksiegowy
start learning
accountant

You must sign in to write a comment