b2 training

 0    301 flashcards    zuziaslusarz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przykład
start learning
instance
nie dać się, nie ugiąć się
start learning
do not give in, do not bend
przestrzenny
start learning
spatial
własność
start learning
a property
wywnioskować
start learning
infer
postrzegane
start learning
perceived
zmysły
start learning
senses
beton
start learning
concrete
zachowanie
start learning
conduct
wyznaczony
start learning
appointed
świadomość
start learning
awareness
zasięg
start learning
extent
stały
start learning
constant
współczesny
start learning
contemporary
okoliczność
start learning
circumstance
odmienność
start learning
dissimilarity
uderzająco
start learning
strikingly
zapewniać
start learning
provide
przyczynić się
start learning
contribute
wart
start learning
worthwhile
powściągliwy
start learning
restrained
w ciągu
start learning
within
pewny
start learning
certain
Właściwości
start learning
properties
zwyczaj
start learning
custom
pogodzić się z czymś
start learning
come to terms with
radzić sobie
start learning
cope
cel
start learning
a target
dzielnica
start learning
district
odwaga
start learning
courage
natychmiast
start learning
straightaway
zwykły
start learning
plain
hrabstwo
start learning
county
odwaga
start learning
courage
pęknięcie
start learning
crack
wąski
start learning
narrow
lakier
start learning
varnish
rzemiosło
start learning
craft
istotny
start learning
crucial
wspaniała
start learning
magnificant
zamiast
start learning
instead of
wady
start learning
flaws
postrzegane
start learning
perceived
istotny
start learning
vital
ślad
start learning
trace
zaokrąglona
start learning
rounded
wilgotny
start learning
damp
trochę
start learning
slightly
odsłonić
start learning
reveal
szaleńczy
start learning
foolhardy
śmieć
start learning
dare
wniosek
start learning
conclusion
celowo
start learning
deliberately
pozbyć się
start learning
dispose of
dług
start learning
debt
przyznać
start learning
to admit
wysiłek
start learning
effort
podejście
start learning
approach
gnicie
start learning
rotting
szyszynka
start learning
pineal gland
pod
start learning
beneath
odrębny
start learning
distinct
kpić
start learning
mock
odrębny
start learning
distinct
sufit
start learning
ceiling
okrzyk
start learning
exclamation
włóczęga
start learning
ramble
jedność
start learning
unity
próchnica
start learning
decay
porzucić
start learning
abandon
spadek (np. cen)
start learning
decline
głębokość
start learning
depth
cios prosty
start learning
jab
sprecyzować
start learning
specify
nalegać na
start learning
insist on
zdobycz
start learning
capture
stałość
start learning
fixedness
profilaktyka
start learning
prevention
przedmuch
start learning
scavenge
obiad
start learning
dine
pośpiech
start learning
rush
wskazać
start learning
indicate
ukryć
start learning
conceal
wdrożenia
start learning
implement
dowieść
start learning
prove
gwałtownie
start learning
rapidly
zabawiać
start learning
amuse
odwracać
start learning
divert
upoważniać
start learning
entitle
bezstronna
start learning
impartial
równie
start learning
equally
przypadający
start learning
attributable
wstępnie
start learning
tentatively
oszacowanie
start learning
estimate
wylądował
start learning
landed
obszerny
start learning
extensive
zatrzymany przez
start learning
retained by
dowód
start learning
evidence
odpowiadać
start learning
conform
koszt / wydatek
start learning
expense
zakres
start learning
scope
plemię
start learning
tribe
kotlet
start learning
chop
pochłaniać
start learning
absorb
nadużycie
start learning
abuse
oskarżać
start learning
accuse
nabyć
start learning
acquire
wyregulować
start learning
adjust
sprawa
start learning
affair
samolot
start learning
aircraft
rocznie
start learning
annually
pozorny
start learning
apparent
apelacja
start learning
appeal
wymyślony
start learning
contrived
Zakładamy
start learning
assume
świadomy
start learning
aware
okazja
start learning
bargain
szef
start learning
chief
kucanie
start learning
croetching
potwierdzać
start learning
affirm
zgodny
start learning
coherent
przenieść
start learning
convey
niepokoić
start learning
bother
jednocześnie
start learning
simultaneously
migdałki
start learning
tonsils
napięcie
start learning
tension
wyróżnienie
start learning
distinction
wydzieliny
start learning
secretions
chwycić
start learning
grasp
tak więc / tym samym
start learning
thus
podczas gdy
start learning
whereas
wymyślić coś
start learning
to come up with something
zatem
start learning
therefore
ostatnio
start learning
recently
jednakże
start learning
however
poza tym
start learning
besides
Niemniej jednak
start learning
However
co więcej / ponadto
start learning
furthermore
pomimo czegoś
start learning
in spite of
co więcej / prócz tego
start learning
moreover
w rezultacie
start learning
consequently
z drugiej strony
start learning
on the other hand
na przykład
start learning
e.g.
ogólnie rzecz biorąc / ostatecznie
start learning
all in all
rozerwanie
start learning
burst
zamiar
start learning
intent
zapora
start learning
barrage
po pierwsze
start learning
in the first place
po drugie
start learning
secondly
po trzecie
start learning
thirdly
mało prawdopodobne,
start learning
unlikely
przypuszczalnie
start learning
presumably
podnieść
start learning
raise
znać
start learning
be aware of
mnóstwo czegoś
start learning
plenty of something
również
start learning
also
Niemniej jednak
start learning
nevertheless
bez względu na
start learning
regardless
wesoły
start learning
cheerful
obywatel
start learning
citizen
zapewniać
start learning
assert
splot
start learning
weave
znieść, podnieść
start learning
bear
w imieniu
start learning
behalf
poza
start learning
beyond
wpłynąć
start learning
affect
zgięty
start learning
bent
Łopatka
start learning
Blade
nudziarz
start learning
bore
ograniczony
start learning
confined
hodować
start learning
breed
prostokątny
start learning
rectangular
rozpowszechniać
start learning
disseminate
Nakłady
start learning
expenditures
pocisk
start learning
projectile
gwałtownie
start learning
violently
uparty
start learning
stubborn
trzon
start learning
stem
samoocena
start learning
self esteem
krzak
start learning
bush
przedział w pociągu
start learning
compartment
rozsądny
start learning
sensible
obliczenie
start learning
computation
równanie
start learning
equation
szydełkowanie/robienie na drutach
start learning
knitting
stateczny
start learning
sedate
zdolny
start learning
capable
obsada
start learning
cast
chrapanie, łapać w sidła
start learning
snaring
zastawianie sideł
start learning
trapping
chwycić
start learning
seize
sztywny
start learning
stiff
karton
start learning
cardboard
schludny
start learning
neat
surowy
start learning
strict
twardy
start learning
tough
troska
start learning
concern
naprzód
start learning
forth
zaprzestać
start learning
cease
1. ołów 2. smycz
start learning
lead
prezes
start learning
chairman
komora
start learning
chamber
wystawa sklepowa
start learning
display
wykres
start learning
chart
jasny
start learning
bright
przepona
start learning
diaphragm
kręgowce
start learning
vertebrates
zemleć
start learning
grind
włókno
start learning
fiber
trudność
start learning
hardship
kierownictwo
start learning
management
bogactwo
start learning
wealth
nabyty
start learning
acquired
wydajny
start learning
efficient
wyrafinowany
start learning
refined
wskaźnik
start learning
rate
czynnik
start learning
factor
gustowny
start learning
tasteful
wina
start learning
guilt
winny
start learning
guilty
nieudolność
start learning
inadequacy
wyłaniać się
start learning
emerge
zatajenie
start learning
concealment
dotyczące
start learning
pertaining
umożliwiać
start learning
enable
spotkanie
start learning
encounter
zachęta
start learning
encouragement
zagwarantować
start learning
ensure
łatwość
start learning
facility
szczególny
start learning
particular
całkowicie
start learning
totally
słaby
start learning
faint
czystość
start learning
clarity
wiara
start learning
faith
uznany
start learning
acclaimed
pióro
start learning
feather
wybitny
start learning
prominent
osłabienie
start learning
impairment
osa
start learning
a wasp
okrutny
start learning
cruel
gość
start learning
fellow
walka
start learning
struggle
wydajność
start learning
yield
mocno, trwały, umacniać
start learning
firm
siła
start learning
strength
wątpliwość
start learning
doubt
kawałek
start learning
piece, chunk
spalanie
start learning
combustion
kontynuować, ściganie
start learning
pursuing
niewydolność
start learning
insufficiency
nieskuteczność
start learning
inefficiency
uwiąd
start learning
decrepitude
posłuszny
start learning
obedient
niezdolność
start learning
inaptitude
namawiać
start learning
urge
suwerenność
start learning
sovereignty
pobłażliwość
start learning
laxity
margines
start learning
margin
szerokość geograficzna, swoboda
start learning
latitude
zarozumiały
start learning
conceited
nieuczciwy
start learning
dishonest
próżny
start learning
vain
uległość
start learning
docility
wierność
start learning
fidelty
hołd
start learning
obeisance
współczynnik
start learning
coefficient
stosunek
start learning
ratio
niemowlę
start learning
infant
śmiertelność
start learning
mortality
pech
start learning
jinx
pech
start learning
mischance
krzywy
start learning
crooked
udawanie
start learning
sham
podstępny
start learning
deceitful
zwodniczy
start learning
deceptive
oszołomiony
start learning
dazed
małomówny
start learning
reticent
wstrzemięźliwy
start learning
abstemious
zanik
start learning
atrophy
zanik
start learning
vanishing
namacalność
start learning
palpability
wyznanie
start learning
avowal
obfitość
start learning
abundance
majątek
start learning
demesne
pojawić się
start learning
crop up
przerażony
start learning
horrified
zachwycony
start learning
delighted
zadowolony
start learning
1. glad 2. pleased
spowiedź
start learning
confession
składać się
start learning
consist
zestawienie
start learning
juxtaposition
układ
start learning
arrangement
oddać cześć
start learning
pay your respects
zbankrutować
start learning
go bankrupt
zwięzły
start learning
concise
subtelność
start learning
subtlety
zaprzeczać
start learning
contradict
przesuń w dół
start learning
push down
mrok
start learning
gloom
pilna sprawa
start learning
urgency
dochód
start learning
income

You must sign in to write a comment