B. Pawlikowska S ANG 16

 0    81 flashcards    adi0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nie działa
start learning
doesn't work
to nie działa
start learning
it does not work
dlaczego to nie działa?
start learning
why is it not working?
kiedy to będzie działało?
start learning
when will it work?
chciałbym żeby
start learning
I would like to
chciałbym żeby to działało
start learning
I would like it to work
chciałbym żeby pani przyszła do mojego hotelu
start learning
I would like you to come to my hotel
chciałbym żeby pani przyszła do mojego hotelu o 8:00 rano
start learning
I would like you to come to my hotel at 8:00 in the morning
chciałbym żeby pokój był większy
start learning
I would like the room to be bigger
chciałbym żeby twoja siostra przyjechała
start learning
I would like your sister to come
o której przyjdziesz?
start learning
When will you come?
przyjdę wieczorem może o ósmej
start learning
I will come in the evening at eight
chciałbym żebyś przyszła przed ósmą
start learning
I would like you to come before eight
dobrze będę przed ósmą
start learning
I'll be fine before eight
dobrze będę przed ósmą mimo że miałam inne plany
start learning
I will be fine before eight o'clock even though I had other plans
dobrze będę przed ósmą mimo że chciałam pisać listy.
start learning
I will be fine before eight, despite the fact that I wanted to write foxes
gotować
start learning
cook
kucharz
start learning
a cook
czekać
start learning
to wait
zapraszać
start learning
invite
zostawić
start learning
leave
ugotuję obiad
start learning
I will cook a dinner
ugotuje mięso na obiad
start learning
I'm cooking meat for dinner
o której godzinie przyjdziesz?
start learning
at what time will you come?
a na którą godzinę mnie zapraszasz?
start learning
and what time do you invite me to come
zaprosiłam cię na siódmą wieczorem
start learning
I invited you on the seventh evening
dasz radę?
start learning
will you make it?
dam radę
start learning
i will make it
zostawię trochę mięsa dla ciebie
start learning
I will leave some meat for you
poczekasz na mnie?
start learning
will you wait for me?
oczywiście poczekam na ciebie
start learning
Of course, I will wait for you
mój kucharz bardzo ciebie lubi
start learning
my cook likes you very much
mówi nawet że gotuje specjalnie dla ciebie
start learning
he even says that he cooks especially for you
a co ugotuje dzisiaj wieczorem?
start learning
what will he cook tonight?
nie wiem ale myślę że dla ciebie ugotuje najlepsze dania
start learning
I do not know but I think that he will cook the best dishes for you
Masz świetnego kucharza
start learning
you have a great cook
wiem dlatego lubię zapraszać przyjaciół na kolację
start learning
I know why I like to invite friends for supper
ile osób zaprosiłeś?
start learning
how many people did you invited?
zaprosiłem wszystkich moich znajomych
start learning
I invited all my friends
przyjdzie dwadzieścia osób
start learning
Twenty people will come
myślę że ich polubisz
start learning
I think you'll like them
to bardzo sympatyczni ludzie
start learning
they are very nice people
nie wątpię Pewnie dlatego są twoimi przyjaciółmi
start learning
I do not doubt Sure, that's why they're your friends
to prawda
start learning
it's true
zmęczony
start learning
tired
jestem zmęczony
start learning
I'm tired
jestem bardzo zmęczony
start learning
I am very tired
jestem tak zmęczony że chcę tylko spać
start learning
I am so tired that I just want to sleep
jestem tak zmęczony że nie mogę iść dalej
start learning
I am so tired that I can not go on
jestem tak zmęczony że nie chce mi się nic robić
start learning
I am so tired that I do not want to do anything
głodny
start learning
hungry
jestem głodna
start learning
I'm hungry
jestem głodna jak wilk
start learning
I'm hungry like a wolf
jestem tak głodny że zjem nawet to czego nie lubię
start learning
i' so hungry that i will ewen eat what i don't like
jesteś głodny?
start learning
are you hungry?
chcesz coś zjeść?
start learning
do you want to eat somethings
poczekaj tutaj
start learning
wait here
przyniosę ci kanapkęi
start learning
i 'll get you a sandwich
chcę kupić kwiaty
start learning
I want to buy flowers
idę na przyjęcie, chcę kupić kwiaty
start learning
I'm going to a party, I want to buy flowers
jakie kwiaty będą najlepsze?
start learning
which flowers will be the best?
poproszę pięc tych czerwonych kwiatów
start learning
five of the red flowers please
kupiłem dla twojej mamy kwiaty
start learning
I will buy flowers for your mom
chcę zbudować dom w górach
start learning
I want to build a house in the mountains
co to jest?
start learning
what is it?
to jest chleb
start learning
this is bread
a co jest na tym chlebie?
start learning
but what's on that bread?
to nasza specjalność
start learning
this is our specialty
czy to jest mięso?
start learning
Is this meat?
tak to jest mięso z dzika
start learning
yeah, it's wild boar meat
pyszne spróbuj
start learning
delicious try
ja chyba nie mogę jeść mięsa z jelenia
start learning
I probably can not eat deer meat
dlaczego?
start learning
why?
jestem wegetarianinem
start learning
I am a vegetarian
jestem wegetarianinem i nie jem mięsa
start learning
I'm a vegetarian and I do not eat meat
przepraszam jest mi bardzo przykro
start learning
I'm sorry I'm very sorry
a czy lubisz jeść chleb?
start learning
Do you like to eat bread?
tak chleb jest bardzo popularny w moim kraju
start learning
yeah, bread is very popular in my country
bardzo go lubię
start learning
I like him very much
w takim razie weż sobie więcej chleba
start learning
take some more breat then
a ja z przyjemnością zjem twoją porcję mięsa z kurczaka
start learning
and I will gladly eat your boar of wild boar meat

You must sign in to write a comment