attitudes and beliefs

 0    69 flashcards    monikamichalska36
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mocno przekonany
start learning
passionate believer (in sth)
uwazac kogos za
start learning
regard
w ich opini
start learning
in their view
podejrzewam
start learning
I suspect
umiera z
start learning
dying from
podejrzany, podejrzliwy
start learning
suspicious
gardzić
start learning
despise
pochwalam
start learning
disapprove of
liczyć się
start learning
reckon
postrzegają
start learning
they view
zaciekły przeciwnik
start learning
fierce opponent
przeciwny
start learning
opposed
strach pomyśleć
start learning
dread to think
odmówić przyjęcia
start learning
refuse to accept
odmówić przyjęcia
start learning
refuse to accept
się zdecydować
start learning
make up my mind
znają własne umysły
start learning
they know their own minds
czuję się mocno o
start learning
feel strongly about
diler
start learning
drug- pusher
są przekonani
start learning
are convinced
mają racje
start learning
have a point
odrzucać
start learning
reject
brak porozumienia
start learning
disagreement
nie zgadzać się
start learning
disagree
na rzecz
start learning
in favour of
Myślę, że
start learning
I guess
być przed
start learning
be against
postawa wobec
start learning
attitude towards
kara śmierci
start learning
punishment
jest Pro
start learning
is pro
podjąć zainteresowanie sth
start learning
take a keen interest in sth
opieka / uwaga
start learning
care
zdecydowanie popiera
start learning
strongly approve of
Przypuszczam
start learning
I presume
udział
start learning
share
punkty widzenia
start learning
viewpoints
chcieć zobaczyć
start learning
would like to see
są bardzo anty
start learning
are fiercely anti
energii jądrowej
start learning
nuclear power
moje własne wypełnienie to
start learning
my own filling is
wrażenie, że
start learning
under the impression that
muszę przyznać
start learning
I must admit
Obawiam się, że mam ochotę się zgodzić
start learning
Im afraid Im temped to agree
adwokat
start learning
advocate
są zdania
start learning
are of the opinion
moim zdaniem
start learning
to my mind
przygotowany na przyjęcie
start learning
prepared to accept
przygotowany na przyjęcie
start learning
prepared to accept
nie mają czasu na
start learning
have no time for
z ręki
start learning
out of hand
wszystko wydaje się
start learning
it all seems
nie mogę znieść
start learning
cant stand
wielcy fani
start learning
great fans
Nigdy nie zrozumiałem
start learning
Ive never understood
zaufany
start learning
trusted
wyrok
start learning
judgement
o ile są one zainteresowane
start learning
as far as they are concerned
wsparcie
start learning
support
byc za
start learning
are olso for
nie mam nic przeciwko
start learning
i dont mind
bardzo lubie
start learning
im quite fond
kontynuować
start learning
keep on
rozważać
start learning
consider
utrzymać
start learning
maintain
domagać się
start learning
insist
lepszy
start learning
preferable
Nie pomyślałbym
start learning
I wouldnt have thought
podejście
start learning
approach
zgodzić się z
start learning
see eye to eye with

You must sign in to write a comment