Angielski w domu

 0    72 flashcards    mamczas
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
krajowy, wewnętrzny
W Syrii trwa wewnętrzny konflikt.
start learning
domestic
Ther's a domestic conflict in Syria.
dziecinny
start learning
childish
zachowanie
start learning
behaviour
naukowiec
start learning
scientist
wynaleźć
start learning
invent
Majowie
start learning
the Mayan
Inkowie
start learning
the Inkas
Układ Słoneczny
start learning
the Solar System
odkryć
start learning
discover
plemię
start learning
tribe
wiedza
start learning
knowledge
zastrzyk
start learning
injection
wyposażenie, sprzęt
start learning
equipment
dokonywać, wykonywać (np. operację)
start learning
perform
występować (dla publiczności)
start learning
perform
towarzyszyć, odprowadzić, odprowadzać
start learning
escort
operować (np. sprzętem), działać (np. maszyna)
start learning
operate
pole uprawne
start learning
cornfield
wymieniony
start learning
mentioned
wspominać
start learning
mention
albo, też nie
start learning
either
żywić się CZYMŚ
start learning
feed on SOMETHING
gotować, ugotować (o wodzie)
start learning
boil
mruczeć
start learning
purr
jęczeć
start learning
moan
zadowolony
start learning
pleased
orbitować
start learning
orbit
Wisła
start learning
the Vistula
łąka, obszar trawiasty, użytki zielone
start learning
grassland
Węgry - Węgierski
start learning
Hungary - Hungarian
serial komediowy ze śmiechem w tle
start learning
sitcom
giełda
start learning
exchange
giełda poza miastem
start learning
retail park
na wolności
start learning
at large
koci, jak kot
start learning
catlike
spotykany, występujący
start learning
found
w groszki
start learning
spotted
dowód, dowody
start learning
evidence
gromadzić, zbierać
start learning
accumulate
zobowiązujący
start learning
obliged
zobowiązać, zobowiązywać
start learning
oblige
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate
twierdzić, utrzymywać
start learning
claim
wspaniały / niespotykany / niezwykły
start learning
extraordinary
podobny
start learning
similar
polować, poszukiwać
start learning
hunt
wybierać, dobierać
start learning
pick
natychmiast
start learning
immediately
chyba nie, jeśli nie
start learning
unless
zapędzony w kozi róg
start learning
cornered
poszukiwanie, poszukiwania
start learning
search
potwierdzony, udowodniony
start learning
proved
udowadnia, dowodzić, okazać się
start learning
prove
zauważyć, zaobserwować
start learning
observe
ciągnąć za sobą; snuć się, ciągnąć się; podążać tropem, śledzić
start learning
trail
jeleń
start learning
deer
kurczowo trzymać się, uczepić się (w sensie fizycznym)
start learning
cling
w pełni
start learning
fully
przekonany (o CZYMŚ)
start learning
convinced
raport, sprawozdanie
start learning
report
posiadanie (fakt posiadania czegoś)
start learning
possession
kilka, parę
start learning
several
zrozumienie
start learning
comprehension
streszczać, skracać
start learning
précis
wniosek, konkluzja, zakończenie
start learning
conclusion
serwować
start learning
serve
witać, przywitać, powitać, powitać
start learning
greet
warczeć
start learning
growl
wnuczek, wnuczka
start learning
grandson
uczęszczać
start learning
attend
stosować się
start learning
comply
fiszka, notatka
start learning
flashcard
Without a flashcard she was, of course, on a hiding to nothing.

You must sign in to write a comment