Angielski U5

 0    92 flashcards    jansmagaop
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Elektryczność
start learning
Electricity
Energia atomowa
start learning
Nuclear power
Antybiotyki
start learning
Antibiotics
Szczepienia
start learning
Vaccinations
Sieć komputerowa
start learning
Computer network
Motocykle
start learning
Motorbikes
Inżynieria genetyczna
start learning
Genetic Engineering
Pralka
start learning
Washing machine
Odkurzacz
start learning
Vacuum cleaner
Podróż kosmiczna
start learning
space travel
Komercyjne samoloty
start learning
Commercial aeroplanes
Energia słoneczna
start learning
Solar power
Satelity telekomunikacyjne
start learning
Communications satellites
Energia
start learning
Energy
Maszyny
start learning
Machines
Lekarstwo
start learning
Medicine
Nauka
start learning
Science
Technologia informacyjna
start learning
Information Technology
Pytanie
start learning
Question
Cud
start learning
Wander
Omawiać
start learning
Discuss
Debata
start learning
Debate
odpowiadać/zareagować
start learning
Respond
Odpowiadać
start learning
Reply
Badania
start learning
Research
Zbadać
start learning
Investigate
Dowiadywać się
start learning
Inquire
Zbadać
start learning
Look into
Niechlujny
start learning
Messy
Włochaty
start learning
Hairy
Odpowiedzialny
start learning
Responsible
Sympatyczny
start learning
Lovable
Opłacalny
start learning
Profitable
Wdzięczny
start learning
Thankful
Bolesny
start learning
Painful
Spokojny
start learning
Peaceful
Wybuchowy
start learning
Explosive
Twórczy
start learning
Creative
Efektywny
start learning
Effective
Nieprzydatny
start learning
Useless
Bezdomny
start learning
Homeless
Beznadziejny
start learning
Hopeless
Biologiczny
start learning
Biological
Poetycki
start learning
Poetic
Edukacja
start learning
Education
Relaks
start learning
Relaxation
Wyobraźnia
start learning
Imagination
Imigracja
start learning
Immigration
Zanieczyszczenie
start learning
Pollution
Instrukcja
start learning
Instruction
Depresja
start learning
Depression
Zawody
start learning
Competition
Zabawa
start learning
Entertainment
Poprawa
start learning
Improvement
Zatrudnienie
start learning
Employment
Umowa
start learning
Agreement
Bieganie
start learning
Running
Palenie
start learning
Smoking
Śmiać się
start learning
Laughing
Jedzenie
start learning
Eating
Słabość
start learning
Weakness
Samotność
start learning
Loneliness
Szczęście
start learning
Happiness
Życzliwość
start learning
Kindness
Kreatywność
start learning
Creativity
Głupota
start learning
Stupidity
Wrażliwość
start learning
Sensitivity
odpowiedzialność
start learning
responsibility
Zepsuty
start learning
Broken down
Wymaga ładowania
start learning
Needs recharging
Nieczynny
start learning
Out of order
Potrzebuje naprawy
start learning
needs fixing
Odbiór (np. Brak odbioru w telefonie)
start learning
Reception
Spróbuj go wyłączyć
start learning
Try to switching it off
Wydaje dziwny hałas
start learning
Keeps making this strange noise
Zgnieciony
start learning
Crushed
Zawieszony
start learning
Frozen
Nie działa
start learning
Doesn't work
Rozwiązać coś (np. problem)
start learning
Sort it out
Zapisz go na karcie pamięci
start learning
Save it onto a memory stick
Wydrukuj dla Ciebie
start learning
Print it for you
Podłącz go
start learning
Plug it in
Gniazdo elektryczne
start learning
Socket
naciśnij przycisk
start learning
Press the button
Mieć zastrzyk
start learning
Have an injection
Mieć operację
start learning
have an operation
Zabrakło benzyny
start learning
Run out of petrol
Awaria
start learning
Break down
Uzyskaj połączenie
start learning
Get a connection
Uruchom ponownie komputer
start learning
Restart/reboot the computer
Zrób eksperyment
start learning
Do an experiment
Włącz / wyłącz
start learning
Swich it on/off

You must sign in to write a comment