angielski medyczny

 0    234 flashcards    magdak5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
skurcz serca
start learning
systole
strzykawka
start learning
syringe
nosowy
start learning
rhinal
szczepionka
start learning
vaccine
sączyć się(krew z rany, wysięk)
start learning
weep
głośny wdech na końcu ataku kaszlu
start learning
whoop
zanokcica, zastrzał
start learning
whitlow
krztusiec
start learning
whooping cough
standaryzowana różnica średnich
start learning
standardized mean difference
względne zmniejszenie ryzyka
start learning
relative risk reduction
względne zwiększenie ryzyka
start learning
relative risk increase
ryzyko względne
start learning
relative risk (RR)
korzyść względna
start learning
relative benefit(RB)
względne zwiększenie korzyści
start learning
relative benefit increase
choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych
start learning
Gonarthrosis
wykluczyć
start learning
rule out
oceniać pod względem
start learning
assess for
wskazujący na
start learning
suggestive of
odpowiedni do wieku
start learning
age appropriate
zajmujący, obejmujący
start learning
involving
wzmocnienie kontrastowe
start learning
enhancement
złamanie
start learning
fracture
iloraz szans
start learning
odds ratio
wskaznik wiarygodności
start learning
likelihoodratio
hazard względny
start learning
hazard ratio
przewlekła choroba nerek
start learning
chronic kidney disease
zakrzepica żył wątrobowych
start learning
hepatic vein thrombosis
naczyniak krwionośny wątroby
start learning
hepatic hemangioma
ogniskowy rozrost guzkowy
start learning
focal nodular hyperplasia (FNH)
rak wątrobowokomórkowy
start learning
hepatocellular carcinoma
gruczolak wątrobowokomórkowy
start learning
hepatocellular adenoma, hepatic adenoma
niedrożność porażenna jelit
start learning
ileus, gastrointestinal atony
moczówka prosta
start learning
diabetes insipidus
zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny
start learning
syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH)
zespół pustego siodła
start learning
empty sella syndrome
niedoczynność przysadki
start learning
hypopituitarism
bezwzględne zwiększenie korzyści
start learning
absolute benefit increase (ABI)
bezwzględne zwiększenie ryzyka
start learning
absolute risk increase
bezwzględne zmniejszenie ryzyka
start learning
absolute risk reduction
przedział ufności
start learning
confidence interval (CI)
TEE
start learning
transesophageal echocardiography
LAD
start learning
left anterior descending artery
ACE
start learning
angiotensin converting enzyme
CPK
start learning
creatine phosphokinase
LVOT
start learning
left ventricle outflow tract
ASD
start learning
atrial septal defect
VSD
start learning
ventricular septal defect
PBSC
start learning
peripheral blood stem cell
CSF
start learning
colony-stimulating factor, cerebrospinal fluid
wypadnięty krążek międzykręgowy
start learning
prolapsed intervertebral disc
całkowita remisja zmian (nowotworowych)
start learning
pathological complete response
klirens, współczynnik oczyszczania osocza
start learning
plasma clearance rate
nieprawidłowa glikemia na czczo
start learning
impaired fasting glucose
nieprawidłowa tolerancja glukozy
start learning
impaired glucose tolerance
ATN
start learning
acute tubular necrosis
AS
start learning
ankylosing spondylitis
ARF
start learning
acute renal failure
APUD
start learning
amine precursor uptake and decarboxylation system
API
start learning
arterial pressure index
APCs
start learning
atrial premature complexes
AML
start learning
acute myeloid leukemia
ADPKD
start learning
autosomal dominant polycystic kidney disease
płytki
start learning
platelet
pancytopenia
start learning
pancytopenia
splenomegalia
start learning
splenomegaly
ciała obce
start learning
foreign bodies
granulocyt
start learning
granulocyte
ziarniniak
start learning
granuloma
trąd
start learning
leprosy
oponiak
start learning
meningioma
ból jądra
start learning
testicular pain, orchialgia
kostny
start learning
osseous
kaszak, torbiel łojowa
start learning
atheroma, cyst tallow, sebocystoma
włókniak
start learning
fibroma
tłuszczak
start learning
lipoma
krętość, kręty przebieg
start learning
tortuosity
oboczny
start learning
collateral
krążenie oboczne
start learning
collateral circulation
naczynie oboczne
start learning
collateral vessel
diagnostyka lekarska
start learning
medical diagnostics
obrazy
start learning
images
mukowiscydoza
start learning
cystic
rak podstawnokomórkowy
start learning
basal cell carcinoma
natężona objętość wydechowa jednosekundowa
start learning
forced expiratory volume in a second
guz z komórek rozrodczych
start learning
germ cell tumor GCT
ból zęba
start learning
toothache
ból pleców
start learning
back pain
w odniesieniu do czegoś
start learning
in relation to something
rozrost skóry
start learning
hyperplasia of the skin
niedoczynność tarczycy
start learning
Hypothyroidism
nadczynność tarczycy
start learning
Hyperthyroidism
zapalenie wyrostka robaczkowego
start learning
appendicitis
zapalenie opon mózgowych
start learning
meningitis
zapalenie oskrzeli
start learning
bronchitis
acetazolamid
start learning
acetazolamide
aceton
start learning
acetone
acholia
start learning
suppressed bile excretion
acholuria,
start learning
acholuria, absence of bile pigments from urine
adiunkt
start learning
lecturer
adrenalektomia
start learning
adrenalectomy
adrenalina
start learning
adrenaline
adynamia
start learning
adynamia
adynamia okresowa dziedziczna
start learning
episodic hereditary adynamia
afakia
start learning
aphakia, absence of crystalline lens
afatyczny
start learning
aphasic
wydzielina z nosa
start learning
nasal discharge
wydzielina surowicza
start learning
serous discharge
wydzieliny
start learning
secretions
upławy
start learning
vaginal discharge
kamica ślinianki
start learning
sialolithiasis, ptyalolithiasis
kamica moczowa
start learning
urolithiasis
kamica moczowodowa
start learning
ureterolithiasis
przezskórny
start learning
percutaneous
heterogeniczny
start learning
heterogeneous
czułość
start learning
tenderness
tkliwość miejscowa
start learning
Local tenderness
tyłozgięcie
start learning
retroflexion
thyreoglobulina
start learning
thyreoglobulin
ropomocz
start learning
pyuria
ropowica dna jamy ustnej
start learning
Ludwig's angina
zasięgowa regulacja wzmocnienia
start learning
time- gain compensation
uretrosonografia mikcyjna
start learning
voiding urethosonography
nakłucie jamy brzusznej
start learning
abdominocentesis
wycięcie macicy z dostępu brzusznego, histerektomia
start learning
abdominohysterectomy
histerotomia brzuszna, otworzenie macicy z dostępu brzusznego
start learning
abdominouterotomy
brzuszno-pęcherzowy
start learning
abdominovesical
bezechowy
start learning
anechoic
śródjądrze
start learning
mediastinum testis
przewód
start learning
cord
wyrostek, wypustka
start learning
process
wodniak jądra
start learning
scrotal hydrocele
osłonka pochwowa jądra
start learning
tunica vaginalis testis
jądro
start learning
testis
powięż nasienna zewnętrzna
start learning
external spermatic fascia
powięż nasienna wewnętrzna
start learning
internal spermatic fascia
powięż m. dzwigacza jądra
start learning
the cremasteric fascia
najądrze
start learning
epididymis
cewki nasienne kręte
start learning
the seminiferous tubules
powrózek nasienny
start learning
spermatic cord
krezka
start learning
mesentery
zawartość, tresc
start learning
content, the content
t. nabrzuszna dolna
start learning
inferior epigastric artery
t. jądrowa
start learning
testicular artery
splot wiciowaty
start learning
the pampiniform plexus
osłonka, otoczka
start learning
sheath
zwyrodnienie płynowe
start learning
cystic degeneration
powierzchnia przyśrodkowo-tylna
start learning
medial-posterior surface
rozgałęzienie
start learning
ramification
dobrze odgraniczona zmiana
start learning
well-defined lesion
rak brodawkowaty tarczycy
start learning
papillary thyroid carcinoma
kręte naczynia
start learning
tortuous vessels
echogeniczność
start learning
echogenicity
autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
start learning
autoimmune thyroiditis
rozsiany
start learning
diffuse
podostre zapalenie tarczycy
start learning
subacute thyroiditis
polekowe zapalenie tarczycy
start learning
drug-induced thyroiditis
szypuła
start learning
stalk
śledziona
start learning
spleen
torbiel bąblowcowa
start learning
hydatid cyst
zwyrodnienie szkliste
start learning
hyalinosis
iloraz, wskaznik, współczynnik
start learning
quotient
codzienny
start learning
quotidian
drżeć
start learning
quiver
kwant
start learning
quantum
kwarantanna
start learning
quarantine
czwartaczka
start learning
quaratan
współczynnik wzrostu
start learning
growth quotient
wskaznik barwny
start learning
blood quotient
iloraz inteligencji
start learning
intelligence quotient
wskaznik oddechowy
start learning
Respiratory quotient
znachor
start learning
quack
znachorstwo
start learning
quackery
niedowidzenie kwadrantowe
start learning
quadrantanopsia
czterokomorowy
start learning
quadrilocular
porażenie czterokończynowe
start learning
quadriplegia
torbielowaty nowotwór neuroendokrynny
start learning
neuroendocrine neoplasm
lity nowotwór rzekomobrodawkowy
start learning
Solid pseudopapillary neoplasm
surowiczy nowotwór torbielowaty
start learning
serous cystic neoplasm
śluzowy nowotwór torbielowaty
start learning
mucinous cystic neoplasm
śródprzewodowy brodawkowaty nowotwór śluzowy
start learning
intraductal papillary mucinous neoplasm
choroby spichrzeniowe
start learning
storage diseases
rozstrzeń
start learning
distension
zasadniczy, fundamentalny
start learning
essential
spływ żył wątrobowych
start learning
confluences of the liver veins
guzek, guz
start learning
lump
podział całości na dwie części
start learning
dychotomy
rozgałęzienie
start learning
branching
odgięty, ustawiony pod kątem
start learning
angled
narząd miąższowy
start learning
parenchymatous organ
obwód
start learning
girth
napływ strumieniem
start learning
streaming
pierwotna marskość żółciowa
start learning
primary biliary cirrhosis (PBC)
obfity
start learning
abundant
okrągławy
start learning
roundish
staw skroniowo-żuchwowy
start learning
temporomandibular joint
pachwina
start learning
groin
wieloboczny, wielościenny(o komórce)
start learning
polyhedral
doczesna
start learning
decidua
torbiel nasienna
start learning
spermatocele
jajowód
start learning
fallopian tube
ziarniniak spermy
start learning
sperm granuloma
poszerzenie kanalikowe
start learning
tubular ectasia
dawać, pozwalać
start learning
allow
psota, figiel, szkoda, urwis
start learning
mischief
przeszczep szpiku kostnego
start learning
bone marrow transplant BMT
pemfigoid pęcherzowy
start learning
bullous pemphigoid BP
gorączka plamicowa brazylijska
start learning
Brazilian purpuric fever BPF
pemfigoid bliznowaciejący
start learning
cicatricial pemphigoid CP
neuroradiolog
start learning
neuroradiologist
z rozpoznaniem
start learning
diagnosed with
postrzeganie przedmiów jako większych niż są w rzeczywistości
start learning
seeing objects as larger than they really are
jądra tworu siatkowatego śródmózgowia
start learning
nuclei of the midbrain reticular formation
od jak dawna tak jest?
start learning
how long have you had it?
czy są dreszcze?
start learning
do you shiver?
wgłobienie
start learning
intussusception
obraz przekroju poprzecznego pokazuje objaw donata
start learning
transverse image showing the doughnut sign
zewnętrzne warstwy reprezentują wgłębione światło i ściany jelita
start learning
The outer layers representing the intussuspiens bowel wall and lumen
część wgłobiona
start learning
intussusceptum
wewnętrzne warstwy reprezentują część wgłobioną jelita
start learning
the inner layers representing the intussusceptum bowel
wymioty, które wystąpiły po obiedzie
start learning
postprandial vomiting
wzrastająca z błony podśluzowej ściany żołądka
start learning
arising from the submucosal layer of the gastric wall
Ultrasonografia brzucha wykazała owalną, jednorodną, hypoechogeniczną zmianę
start learning
Abdominal ultrasound detected an oval, homogeneous, hypoechoic lesion
pomiędzy wcięciem kątowym, akrzywizną większą trzonu żołądka
start learning
between between incisura angularis and greater curvature of the gastric body
jak długo pan choruje?
start learning
how long have you been ill?
czy to się nagle zaczęło?
start learning
did it start all of a sudden?
ile dni była pani niedysponowana?
start learning
How many days have you been indisposed?
Czym to jest spowodowane?
start learning
What do you think the reason is?
proszę wystawić język
start learning
Stick out your tongue
proszę powtórzyć
start learning
say it once again
proszę unieść jeszcze wyżej
start learning
raise it more
proszę podnieść rękę
start learning
raise your arm
czy straciła pani ostatnio na wadze
start learning
have you lost weight lately?
czy miała pani krwawienia z nosa?
start learning
have you had any nose bleeding?
czy miała pani krwawienia?
start learning
have you had bleeding?

You must sign in to write a comment