angielski kartkówka 2

 0    103 flashcards    guest1612413
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wspaniały
start learning
splendid
(szeroki) zakres / wybór
start learning
(wide) range/selection
różnorodne napoje
start learning
variety of refreshments
pamiątki
start learning
souvenirs
musisz zobaczyć
start learning
a must-see
znane miejsce
start learning
well-known venue
dostepne
start learning
accesible
według legendy
start learning
acording to legend
cena wstępu
start learning
admission price
rozrywka
start learning
amusement
Coroczna impreza
start learning
annual event
utorzsamiać się z czymś
start learning
associate with
zadziwiający
start learning
astonishing
próba
start learning
attempt
aleja
start learning
avenue
inspirujące wnętrze
start learning
awe-inspiring interior
na podstawie
start learning
based on
miejsce urodzenia
start learning
birth place
zarezerwować z wyprzedzeniem
start learning
book in advanced
zapierające dech w piersiach wiadomości
start learning
breathtaking news
płótno
start learning
canvas
urzekający
start learning
captivating
oskarżenie
start learning
charge
okazja
start learning
bargain
uczcić
start learning
commemorate
prowizja
start learning
commission
oddanie, poświęcenie
start learning
commitment
prowadzać eksperymenty
start learning
conduct experiments
współczesne dzieło sztuki
start learning
contemporary work of art
składka / wkład / udział
start learning
contribution
przenieść
start learning
convey
waluta
start learning
currency
Data, od
start learning
date from
poświęcony
start learning
dedicated to
opóźnienie
start learning
delay
opis
start learning
description
obniżka
start learning
discount
dzielnica
start learning
district
kopuła
start learning
dome
krajowy
start learning
domestic
czas trwania
start learning
duration
wsiadać / wysiadać
start learning
embark/disembark
niepełnosprawność
start learning
enable
popierać, zachęcać
start learning
encourage
zagrożony
start learning
endangered
zabawiać
start learning
entertain
kurs
start learning
exchange rate
wystawa
start learning
exhibit
zbadać
start learning
explore
wspaniały / niespotykany / niezwykły
start learning
extraordinary
około
start learning
approximately
istotny
start learning
essential
otwierający oczy
start learning
eye-opening
fascynująca historia
start learning
fascinating story
los
start learning
fate
prom
start learning
ferry
dowiedzieć się
start learning
find out
w celu uzyskania dalszych informacji zadzwoń
start learning
for further information call
dawny
start learning
former
fontanna
start learning
fountain
wstęp wolny
start learning
free entery
w pełni zrekonstruowany
start learning
fully reconstructed
wsiąść/ wysiąść
start learning
get on/off
rząd
start learning
goverment
wspaniały widok na miasto
start learning
great view of the city
dziedzictwo
start learning
heritage
wynająć
start learning
hire
wysoka technologia
start learning
hi-tech
kultowa postać
start learning
iconic figure
kara więzienia
start learning
inprisonment
niesamowite zabytki
start learning
incredible monuments
przemysłowy
start learning
industrial
owiany złą sławą
start learning
infamous
pomysłowa technologia
start learning
ingenious technology
mieszkaniec
start learning
inhabitant
wprowadzać innowacje/zmiany
start learning
innovate
nieważny bilet
start learning
invalid ticket
nieoceniony
start learning
invaluable
wynalazki
start learning
inventions
biżuteria / biżuteria
start learning
jewels/ jewellery
skrzyżowanie
start learning
junction
Ulotka / broszura
start learning
leaflet/brochure
wykład
start learning
lecture
spójrz prosto do
start learning
look foward to
tanie linie lotnicze / tanie linie lotnicze
start learning
low cost / budget airlines
wysoka / niska cena
start learning
high/low price
wspaniale oświetlony
start learning
magnificently illuminated
robić różnicę
start learning
make a difference
rezydencja
start learning
mansion
życie morskie / fauna i flora
start learning
marine life
pamiątki
start learning
memorabilia
syrena
start learning
mermaid
nieporozumienie
start learning
misunderstanding
nowoczesne udogodnienia
start learning
modern facilities
muzeum multimedialne
start learning
multimedia museum
murale
start learning
murals
kuchnia narodowa
start learning
national cuisine
naturalne środowisko, siedlisko
start learning
natural habitat
liczne wydarzenia kulturalne
start learning
numerous cultural events
na wyświetlaczu
start learning
on display
jeden z najbardziej
start learning
one of the most
rozpoznawalne miejsca
start learning
recognisable places
otwarte codziennie od ... do...
start learning
open daily from... until...

You must sign in to write a comment