angielski kartkówka 15.11.2019

 0    51 flashcards    Eliza2017
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zajęcia plastyczne
start learning
art
biologia
start learning
biology
chemia
start learning
chemistry
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
geography
historia
start learning
history
informatyka
start learning
IT
matematyka
start learning
maths
zajęcia muzyczno teatralne
start learning
music and drama
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
fizyka
start learning
physics
język polski
start learning
polish
religia
start learning
religious education
przepisywać pracę domową
start learning
copy homework
nie zdać egzaminu
start learning
fail an exam
dostać niską ocenę
start learning
get a low mark
dostać najwyższą ocenę
start learning
get a top mark
przedstawić prezentację
start learning
give a presentation
mieć egzamin
start learning
have an exam
opuścić lekcię
start learning
miss (a lesson)
zdać egzamin
start learning
pass an exam
powtarzać do sprawdzianu
start learning
revise for a test
podchodzić do egzaminu
start learning
take an exam
robić notatki
start learning
take notes
przerwa Szkolna
start learning
break
kolega z klasy
start learning
classmate
przerwa obiadowa
start learning
lunchtime
zeszyt
start learning
notebook
wywiadówka
start learning
parents' evening
dziedziniec szkolny
start learning
playground
uczeń (podstawówki)
start learning
pupil
świadectwo ukończenia szkoły
start learning
school certificate
okresowa ocena pracy ucznia
start learning
school report
boisko
start learning
sports field
rada pedagogiczna
start learning
staff meeting
podręcznik
start learning
textbook
przedmiot artystyczny
start learning
arts subject
przedmiot Akademicki
start learning
academic subject
zaleta
start learning
advantage
chodzić do szkoły
start learning
attend a school
kariera
start learning
career
słynny
start learning
famous
bezpłatny
start learning
free
wykształcenie ogólne
start learning
general education
możliwość, okazja, szansa
start learning
opportunity
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła średnia
start learning
secondary school
specjalizować się w czymś
start learning
specialise in sth
Szkoła Państwowa
start learning
state school
szkoła prywatna
start learning
private school
utalentowany
start learning
talented

You must sign in to write a comment