angielski dział 3

 0    65 flashcards    oliwiatatina
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być dobrym w
start learning
to be good at
spóźnić się do szkoły
start learning
late for school
przerwa
start learning
break
odrabiać pracę domową
start learning
to do your homework
skończyć szkole
start learning
finish school
dostać się do szkoły średniej/na studia
start learning
get into secondary school/University
ukończyć szkołę
start learning
to graduate
uczyć się języków obcych
start learning
learn foreign languages
uczyć się jak
start learning
learn how to
skończyć szkołę
start learning
to leave school
lekcja
start learning
a lesson
opuszczać lekcje
start learning
to miss classes
zapamiętywać daty
start learning
memorize dates
dużo się uczyć
start learning
study hard
robić notatki
start learning
to take notes
uczyć
start learning
to teach
osiągnięcie
start learning
achievement
zajęcia pozalekcyjne
start learning
after school activities
być krytykowanym
start learning
be criticized
być chwalonym
start learning
be praised
ceremonia
start learning
ceremony
odpisywać pracę domową
start learning
to copy somebody else's homework
zrobić kurs
start learning
do a course
zrobić eksperyment
start learning
do an experiment
zrobić co w czyjejś mocy
start learning
do your best
dobrze/słabo sobie poradzić
start learning
do well / badly
wydarzenie
start learning
an event
dowiedzieć się
start learning
to find out
zaangażować się
start learning
get involved in
wpaść w tarapaty
start learning
get into trouble
rozdać
start learning
give out
oddać
start learning
hand in
sprawdzić
start learning
to look up
podjąć decyzję
start learning
make a decision
wygłosić przemówienie
start learning
make a speech
włożyć wysiłek
start learning
make an effort
robić błędy
start learning
make mistakes
robić postępy
start learning
make some progress
zmyślić
start learning
make up
wywiadówka
start learning
parent-teacher meeting
zwracać uwagę/uważać
start learning
pay attention
chodzić na wagary
start learning
play truant
apel
start learning
school assembly
mundurek
start learning
a uniform
nosić mundurek
start learning
to wear a uniform
unikać kłopotów
start learning
stay out of trouble
plan lekcji
start learning
timetable
brać aktywny udział w czymś
start learning
take an active part in something
być dobrze przygotowanym
start learning
be well prepared
oblać egzamin / sprawdzian
start learning
fail an exam / a test
egzamin końcowy
start learning
Final Exam
dostać dobrą ocenę
start learning
get top marks / results
przerabiać testy z poprzednich lat
start learning
go through past paper
uczyć sie na pamięć
start learning
learn by heart
zdać egzamin / zaliczyć sprawdzian
start learning
pass an exam / a test
przygotowywać się do egzaminu
start learning
prepare for the exam
powtarzać do egzaminu
start learning
revise for a test
nagroda
start learning
reward
uczyć się do egzaminu
start learning
study for an exam
przystąpić do egzaminu
start learning
to take an exam / a test
sprawdzać wiedzę
start learning
test your knowledge
ściągać na teście
start learning
cheat in a test
zakuwać
start learning
cram
świadectwo szkolne
start learning
school certificate
świadectwo o postępach w nauce
start learning
school report

You must sign in to write a comment