Angielski Biznesowy

 0    81 flashcards    dawidwedzicki
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
udziałowiec
darek jest jednym z głównych udziałowców firmy
start learning
shareholder
Darek is one of the company's main shareholders
z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
with limited liability
być zaangażowanym w
start learning
to be involved in
widoczny, znaczny
znaczna poprawa
start learning
marked
marked improvement
kwalifikujący się do
start learning
eligible for
przywileje wynikające ze stażu pracy
on ma przywileje
start learning
seniority
he has the seniority position
niezdecydowany
Jest zbyt niezdecydowany by kiedykolwiek być dobrym szefem
start learning
indecisive
He's too indecisive to ever make a good boss
wskazany, pożądany
to była pożądana zmiana
start learning
desirable
it was a desirable change
rozróżniać pomiędzy
start learning
differentiate between
wytrzymałość
Potrzeba dużej wytrzymałości, by być maratończykiem.
start learning
stamina
wymyślać
wymyślili sprytny sposób
start learning
devise
they devised a clever way
pracowity, pilny
brak mu wyobraźni
start learning
diligent
he lacks imagination
pracoholik
Pracoholicy są uzależnieni od pracy.
start learning
workaholic
zdolność, talent
Mam talent do muzyki
start learning
aptitude
I have aptitude for music
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
start learning
effort
wykorzystywać
start learning
exploit
rekrutacja personelu
start learning
personel recruitment
wybitny
To było wspaniałe osiągnięcie.
start learning
distinguished/ eminent
pracowity
start learning
industrious
stażysta
W tym roku będziemy mieli kilku stażystów pracujących z nami.
start learning
trainee
zaznajomiony z
start learning
familiar with
konsultant, doradca
start learning
consultant
zazdrosny o
start learning
envious of
list motywacyjny
Wyślij swoje CV i list motywacyjny na następujący adres.
start learning
cover letter
elastyczny, ruchomy
start learning
flexible
skłonny do
start learning
inclined to
plan emerytalny
start learning
pension plan
nadgodziny
Chyba zapytam, czy mogę wziąć nadgodziny.
start learning
overtime
nocna zmiana
Nie mogę spotkać się z tobą wieczorem, jestem na nocnej zmianie.
start learning
night shift
rozwój
start learning
development
list polecający
start learning
letter of reference
dojeżdżać do pracy
Codziennie dojeżdżam do pracy do miasta
start learning
to commute
I commute into the city every day
należyta staranność
start learning
due diligence
praktyka zawodowa
start learning
apprenticeship
zwolnienie z pracy
start learning
dismissal
dorabiać po godzinach
Dorabiam trochę po godzinach
start learning
moonlight
I moonlight a bit
umowa o pracę
start learning
contract of employent
firma macierzysta
start learning
parent company
oferta przejęcia firmy
On złożył propozycję przejęcia firmy
start learning
takeover bid
He has placed a takover bid for company
zakładać firmę
Ola postanowiła założyć firmę z Marcinem.
start learning
establish a company
strategia spółki
start learning
corporate planning
rada nadzorcza
start learning
board of directors
komisja specjalna
start learning
ad-hoc comittee
plan awaryjny
start learning
contingency plan
wcielenie / włączenie
start learning
incorporation
wspólnik
Mój wspólnik i ja, zdecydowaliśmy się na otwarcie nowego sklepu.
start learning
associate
przedsiębiorstwo
start learning
enterprise
wewnętrzny / krajowy
start learning
domestic
łączyć się
start learning
to merge
przemysłowiec
start learning
industrialist
siedziba główna
start learning
headquarters
analiza kosztów i zysków
start learning
cost benefit analysis
samochód firmowy
start learning
company car
stołówka
start learning
canteen
prowadzić własną działaność
start learning
be self-employed
udział/akcja
Masz jakieś udziały?
start learning
holding
Do you have any holdings?
założyciel
Założyciel firmy zmarł w 2012 roku.
start learning
founder
ogłaszać
Wczoraj ogłosili swoje zaręczyny.
start learning
to announce
kwitnąć / prosperować
Biznes kwitnie
start learning
thrive
The business is thriving
przejęcie
start learning
takeover
przejmować
Jeśli nie zapłacisz rachunków, bank przejmie twoją własność.
start learning
take over
restrukturyzować
start learning
to restructure
mający osobowość prawną
start learning
incorporated
bankrutować
Firma zbankrutowała w zeszłym tygodniu
start learning
file for bankrupcy
The company filed for bankrupcy last week
fuzja
Powinniśmy omówić możliwość fuzji.
start learning
amalgamation
podwykonawca
start learning
contractor
zaległości
start learning
backlog
doroczne walne zgromadzenie
start learning
annual general meeting
przedsiębiorstwo handlowe
start learning
trading company
kierowniczy
start learning
executive
likwidować
On likwiduje firme
start learning
wind up
He is winding up the company
bankrutować
start learning
go bust
wchodzić na giełdę
start learning
go public
samowystarczalny
start learning
self-sufficient
likwidacja
start learning
liquidation
zgodny z
start learning
consistent with
w czasie godzin pracy
start learning
in-service
centrala
Nasza centrala jest na Cyprze.
start learning
head office
obszar działalności
start learning
field of activity
duch przedsiębiorczości
start learning
entrepreneurial spirit
firma wysyłkowa
start learning
mail order company

You must sign in to write a comment