Ang. zawodowy

 0    70 flashcards    krystiangomolka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
urządzenie, przyrząd
start learning
appliance
natychmiast
start learning
at once
drut bez izolacji
start learning
bare wire
popsuty
start learning
broken
ostrożny
start learning
careful
powodować
start learning
cause
zawierać
start learning
contain
zasilać energią
start learning
energize
uszkodzony, niesprawny, wadliwy
start learning
faulty
ziemia
start learning
ground
uziemiony
start learning
grounded
szkodliwy
start learning
harmful
napięcie sieciowe
start learning
maine electricity / power voltage
przejść przez
start learning
pass throught
ścieżka
start learning
path
mokry
start learning
wet
przynajmniej
start learning
at least
tło
start learning
background
zachowanie
start learning
behaviour
zakaz wiercenia i spawania
start learning
boring on drilling and welding
zakaz gaszenia wodą
start learning
do not extinguish with water
cechy
start learning
Features
zwiększyć
start learning
increase
prawdopodobnie
start learning
likely
zakaz używania otwartego ognia
start learning
naked flames forbidden
zakaz ruchu urządzeń do transportu
start learning
no acces for industrial vehicles
nieupoważnionym wstęp wzbroniony
start learning
no acces for pedestriana
zabraniający
start learning
prohibiting
zakaz zdejmowania osłon
start learning
removing protective device forbidden
kształt
start learning
shape
znak
start learning
sign
ostrzeżenie przed porażeniem
start learning
arc flash labes(danger elctricity)
ostrzeżenie butla z gazem
start learning
cautiob with gas bottles
materiały łatwopalne
start learning
flammable materials
uwaga wózek widłowy
start learning
forklift trucks operating
szkodliwe substancje lub drażniące
start learning
harmful substances or irritants
osłona zabezpieczająca
start learning
protection cover
ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego
start learning
industrial vehicles
ryzyko związane z promieniowaniem jonizującym
start learning
ionizig radiation risk
ostrzeżenie przed wyciekiem kwasu
start learning
leaking batteries hazard warning lables
ostrzeżenie przed wiszącym obciążeniem
start learning
overhead load
śliska nawierzchnia
start learning
slippery surface
trójkątny
start learning
triangular
ostrzeganie przed szkodliwymi dla zdrowia substancjami / szkodliwymi lub drażniącymi materiałami
start learning
warning against health hazardous substances/harmful or irritant materials
nakaz wyłączenia zasilania przed pracą
start learning
before maintance set free
wyciągnij wtyczkę z otworu
start learning
pull the plug beforr opening
używaj ochrony skóry
start learning
use skin protection
nakaz stosowania pasa kamizelki
start learning
wear a safty bolt vest
nosić sprzęt do oddychania
start learning
wear respiration equipment
nosić szelki bezpieczeństwa
start learning
wear safety harness
urządzenia do płukania oczu
start learning
eye flushing facilities
prostokątny
start learning
rectangular
kwadrat
start learning
square
nosze
start learning
stretcher
ubranie robocze
start learning
boiler suit
krawędź tnąca
start learning
The cutting edge
suszyc włosy
start learning
dry hair
zasilanie
start learning
sluppy
awryjny
start learning
emergency
buty robocze
start learning
boots
pośpiech
start learning
hurry
blisko / niedaleko
start learning
near
obsługiwać
start learning
operate
kierownik
start learning
supervisor
być włączonym
start learning
to be on
próba resuscytacji
start learning
attempt CRP
hołe ręce
start learning
bare hands
poniżej
start learning
below
materiał nieprzewodzący
start learning
non-conductive material
rozdzielić
start learning
separate

You must sign in to write a comment