ang. 2 unit

 0    111 flashcards    miskra1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nadający się/spełniający warunki
start learning
eligible
stan konta
start learning
balance
oświadczenie/wyciąg
start learning
statement
opłaty bankowe
start learning
bank charges
taksa/wynagrodzenie
start learning
fee
przenieść
start learning
transfer
wypłacić
start learning
withdraw
rachunek bieżący
start learning
current account
rachunek
start learning
bill
zaliczka/depozyt
start learning
deposit
wystawić czek
start learning
issue a cheque
debet
start learning
overdraft
rekrutujący
start learning
applicant
bankomat
start learning
atm machine
sieć bankomatów
start learning
atm network
bankomat
start learning
cashpoint
automatyczne płatności
start learning
automated payment
łatwe do zrozumienia
start learning
straightforward
poddany sprawdzeniu pod jakimś kątem
start learning
subject to status
system bezpieczeństwa
start learning
chip and pin
sprawdzić że cos jest ważne, aktualne
start learning
to validate sth
wpłata
start learning
credit
wypłata
start learning
debit
przychód
start learning
income
wydatki
start learning
outgoings
pożyczać komuś
start learning
lend
pożyczat od kogoś
start learning
borrow
zawdzięczać/wisieć komuś coś
start learning
owe
być na debecie
start learning
go into red
dostępne środki na koncie
start learning
in the black
Numer konta
start learning
account number
oddział banku
start learning
branch of the bank
obca waluta
start learning
foreign currency
pożyczka
start learning
loan
wydruk salda/wyciąg rachunku
start learning
print of the balance
stopy procentowe
start learning
interest rates
biuro
start learning
bureau
kierownik działu obsługi klienta/doradca bankowy
start learning
account manager
konto firmowe
start learning
business account
konto konto oszczednościowe
start learning
savings account
historia kredytowa
start learning
credit history
niespłacający pożyczki
start learning
defaulted on loans
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
rachunki
start learning
receipts
autoryzować
start learning
authorise
ujawniać/udostępniać
start learning
disclose
udzielić pożyczki
start learning
approve a loan
zawiadamiać
start learning
notify
załączyć
start learning
enclose
zaległości
start learning
arrears
narastać
start learning
accure
przelew
start learning
bank transfer
konkurencyjne
start learning
competetive
spłacić
start learning
repay
własność, mienie
start learning
property
stan cywilny
start learning
marital status
bankowość internetowa
start learning
internet banking
zakup/kupić
start learning
purchase
uzyskać
start learning
obtain
być uzasadnionym/uprawnionym
start learning
to be legitimate
teierdzić
start learning
to purport
zawiesić
start learning
suspend
uznanie/wierzenie
start learning
deems
uznać za nieważny
start learning
render
aktualny/obecny
start learning
current
kwestia/problem/emisja
start learning
issue
kolejka
start learning
queue
dług/woerzytelność
start learning
debt
odsetki/oprocentowanie
start learning
interest
klient
start learning
customer
pożyczkobiorca
start learning
borrower
pożyczkodawca
start learning
lender
ochrona/gwarancja
start learning
security
suma/kwota
start learning
sum
raty/zaliczka/zadatek
start learning
instalments
czek
start learning
cheque
filia
start learning
branch
spór sądowy
start learning
litigation
faktura
start learning
invoice
obiekt/ustepliwość
start learning
facility
wnieść skargę
start learning
complain
Siedziba
start learning
head office
opłaty karne
start learning
penalty charges
ogólnonarodowy
start learning
nationwide
infolinia
start learning
helpline
udogodnienia
start learning
facilities
ubezpieczenie
start learning
insurance
ulotka
start learning
leaflet
Na pokrycie kosztów prawnych
start learning
to cover your legal costs
aby wypłacić pieniądze z konta bankowego
start learning
to withdraw money from a bank account
oprocentowanie kredytu
start learning
loan rate
skonsolidować swoje długi
start learning
consolidate your debts
być objęte polisą ubezpieczeniową
start learning
to be covered by an insurance policy
wniosek o pożyczkę
start learning
a loan application
zakres usług
start learning
a range of service
złożyć wniosek o coś
start learning
to make an application for something
czek
start learning
check
wyciąg z konta
start learning
bank statement
sprawa/ugoda
start learning
transaction
paragon
start learning
receipt
zastosować się
start learning
comply
operacja
start learning
process
istotny / ważny
start learning
relevant
paragraf/klauzula
start learning
clause
posiadać konto w banku
start learning
to hold an account with a bank
aby uczynić coś nieważnym
start learning
to render something invalid
podjąć kroki, aby coś zrobić
start learning
to take steps to do something
domyślnie
start learning
in default
usunąć
start learning
took out
popadł w zagłości
start learning
fallen into arrears
przekraczać
start learning
exceed

You must sign in to write a comment