ang studia

 0    64 flashcards    allegroallegro1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedsięwzięcie
start learning
a venture
nakład pracy
start learning
workload
partner biznesowy
start learning
a business associate
teren, lokal
start learning
premises
wspólne przedsięwzięcie
start learning
a joint venture
filia
start learning
a subsidiary
wartość aktywów netto
start learning
net asset value
udział w rynku
start learning
market share
bariery wejścia na rynek
start learning
barriers to entry
punkt odniesienia
start learning
a benchmark
wyniki
start learning
performance
polityka firmy
start learning
company policy
przedsiębiorstwo
start learning
an enterprise
połączyć się, wejść w fuzję
start learning
to merge
przejąć
start learning
to take over
mieć udziały
start learning
to have\hold a stake in
nabywać
start learning
to acquire
przyjąć politykę
start learning
to adopt policy
wyprzedzać
start learning
to stay ahead of
szczycić się czymś
start learning
to pride oneself on something
składać się
start learning
to be made up of
otworzyć, założyć
start learning
to set up
wejść w spółkę z kimś
start learning
to enter/go into partnership with somebody
wykupić
start learning
to buy out
zaczepić się
start learning
to get a foothold
wycofać (się, produkt)
start learning
to withdraw
osiągnąć próg rentownośći, wyjść na zero
start learning
to break even
zasiadać w zarządzie
start learning
to have a seat on the board
rozkręcić coś
start learning
to get something up and running
szybko rozwijający się (rynek, firma)
start learning
rapidly growing (market, company)
rozdrobniony rynek
start learning
fragmented market
zakres pracy
start learning
work-related
średnich rozmiarów
start learning
medium-sized
rotacja załogi
start learning
staff turnover
Świadczenia socjalne
start learning
fringe benefits
wynagrodzenie
start learning
renumeration
Staż pracy
start learning
Seniority
lata pracy
start learning
years of service
niedobór
start learning
shortage
masowe zwolnienia
start learning
massive layoffs/redundacies
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
składka
start learning
a contribution
lista płac
start learning
payroll
poziom zatrudnienia
start learning
staffing level
Środki bezpieczeństwa
start learning
Safety measures
paragon
start learning
a receipt
potrącenie
start learning
a deduction
odsiewać
start learning
to filter out
obniżyć
start learning
to slash
dostosowany, dopasowany
start learning
to tailor
odcinek z wypłaty
start learning
a payslip
naturalna redukcja zatrudnienia
start learning
Natural wastage
zapewniać
start learning
to ensure
odprawa
start learning
severance pay (golden hand shake)
Urząd Skarbowy
start learning
the inland revenue
umieścić na liście kandydatów
start learning
to shortlist
podlegać
start learning
to be subject to
występować o zwrot kosztów
start learning
to claim back
redukcja zatrudnienia
start learning
to downsize
ograniczać (wydatki)
start learning
to cut back (expenses)
rozliczyć się z
start learning
to settle accounts with
nieunikniony
start learning
inevitable, unavoidable
zaradny, pomysłowy
start learning
resourceful
w oparciu o wyniki
start learning
performance-based

You must sign in to write a comment