ang spec 2

 0    41 flashcards    Veronique3399
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
franczyzodawca
start learning
franchisor
franczyza
start learning
franchise
Franczyzobiorca
start learning
franchisee
umowa o franczyze
start learning
franchise agreement
opłata franczyzowa
start learning
franchise fee/ front end fee
honorarium dla franczyzodawcy (regularne opłaty)
start learning
royalty (recurring fees)
honorarium/ prowizja administracyjna (hajs za usługi z zarządzania)
start learning
management services fee
opłata reklamowa
start learning
advertising fee
instrukcja działania
start learning
operations manual
lokalny ekspert (kontroluje czy wszystko jest kuuul)
start learning
master franchisee
franczyza
start learning
franchising
pragnąć czegoś
start learning
have carvings for
przeczucie
start learning
premonition
udać się
start learning
head off
park handlowy
start learning
retail park
remont
start learning
refurbishment
oceniany
start learning
assessed
załatwić, stawić czoła
start learning
tackle, deal with
obecne zmiany
start learning
ongoing changes
Zapytania
start learning
queries
konserwacja
start learning
maintainance
dokumentacja
start learning
records
raport z czegoś
start learning
report
podstawa
start learning
scratch
wstępna opłata konfiguracyjna
start learning
initial set-up fee
zespoły
start learning
ensembles
łączność, łączniki
start learning
liaisons
Siedziba główna
start learning
head office
jak po wybuchu bomby
start learning
like a bomb site
faktura
start learning
invoice
lista płac (dokument potwierdzający wypłatę hajsu pracownikom)
start learning
payroll
skomputeryzowany
start learning
computerised
krótkie podsumowanie, streszczenie
start learning
brief summary
należne wydatki
start learning
accured expenses
odpowiedniki gotówki
start learning
cash equivalents
zysk netto
start learning
net profit
podatek dochodowy
start learning
income tax
wartości niematerialne i prawne
start learning
intangible assets
Działalność operacyjna (podstawowa działalność przedsiębiorstwa, jej celem jest wytwarzanie rzeczy(
start learning
operating activities
od początku istnienia tego biznesu
start learning
from the business' inception
nazwa gospodarstwa domowego, jest super znana i kul xD
start learning
household name

You must sign in to write a comment