ang for physiotherpay unit 5

 0    86 flashcards    ania10022
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kulszowy
start learning
sciatic
objaw
start learning
symptom
płyta
start learning
disc
lędźwiowy
start learning
lumbar
nerw
Dentysta wiercił w moim zębie i trafił na nerw - to takie bolesne!
start learning
nerve
The dentist drilled my tooth and hit a nerve - it's so painful!
Przepuklina
start learning
herniate
znieczulić
start learning
numb
korzeń
start learning
root
zapalny
start learning
inflammatory
drażnić
Becky była rozdrażniona faktem, że George się spóźnił.
start learning
irritate
Becky was exasperated by the fact that George was late.
przylegający
start learning
adjacent
przypalić
start learning
sear
tętnić
start learning
throb
mrowienie
start learning
tingle
pośladek
start learning
buttock
zdegenerowany
start learning
degenerate
sprężony
start learning
compressed
diagnoza
start learning
diagnosis
białko / proteina
start learning
protein
opisać
Czy mógłbyś opisać to bardziej szczegółowo?
start learning
describe
Could you describe it in more detail?
niższy
start learning
lower
promieniowanie
start learning
radiation
nieład
start learning
disorder
rozległy
Rosja jest rozległym krajem - rozciąga się przez pół świata.
start learning
vast
Russia is a vast country - it stretches halfway around the world.
noga
Wypróbowuję nowe ćwiczenia na nogi.
start learning
leg
I'm trying out some new leg exercises.
przeciwny
start learning
opposed
semestr
start learning
term
słaby
To dziecko jest słabe.
start learning
weak
This child is weak.
stopa
Zjedz trochę zupy, to postawi cię na nogi.
start learning
foot
Have some soup, it will get you back on your feet.
ból
Lekarz poprosił mnie o opisanie bólu.
start learning
pain
The doctor asked me to describe the pain.
Zapadnięty
start learning
sunken
Garbić się
start learning
slouch
Obwisać
start learning
sag
Na jednym poziomie
start learning
level
Wyprostowany
start learning
erect
umiarkowanie
start learning
moderately
Pulsujący ból
start learning
throbbing
Palący ból
start learning
searing pain
Przyległy, przylegający
start learning
adjecent
Mrowienie
start learning
tingling
Mrowienie
start learning
pain and needles
Brak czucia, zdrętwienie
start learning
numbness
Początek
start learning
onest
Promieniowanie
start learning
radiation
Tępy bol pobolewanie
start learning
aching pain
Występujący z przerwami
start learning
intermittent
Niszczyć się, pogarszać się
start learning
deteriorate
Dotkliwy, przeszywający ból
start learning
sudden severe pain
Gęstość kości
start learning
bone density
Krzywizna
start learning
curvatures
złamanie kompresyjne
start learning
compression, crush fracture
Zwężenie kanału kręgowego
start learning
spinal stenosis.
Zesztywniające zapalenie kręgosłupa
start learning
ankylosing spondylitys
Choroba krążka międzykręgowego wypadniecie dysku
start learning
ruptured, herniated disc
Kręg, kręgi
start learning
vertebra, vertevrae
Szyjny
start learning
cervical
Piersiowy
start learning
thoracic
Lędźwiowy
start learning
lumbar
Kość krzyżowa
start learning
sacrum
Krzyżowy
start learning
sacral
Kość guziczna, ogonowa
start learning
coccyx
Kość ogonowa
start learning
tail bone
Guziczny
start learning
coccygeal
Kanał kręgowy
start learning
spinal canal
Rdzeń kręgowy
start learning
spinal cord
Krążek międzykręgowy
start learning
intervertebral disc
Galaretowaty
start learning
galatinous
Wypadnięcie krążka międzykręgowego
start learning
iherniated dsc
Wystawać
start learning
protrude
Uciskać
start learning
compress
Podpierać, podtrzymywać
start learning
suport
Amortyzować wstrząsy
start learning
absorb shocks
Codzinne czynności
start learning
activites of daily living
Odgałęzienie
start learning
Branching out
Korzeń nerwowy
start learning
nerve root
Wyrostek stawowy kręgu
start learning
articulating proces
Wyrostek kolczysty
start learning
spinous proces
Wyrostek poprzeczne kręgu
start learning
transverse prcess
Blaszka
start learning
lamina
Trzon kręgu
start learning
body
Powierzchnia stawowa na wyrostku stawowym kręgu
start learning
facet
W kierunku
start learning
towards
Przyimek
start learning
adverb
przymiotnik
start learning
adjective
odchylić
start learning
tilt back
zgiąć się
start learning
bend over

You must sign in to write a comment