anatomia - kręgosłup

 0    127 flashcards    martaszczecinska
print play test yourself
 
Question Answer
klatka piersiowa
start learning
cavea thoracis
kręgosłup
start learning
columna vertebralis
kręgi piersiowe
start learning
vertebrae thoracicae
dołki żebrowe
start learning
foveae costales
wyrostek kolczysty
start learning
processus spinosus
wcięcie kręgowe górne
start learning
incisura vertebralis superior
dołek żebrowy wyrostka poprzecznego
start learning
fovea costalis processus transversi
wyrostek poprzeczny
start learning
processus transversus
żebra prawdziwe
start learning
costae verae
żebra rzekome
start learning
costae spuriae
żebra wolne
start learning
costae fluctuantes
trzon żebra
start learning
corpus costae
Głowa żebra
start learning
caput costae
powierzchnie stawowe głowy żebra
start learning
facies artiuculares capitis costae
guzek żebra
start learning
tuberculum costae
powierzchnia stawowa guzka żebra
start learning
facies artiucularis tuberculi costae
rowek żebra
start learning
sulcus costae
szyjka żebra
start learning
collum costae
grzebień głowy żebra
start learning
crista capitis costae
grzebień szyjki żebra
start learning
crista colli costae
kąt żebra
start learning
angulus costae
bruzda żyły podobojczykowej
start learning
sulcus venae subclaviae
guzek mięśnia pochyłego przedniego
start learning
tuberculum musculi scaleni anterioris
bruzda tętnicy podobojczykowej
start learning
sulcus arteriae subclaviae
guzowatość mięśnia zębatego przedniego
start learning
tuberositas musculi serrati anterioris
mostek
start learning
sternum
rękojeść mostka
start learning
manubrium sterni
trzon mostka
start learning
corpus sterni
wyrostek mieczykowaty
start learning
processus xiphoideus
wcięcie szyjne mostka
start learning
incisura jugularis
wcięcie obojczykowe mostka
start learning
incisura clavicularis
wcięcie żebrowe mostka
start learning
incisura costalis
spojenie rękojeści mostka
start learning
symphysis manubriosternalis
spojenie wyrostka mieczykowatego
start learning
symphysis xiphosternalis
stawy żebrowo-kręgowe
start learning
artiuculationes costovertebrales
więzozrosty
start learning
syndesmosis
chrząstkozrost mostkowo-żebrowy
start learning
synchondrosis costae
staw mostkowo-żebrowy
start learning
articulaciones sternocostales
więzadło mostkowo-żebrowe śródstawowe
start learning
ligamenta sternocostale intraarticulare
więzadło mostkowo-żebrowe promieniste przednie
start learning
ligamenta sternocostalia radiata anterior
więzadło mostkowo-żebrowe promieniste tylne
start learning
ligamenta sternocostalia radiata posterior
błona mostka przednia
start learning
membrana sterni anterior
błona mostka tylna
start learning
membrana sterni posterior
trzon kręgu
start learning
corpus vertebrae
otwór kręgowy
start learning
foramen vertebrale
wyrostek stawowy górny
start learning
processus articularis superior
wyrostek stawowy dolny
start learning
processus articularis inferior
blaszki łuku kręgowego
start learning
pediculus arcus vertebrae
wcięcie kręgowe dolne
start learning
incisura vertebralis inferior
kończyna górna
start learning
membrum superius
ramię
start learning
humerus
obojczyk
start learning
clavicula
łopatka
start learning
scapula
kość łokciowa
start learning
ulna
kość promieniowa
start learning
radius
zgięcie
start learning
flexio
wyprost
start learning
extensio
nawracanie
start learning
pronatio
odwracanie
start learning
supinatio
kość promieniowa
start learning
radius
kość ramienna
start learning
humerus
kość łokciowa
start learning
ulna
przedramię
start learning
antebrachium
nadgarstek
start learning
carpus
śródręcze
start learning
metacarpus
palce ręki
start learning
digiti manus
ramię
start learning
brachium
łokieć
start learning
cubitus
trzon obojczyka
start learning
corpus claviculae
koniec mostkowy obojczyka
start learning
extremitas sternalis
wycisk więzadła żebrowoobojczykowego
start learning
impressio ligamenti costoclavicularis
otwór odżywczy
start learning
foramen nutricium
guzek stożkowaty
start learning
tuberculum conoideum
kresa czworoboczna
start learning
linea trapezoidea
koniec barkowy obojczyka
start learning
extremitas acromialis
powierzchnia stawowa barkowa obojczyka
start learning
facies artiucularis acromialis
powierzchnia stawowa mostkowa obojczyka
start learning
facies artiucularis sternalis
kość główkowata
start learning
os capitatum
kość łódeczkowata
start learning
os scaphoideum
kość czworoboczna większa
start learning
os trapezium
kość czworoboczna mniejsza
start learning
os trapezoideum
paliczek bliższy
start learning
phalanx proximalis
paliczek dalszy
start learning
phalanx distalis
guzowatość paliczka dalszego
start learning
tuberositas phalangis distalis
paliczek środkowy
start learning
phalanx media
trzeszczka
start learning
os sesamoideum
kość haczykowata
start learning
os hamatum
kość grochowata
start learning
os pisiforme
kość trojgraniasta
start learning
os triquetrum
kość księżycowata
start learning
os lunatum
kciuk
start learning
digitus primus (pollex)
wskaziciel
start learning
digitus secundus (index)
palec środkowy
start learning
digitus medius
palec serdeczny
start learning
digitus anularis
palec mały
start learning
digitus minimus
kości nadgarstka
start learning
ossa carpi
kości śródręcza
start learning
ossa metacarpi
kości palców
start learning
ossa digitorum
trzon paliczka
start learning
corpus phalangis
głowa paliczka
start learning
caput phalangis
podstawa paliczka
start learning
basis phalangis
guzowatość naramienna
start learning
tuberositas deltoidea
bruzda międzyguzkowa
start learning
sulcus intertubercularis
grzebień guzka większego
start learning
crista tuberculi majoris
staw mostkowo - obojczykowy
start learning
articulatio sternoclavicularis
szyjka chirurgiczna
start learning
collum chirurgicum
guzek większy k. ramiennej
start learning
tuberculum majus
szyjka anatomiczna
start learning
collum anatomicum
guzek mniejszy
start learning
tuberculum minus
grzebień guzka mniejszego
start learning
crista tuberculi minaris
brzeg boczny łopatki
start learning
margo lateralis
brzeg przyśrodkowy
start learning
margo medialis
więzadło miedzyobojczykowe
start learning
ligamenta interclaviculare
brzeg górny łopatki
start learning
margo superior
grzebień łopatki
start learning
spina scalulae
wyrostek barkowy łopatki
start learning
acromion
więzadło żebrowo - obojczykowe
start learning
ligamenta costoclaviculare
więzadło mostkowo - obojczykowe
start learning
ligamenta sternoclaviculare
dół pod/nadgrzebieniowy łopatki
start learning
fossa infra/supraspinata
guzek nadpanewkowy, podpanewkowy łopatki
start learning
tuberculum supra/infraglenoidale
wydrążenie stawowe łopatki
start learning
cavitas glenoidalis
szyjka łopatki
start learning
collum scapulae
wyrostek kruczy
start learning
processus coracoideus
dół podłopatkowy
start learning
fossa subscapularis
wcięcie łopatki
start learning
incisura scapulae
kąt dolny/górny łopatki
start learning
angulus inferior/superior
obręcz kończyny górnej
start learning
cingulum membri superiosis

You must sign in to write a comment