anapalpa. latin

 0    38 flashcards    marcelinag92
print play test yourself
 
Question Answer
staw krzyżowo-biodrowy
start learning
articulatio sacroiliaca
staw biodrowy
start learning
articulatio coxae
staw kolanowy
start learning
articulatio genus
staw skokowo-gorny
start learning
articulatio talocruralis
staw śródstopno-paliczkowy
start learning
articulatio metatarsophalangeales
staw międzypaliczkowy bliższy
start learning
articulatio interphalangeales proximalis
staw miedzypaliczkowy dalszy
start learning
articulatio interphalangeales distalis
grzebień pośrodkowy kości krzyżowej
start learning
crista sacralis media
talerz kości biodrowej
start learning
Ala ossis ilii
grzebień biodrowy
start learning
crista iliaca
kość łonowa
start learning
os pubis
spojenie łonowe
start learning
symphysis pubica
kolec biodrowy przedni górny
start learning
spina iliaca anterior superior
kretarz wiekszy kości udowej
start learning
trochanter major
guz kulszowy
start learning
tuber ischiale
szczyt rzepki
start learning
Apex patellae
głowa kości strzałkowej
start learning
caput fibule
szyjka kości strzałkowej
start learning
collum fibulae
guzowatość kości piszczelowej
start learning
tuberositas tibiae
Kostka przyśrodkowa podudzia
start learning
malleolus medialis
Kostka boczna podudzia
start learning
malleolus lateralis
guz piętowy
start learning
tuber calcanei
kość łódkowata
start learning
Os naviculare
podpórka kości skokowej
start learning
sustentaculum tali
kość skokowa
start learning
talus
kości sródstopia
start learning
metatarsus
kości klinowate
start learning
ossis sphenoidale
kość sześcienna
start learning
os cubicorum
więzadło właściwe rzepki
start learning
ligamentum patellae
więzadło piętowo-strzałkowe
start learning
ligamentum calcaneofibulare
więzadło krzyżowo-guzowe
start learning
ligamentum sacrotuberale
więzadło trójgraniaste
start learning
ligamentum deltoideum triangulare
mięsień brzuchaty łydki
start learning
M. gastrocnemius,
mięsień płaszczkowaty
start learning
musculus soleus
mięsień prostownik palców
start learning
digitus musculus extensor pollicis
mięsień piszczelowy przedni
start learning
musculus tibialis anterior
mięsień strzałkowy długi
start learning
musculus peroneus longus
mięsień strzałkowy krótki
start learning
musculus peroneus brevis

You must sign in to write a comment