Aga Lesson 4_Komputery

 0    302 flashcards    uwilga
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

a cave

dla jednej rzeczy
start learning
for one thing

dla jednego
start learning
for one

przez jeden rok
start learning
for one year

for once

za
np. 20 funtów za minutę
Po 18-tej rozmowa telefoniczna kosztuje 20 funtów funtów za minutę
start learning
per
np. 20 funtów za minutę
After 6pm, call cost 20p per minute

każdy
Każde dziecko potrzebuje przyjaciela.
start learning
each
Every child needs a friend.

wzajemnie / ze sobą
oni komunikują się ze sobą po francusku
start learning
each other
they communicate with each other in French

sieć
Internet to największa sieć komputerowa na świecie.
start learning
a network
Internet is the biggest computer network in the world.

networks

połączone w sieć
start learning
networked


luki
wypełnij luki
start learning
gaps
fill the gaps

etap, stopień
następnie uporządkuj te etapy
start learning
stage
then put these stages in order

stopniowo
następnie uporządkuj te etapy
start learning
stages
then put these stages in order

przesyłka
start learning
delivery

koszyk zakupów
start learning
shopping basket

Sign in

szczegóły
Przygotujemy raport ze wszystkimi szczegółami.
start learning
details
We'll prepare the report with all the details.

przeglądać
Słuchaj, przeglądaj i edytuj swoją kolekcję audio
start learning
to browse
Listen to, browse, or edit your audio collection

przeglądać sieć
start learning
browse the web

sprawdzić
Chciałam sprawdzić połączenie z D'agostino
start learning
to checkout
I got to the checkout line at D'agostino's

kasa
kliknij, aby przejść do kasy
start learning
checkout counter/checkout
click proceed to checkout

przejść / kontynuować
kliknij, aby przejść do kasy
start learning
proceed
click proceed to checkout

potwierdzić
Proszę potwierdzić, że takie jest twoje stanowisko.
start learning
confirm
Please confirm that is your view.

twoje stanowisko /opinia
stanowisko w sprawie
start learning
your view

faktura
Faktura zostanie wystawiona natychmiast.
start learning
an invoice
The invoice will be issued immediately.

wydany/ wystawiony
start learning
issued

natychmiast /niezwłocznie
start learning
immediately

have to

muszę iść
start learning
I have to go

muszę powiedzieć
start learning
I have to say

muszę zrobić pranie
start learning
I have to do laundry

muszę zapytać
start learning
I have to ask

pozwolić / umożliwić
Nie możemy pozwolić, aby jego mrok nas zniszczył.
start learning
allow
We cannot allow that his darkness destroys us.

przynajmniej
Przynajmniej nie pada.
start learning
at least
At least it's not raining.

co najmniej jeden
Myślę, że będzie to miało przynajmniej jeden dobry wynik.
start learning
at least one
I think this will have at least one good result.

co najmniej dwa dni robocze na dostawę
start learning
at least two working days for delivery

wybrać
wybierz przedmiot
start learning
choose
choose an item

element/ pozycję
element jeden z wielu (np. wybrać jedną parę spodni w sklepie)
You must select an item from the list to display the preview.
start learning
an item
Musisz wybrać pozycję z listy, aby wyświetlić podgląd.

kliknij Potwierdź
start learning
click Confirm

Teraz jest za późno, aby zmienić zdanie!
start learning
Now it is too late to change your mind!

przejdź do kasy
start learning
proceed to checkout

usually

receive

otrzymać fakturę
start learning
receive an invoice

Wpisz swoje imię
start learning
Enter your name

szczegóły karty
start learning
card details

zaloguj się na stronie
start learning
Sign in to the site

już / wcześniej /jeszcze
Coś mi mówi, że już to robiłem.
start learning
already
Something tells me I already have.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś
start learning
If you don't already

musisz utworzyć jedno
start learning
you have to create one

przeglądaj stronę internetową
start learning
browse the website

decydować się
start learning
decide

zdecydowany
start learning
determined / decided

decides

decydowanie
start learning
deciding

co chcesz kupić
start learning
What do you want to buy

abort

Accept

access


Wszystkie pliki (*.*)
start learning
All files (*.*)

Apply

okno dialogowe
start learning
dialog window /dialog

changes

wszystkie zmiany
start learning
all changes

Zamknij okno dialogowe i zastosuj wszystkie zmiany.
start learning
Close the dialog and apply all the changes.

Kliknij "zatwierdź" a potem "ok"
start learning
Hit "apply" and then "okay."

Zastosuj status sprawdzony dla elementu określonego przez id.
start learning
Apply checked status for the item specified by id.

Zastosuj zmiany do wszystkich podfolderów i ich zawartości
start learning
Apply changes to all subfolders and their contents

Zastosuj ten filtr do przychodzących wiadomości.:
start learning
Apply this filter to incoming messages:

Kliknij przycisk Zastosuj w oknie pokazanym powyżej
start learning
Click the Apply button on the dialog above.

jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
start learning
as
She lived in the country as a child.

Asterisk

załączyć
Do mojego listu załączam $20.
start learning
attach
I attach $20 to my letter.

background

kopia zapasowa
Musi być inna kopia zapasowa.
start learning
backup
There must be another backup.

zły, uszkodzony
start learning
bad

pasek, słupek
start learning
bar

pomiędzy
Laptop jest pomiędzy łóżkiem i szafą
start learning
between
Laptop is between bed and wardrobe

a wardrobe

container /bin

mapa bitowa
start learning
bitmap

blink

pogrubiona kursywa
start learning
bold italics

bottom

Z góry na dół, z lewa na prawo.
start learning
Top to bottom, left to right.

Ty weźmiesz górę a ja wezmę dół.
start learning
You take the top, I'll take the bottom.

stop / break

przeglądaj
start learning
browse

magistrala
zespół linii przenoszących sygnały oraz układów wejścia-wyjścia służących do przesyłania sygnałów między połączonymi urządzeniami w systemach mikroprocesorowych.
start learning
magistrala in English
Bus
zespół linii przenoszących sygnały oraz układów wejścia-wyjścia służących do przesyłania sygnałów między połączonymi urządzeniami w systemach mikroprocesorowych.

zajęty
Daj mi spokój, jestem zajęta.
start learning
busy
Leave me alone, I'm busy.

button

buttons

przyciski funkcyjne
start learning
function buttons

przyciski kontrolne
start learning
control buttons

przyciski wywołania
start learning
call buttons

Cancel

center / middle

centrum danych
start learning
data center

Change

a chart

conversation / chat

raz na jakiś czas
start learning
now and then

To może być krótka rozmowa, raz na jakiś czas.
start learning
It can be a short chat, now and then.

pole wyboru
start learning
checkbox

select / choose

clear

clipboard

Jeśli schowek nie zawiera plików
start learning
If the clipboard does not contain files

to contain

Wolkańska baza danych nie zawiera tych informacji.
start learning
The Vulcan database does not contain this information.

close

command

wprowadź polecenie
start learning
enter the command

comment

połącz, podłącz
start learning
connect

spis treści
start learning
Contents

panel sterowania
start learning
control panel

kopie / liczba kopii
start learning
copies

Widziałam dziesiątki kopii.
start learning
I've seen a dozen copies...

dziesiątki
start learning
a dozen

To jedna z pięciu znanych kopii.
start learning
This is one of the five known copies.

Ale ja nie zrobiłam żadnych kopii.
start learning
But I didn't make any copies.


Create

currency

current
default

domyślny plik danych
start learning
default data file

domyślny styl formatu
start learning
default format style

Remove / delete

a desktop

urządzenie
start learning
a device

wybierz numer
start learning
dial

directory

Otwórz ten katalog przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowej.
start learning
Open this directory before starting the backup.

off / disable

wyłącz, gdy nie działa
start learning
turn off when it is not working/disable when it is not working

Disconnect

display

w dół
Idziesz na dół?
start learning
down
Are you coming down?

driver


edition / edit


enable


wprowadź, wpisz, zawartość
start learning
enter

example

wykrzyknik
start learning
exclamation

Finish / Exit

eksplorator
start learning
Explorer

awaria, błąd
start learning
failure

plik
Susan straciła wszystkie swoje pliki na komputerze.
start learning
a file
Susan lost all her files on the computer.

Find

pierwszy
To mój pierwszy sukces w pracy.
start learning
first
It is my first success at work.

a floppy disc

font


pełny
Ulice były pełne ludzi.
start learning
full
The streets were full of people.

dysk twardy
Oto 10 sposobów na uniknięcie awarii twardego dysku.
start learning
a hard disc
Here are 10 ways to keep hard drives from failing.

awaria dysku twardego
start learning
hard disk failure

sprzęt komputerowy
mechaniczne części bądź części peryferyjne komputera (np. procesor, dysk twardy)
start learning
hardware

hidden

komputer główny
start learning
Host

ignore

painting / image / picture

nieprawidłowy
start learning
incorrect

Insert

niewłaściwy, niepoprawny
start learning
invalid

klawiatura
Są specjalne klawiatury dla leworęcznych.
start learning
a keyboard
There are special computer keyboards for left-handed people.

label

last


długość
Jaka jest długość pokoju?
start learning
length
What is the length of the room?

row/ line

łączenie, łączyć, łącze
start learning
link

load

lock

zaloguj się
start learning
Log on/ Log in

wyloguj się
start learning
Log out

niski
o przedmiotach
Mój poziom energii jest bardzo niski.
start learning
low
My energy level is really low.

poczta elektroniczna/poczta
start learning
email / mail

skrzynka poczty elektronicznej/skrzynka pocztowa
start learning
mailbox

główny/centralny
start learning
main / central

Lex dał mi ten główny klucz.
start learning
Lex gave me this master key.

memory

pasek menu
start learning
menu bar


modify

więcej
W przyszłym roku chcę zobaczyć więcej.
start learning
more
Next year I want to see more.

mysz
Moją ulubioną kreskówką jest ta z różową myszą z dużymi uszami.
start learning
mouse
My favourite cartoon film is the one with that pink mouse with the big ears.

Move


sieć
Internet to największa sieć komputerowa na świecie.
start learning
a network
Internet is the biggest computer network in the world.

nowy
Czy wiesz coś o naszych nowych sąsiadach?
start learning
new
Do you know anything about our new neighbours?

następny
Kto jest następny?
start learning
next
Who's next?

number

on/ turn on / put on

open

otwórz ponownie
start learning
open again

Options

System Operacyjny (skrót)
start learning
Operating System (SO)


brak pamięci
start learning
out of memory

brak papieru
start learning
out of paper

strona
Otwórzcie książki na stronie 30.
start learning
a page
Open your books on page 30.

strona internetowa
start learning
a website

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.
start learning
All necessary information can be found on our website.

papier
Możesz podać mi kartkę papieru?
start learning
paper
Can you give me a piece of paper?


paragraph

hasło
Ciągle zapominam swoje hasło.
start learning
password
Type your password here, please.


ścieżka
Wierzymy, że jest inna ścieżka.
start learning
a path
We believe there is another path.

podgląd
Kliknij przycisk "Podgląd".
start learning
preview
Click preview button.

poprzedni
Mój poprzedni, poprzedni, poprzedni błąd.
start learning
previous
My previous to previous to previous mistake.

Print

drukuj i zamknij
start learning
print and close

drukarka
Drukarka HP drukuje 100 kopi na minutę.
start learning
a printer
The HP printer prints 100 copies a minute.

przetwarzanie
start learning
processing

właściwość
start learning
property

właściwości dokumentu
start learning
document properties

pytanie
Mam pytanie.
start learning
question
I've got a question.

opuść/wycofać
start learning
Quit

Nie możesz po prostu wstać i wyjść.
start learning
You can not just get up and quit.

tylko do odczytu
start learning
read-only

ready

Refresh

zdalny, odległy
start learning
remote

Remove

Replace

ponów próbę
start learning
retry


katalog główny
start learning
root directory

korzeń, źródło, główny
start learning
root

turn

obróć w prawo
start learning
turn right

obróć do góry
start learning
turn up

obróć w dół
start learning
turn down

obróć do tyłu
start learning
rotate back

obróć do przodu
start learning
turn it forward

obróć się do przodu
start learning
turn forwardzapisz jako
start learning
save as

scroll

szukaj / wyszukaj
start learning
search

mysz szeregowa
bardzo stare złącze jak do monitora w dwóch szeregach, używane przed PS2
start learning
serial mouse


ustawienia
Ten program pozwala na własne ustawienia.
start learning
settings
This programme allows to have personal settings.

allows

udostępnij/dzielić
Mogę podzielić się tym wnioskiem.
start learning
share
I can share this conclusion.

skrót
Właśnie znalazłem skrót do trasy 27.
start learning
shortcut
I just found a shortcut to route 27.

Zamknij/ Zamknięcie systemu
start learning
Shut down

rozmiar
Jaki Pani ma rozmiar?
start learning
size
What size do you take, madam?

spacebar

Stop

rozciągnij
start learning
stretch

przekreślony
start learning
strikeout

ciąg
ciąg znaków
start learning
string


temat
Twój email powinien zawierać temat.
start learning
subject
Your email should contain a subject.

maska podsieci /maska adresu
liczba służąca do wyodrębnienia w adresie IP części będącej adresem podsieci i części, która jest adresem hosta w tej podsieci
Odizolujemy go od głównych serwerów i stworzymy nową podsieć.
start learning
subnet mask / address mask
We're going to isolate it from the main servers and create a brand-new subnet.

subtitle

udało się
start learning
success

spis treści
start learning
Table of Contents

pasek zadań
start learning
Taskbar

template

tymczasowy
Wszyscy tymczasowi pracownicy muszą skontaktować się z działem HR.
start learning
temporary
All temporary workers have to contact HR department.

narzędzia
Wszystkie niezbędne narzędzia znajdziesz na stronie internetowej.
start learning
tools
You'll find all necessary tools on the website.

do góry / góra
start learning
up / top

razem /suma
start learning
total

a tree

krój pisma, krój czcionki
start learning
typeface, font

podkreślenie
start learning
underline

przekreślenie
start learning
Strike out

undo / back

units

unlock

aktualizuj
start learning
update

upper

użytkownik
start learning
user

value

widok
Mamy z okna piękny widok.
start learning
view
We have a beautiful view from the window.


wallpaper

ostrzeżenie
start learning
warning

szerokość
To jest bardzo cienkie, mniej więcej szerokości włosa dziecka.
start learning
width
It's very thin, it's about a baby's hair width.

cienki
Stąpasz po cienkim lodzie.
start learning
thin
You're walking on thin ice.

mniej więcej
start learning
more or less/ about

wizard

workbook

sheet

pisać / napisać
start learning
write

powiększenie
start learning
zoom

wyczyścić / wytrzeć
start learning
wipe


You must sign in to write a comment