Advent 2016

 0    61 flashcards    mickfoit
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
e Kost
start learning
strava - domácí, hotelová
Briefanrede
start learning
oslovení v dopise
aus Bett
start learning
vstaň z postele (protže byla v posteli)
nimm das Buch vom Bett
start learning
vezmi knihu z postele (byla naposteli)
aus
start learning
z (out of, it was inside)
von
start learning
od, nebo z (pokud to ber z a ono to je na, u, před)
aus der Schule
start learning
ze školy
Harnwege
start learning
močové cesty
DER Artikel
start learning
článek
DAS Thema
start learning
téma
DAS Risiko, DIE Risiken
start learning
riziko
Gesellschaft
start learning
společnost (jedno S dvě LL)
Kollege
start learning
kolega DVĚ LL
Gewonheiten
start learning
O bez umlautu
Lebensstil
start learning
životní styl
e Weise
start learning
způsob
Teufelskreis
start learning
bludný kruh
Ich habe ihren Artikel "XY"gelesen
start learning
četl jsem váš článek
und stimme in den meisten Punkten mit Ihnen überein
start learning
ve většině bodů s vámi souhlasím
in ihrer Zeitschrift las ich
start learning
četl jsem ve vašem časopise
die Meldung mit dem Thema
start learning
mj. zpráva
das Thema finde ich sehr interessant
start learning
shledávám zajímavým
Obwohl
start learning
ačkoli
nicht in Frage kommen
start learning
nepřicházet v úvahu
meiner Meinung nach
start learning
podle méhomínění
Außerdem
start learning
kromě toho
Ich bin der Ansicht, dass
start learning
jsem názoru
daSS
start learning
že dvě SS
DIE Ansicht (über, zu)
start learning
názor, mínění
auf einen Artikel antworten
start learning
odpovědět na článek
zur Auswahl
start learning
k výběru
DIE Wahl
start learning
volba, výběr
e Zeitung
start learning
noviny
e Zeitschrift
start learning
časopis
die Wortfolge
start learning
slovosled
unterscheidne sichvon J-m/etw
start learning
lišit se od
der Eid des Hippokrates
start learning
Hippokratova přísaha
nachtragend
start learning
neodpouštějící (jako AGENT pomsty)
nachträglich
start learning
dodatečný
nachhaltig
start learning
trvalý
entscheiden - entschied - hat entschieden
start learning
rozhodnout
verschieden, unterschiedlich
start learning
rozdíl mezi, odlišný od
UnterSCHIED
start learning
rozdíl
ich verstehe DICH
start learning
rozumím ti
s Darlehen
start learning
půjčka
Bis zum Alter von sechs Jahren
start learning
až do 6 let věku
Dann ist ein Mitglied der Gruppe (ausgegangen) ausgetreten
start learning
odejít, odstoupit
Und sie hat auch diesesen verfickten Text Korrekturgelesen
start learning
proofread
sich um J-n kümmern
start learning
starat se o
das Alter
start learning
věk (bez přehlásky)
Prüfung zum Übersetzer
start learning
zkoušky na/k
seitdem (seit denn)
start learning
od té doby
ich habe mich entschieden für
start learning
rozhodnout se pro
s Argument, die Argumente
start learning
argument
r Vorteil
start learning
výhoda
Vorteil haben
start learning
mít výhodu
von Vorteil sein
start learning
být výhodou
gegenüber J-m im Vorteil sein
start learning
být ve výhodě
r Nachteil
start learning
nevýhoda
lauten
start learning
znít
mein Thema lautet
start learning
Moje téma zní

You must sign in to write a comment