A secreet history of Israeli Assassinations / Newsweek

 0    18 flashcards    magalamus
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
literatura szpiegowska
start learning
espoionage literature
świat jest pełny autorów
start learning
the world is rife with authors
pracować w swoim zawodzie (ciągle, równomiernie)
Pracuje jako elektryk...
start learning
ply his trade
‘He's plying his trade as an electrician in the windy city, the more things change the more they stay the same.’
być prześladowanym przez pech
start learning
be dodgged by bad luck
inwigilacja, obesrwacja
start learning
surveillance
kontrwywiad
start learning
counterespionage, counterspies
przetrząsać coś
przetrzasac archiwa, jego oczy przeswietlaly jej dusze
start learning
burrow into / through sth
He burrows in archives. / His eyes were burrying her soul.
zbieg, zbiegły
zbiegły więzień / jest najbardziej pozadanym zbiegiem przez FBI
start learning
fugitive
fugitive prisoners / He is one of the six most wanted fugitives by the FBI.’
przypis w książce
start learning
footnote
wskazówka, sugestia / sugerować dawać do zrozumienia
Były wskazówki od Burn'a że jest za dużo informacji / zasugerował że sprzedaż może być opóźniona
start learning
hint / hint at
‘There was a hint from Burns that there can be too much information.’ / he hinted that the sale might be delayed’
pojawiać się na horyzoncie, coś niepokojącego
Przed utratą świadomości zobaczeylem ciemna postac pojawiajaca sie daleko
start learning
loome
‘Before I lost consciousness, I saw a dark figure looming in the distance.
dzięsiątki mieszkańców
start learning
scores of citizens
podkreślić jego zamiary
start learning
underscore his intent
siła elit osłabła
start learning
the strenght of the elite ebbed
świadek naoczny
start learning
bystander
tymczasowe odroczenie, ulga
start learning
temporary reprieve
słabnąć, o czymś ciężkim nieprzyjemnym
brutalność nie osłabnie
start learning
abate
the violence is not going to abate
ujawniać się
dowody pojawiły się wczoraj / inna postać pojawiła się na drugim końcu pokoju
start learning
emerge
Evidence emerged last night / Another figure emerges at the far end of the living room

You must sign in to write a comment