9 kwietnia

 0    150 flashcards    nataliaplonka14
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wygląd
start learning
appearance
Ubierać się
start learning
Dress up
być złym na kogoś
start learning
angry with somebody
mieć kogoś dość
start learning
be fed up with
śmiać się z
start learning
laugh at
podział godzin
start learning
time table
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart
oblać test egzamin
start learning
fail a test
powtarzać do egzaminu
start learning
revise for an exam
może sobie pozwolić na coś
start learning
can afford something
nie umeblowany
start learning
unfurnished
tęsknić za domem
start learning
feel homesick
wyprowadzać się
start learning
move out
wynajmować mieszkanie (komuś, albo od kogoś)
start learning
to rent a flat
radzić sobie z ludźmi
start learning
deal with people
wypełnić formularz
start learning
fill in a form
prowadzić firmę
start learning
run a business
referencje
start learning
references
wziąć dzień wolny od pracy
start learning
take a day off work
przekąska
start learning
a snack
główne danie
start learning
main course
jedzenie na wynos
start learning
takeaway
jadać na mieście
start learning
eat out
Owoce morza
start learning
Seafood
warzywniak
start learning
greengrocer's
okazja
start learning
bargain
reklama
start learning
commercial
otrzymać zwrot pieniędzy
start learning
get a refund
szukać czegoś
start learning
look for sth
dojeżdżać
start learning
commute
pobyt w
start learning
stay at
obca waluta
start learning
foreign currency
przebita opona
start learning
flat tyre
opóźniony
start learning
delayed
przedstawienie
start learning
performance
polecać coś komuś
start learning
to recommend something to someone
rozrywka
start learning
entertainment
widzowie
start learning
audience
koncert
start learning
gig
bez formy
start learning
out of shape
rywalizować
start learning
compete
kibicować
start learning
to support
uprawiać sport
start learning
to take up sport
widzowie
start learning
spectators
pytać kogoś
start learning
To examine sb
przeprowadzić test
start learning
to run test
ograniczać coś
start learning
cut down on something
umówić się /wizyta
start learning
make an appointment / visit
czuć zawroty głowy
start learning
to feel dizzy
urządzenie
start learning
a device
zawierać
start learning
to contain
w porządku
start learning
out of order
gniazdko
start learning
socket
odkryć coś
start learning
make a discovery
jednorazowy
start learning
disposable
szkodliwe dla środowiska
start learning
harmful to the environment
zagrożone wyginięciem
start learning
become extinct
spaliny
start learning
furnes
zasoby naturalne
start learning
natural resources
rząd
start learning
government
nękać kogoś
start learning
bulling
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
szantaż
start learning
blackmail
czarny rynek
start learning
a black market
zapewnić coś
start learning
provide something
zwiedzać
start learning
To go sightseeing
odrzucić coś
start learning
to reject sth
przekonujący
start learning
convincing
wygodny
start learning
convenient
ekskluzywny
start learning
posh
Być rannym
start learning
To be injured
podać komuś pomocną dłoń
start learning
give someone a hand
bardziej prowokacyjny
start learning
thought provoking
odpowiedzialne za
start learning
to be responsible for
patrzeć na kogoś z góry
start learning
to look at someone
podziwiać kogoś
start learning
to admire someone
zmartwiony
start learning
worried
zawstydzony
start learning
embarrassed
stołówka
start learning
a canteen
zdać egzamin
start learning
to pass an exam
przystąpić do egzaminu
start learning
to take an examination
zdziwiony
start learning
surprised
skończyć uniwersytet
start learning
finish university
stypendium
start learning
a scholarship
sąsiedztwo
start learning
neighborhood
zakwaterowanie
start learning
accommodation
wprowadzić się
start learning
to move in
współlokator
start learning
roommate
umeblowany
start learning
furnished
praca na cały pół etatu
start learning
part-time work
dostać podwyżkę
start learning
to get a rise
stracić pracę
start learning
lose one's job
źle płatny
start learning
badly paid
praca dorywcza
start learning
occasional work
zamówić
start learning
order
zarezerwować stolik
start learning
to book a table
Tracić na wadze
start learning
Lose weight
przytyć
start learning
put on weight
składniki
start learning
ingredients
wystawa
start learning
exhibition
złożyć skargę
start learning
to complain
zniżka
start learning
a discount
kolejka
start learning
queue
paragon
start learning
a receipt
zwiedzać
start learning
to visit
peron
start learning
platform
dobrze się bawić
start learning
have fun
mieć wypadek
start learning
have an accident
podróż
start learning
voyage
robić zdjęcie
start learning
take a photo
występować
start learning
to perform
schronisko młodzieżowe
start learning
youth hostel
recepta
start learning
prescription
dobrze znany
start learning
well-known
brać udział
start learning
take part in
turniej
start learning
competition
sporty ekstremalne
start learning
extreme sports
konkurencja
start learning
competition
utrzymać dobrą formę
start learning
keep in good condition
być uzależnionym od
start learning
to be addicted to
unikać stresu
start learning
to avoid stress
środek przeciwbólowy
start learning
analgesic
katar
start learning
runny nose
choroba
start learning
disease
zawieszać się
start learning
hang up
wymieniać coś
start learning
exchange something
surfować po Internecie
start learning
surf the internet
portal społecznościowy
start learning
social networking
dostęp do internetu
start learning
access the internet
susza
start learning
a drought
głód
start learning
famine
opiekować się
start learning
to take care of sth/sb
powódź
start learning
a flood
przyjazne dla środowiska
start learning
environmentally friendly
oszczędzać energię
start learning
save energy
popełnić przestępstwo
start learning
to commit a crime
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse someone of something
przytulny
start learning
cosy
być uzależnionym od
start learning
to be addicted to
bieda
start learning
poverty
bezrobocie
start learning
unemployment
niepełnosprawność
start learning
disability
rozpływający się w ustach
start learning
mouthwatering
może byśmy poszli do kina
start learning
let's go to the cinema
Chodźmy do włoskiej restauracji
start learning
let's go to the Italian restaurant
powinieneś więcej się uczyć
start learning
you should learn more
mogę się doczekać listu
start learning
I can't wait for the letter
przestrzenny
start learning
spatial
na twoim miejscu Porozmawiałbym z rodzicami
start learning
if I were you I talk with parents

You must sign in to write a comment