500 most important Swedish verbs 426 - 450

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to reduce
The company reduced its publicity budget.
start learning
att reducera; reducerar
Firman har reducerat sin reklambudget.
to bake
The cake you baked yesterday was very tasty.
start learning
to bake in English
att baka; bakar
Den kakan som du bakade i går var jättegott.
to seize
Seize the day.
start learning
att fånga; fångar
Fånga dagen!
to weigh
Today I weigh 76 kg.
start learning
att väga; väger
Idag väger jag 76 kilo.
to ensure
We must ensure that all people have equal chances.
start learning
att se till; ser till
Vi måste se till jämställda chans för alla människor.
to amuse
It amused me to see my grandpa dance.
start learning
att roa; roar
Det roade mig att se när min farfar dansar.
to consume
Our society consumes more and more.
start learning
att förbruka; förbrukar
Vårt samhälle konsumerar mer och mer.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Swedish Words: Top 500 Verbs"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment